Posiadanie rachunku inwestycyjnego (rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny) jest niezbędne do nabywania lub zbywania papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego. Po podpisaniu umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenie rachunków i odpowiednich oświadczeń Klient Prestige może dokonywać transakcji na rachunku inwestycyjnym w Biurze Maklerskim Banku Millennium.

Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego niezbędne jest dla Klientów Prestige zainteresowanych samodzielnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Dyrektywa europejska dotycząca rynku instrumentów i produktów finansowych

Czym jest MiFID?

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje na temat MiFID.

Klasyfikacja Klientów

Zapoznaj się z zasadami klasyfikacji Klientów oraz obowiązkami Banku.

Ocena adekwatności

Sprawdzimy, które instrumenty i produkty finansowe oraz usługi inwestycyjne są dla Ciebie adekwatne.

Opis ryzyka

Zapoznaj się z charakterem instrumentów i produktów finansowych oraz związanymi z nimi ryzykami.

Konflikt interesów

Działamy rzetelnie i w najlepiej pojętym interesie Klientów.

Dokumenty

Tutaj znajdziesz wszystkie dokumenty na temat MiFID w Banku Millennium.