Rachunki

 • Rachunki bieżące

  • Przeglądanie listy rachunków osobistych
  • Otwieranie rachunków bieżących w PLN
  • Sprawdzanie salda poszczególnych rachunków osobistych
  • Przeglądanie historii operacji z możliwością filtrowania operacji po: dacie transakcji, kwocie transakcji, typie transakcji, opisie transakcji, numerze rachunku odbiorcy, numerze rachunku nadawcy, nazwie odbiorcy i nazwie nadawcy
  • Sprawdzanie transakcji wychodzących czekających na rozliczenie, transakcji blokad z przyszłą datą rozliczenia
  • Sprawdzanie transakcji przychodzących czekających na rozliczenie
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na rachunkach osobistych w formacie PDF
  • Otwieranie rachunków walutowych w USD,EUR,CHF,GBP
  • Zakładanie limitu w koncie online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Wnioskowanie o zmianę/podwyższanie wysokości limitu w koncie online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Zarządzanie budżetem domowym poprzez Managera Finansów
  • Nadawanie nazw skróconych do rachunków
  • Wnioskowanie o zamknięcie rachunków

 • Wyciągi online

  Bank Millennium udostępnia swoim Klientom za darmo usługę wyciągów online. Dzięki tej praktycznej usłudze posiadasz szybki dostęp do wyciągów w postaci elektronicznej.

  Dowiedz się więcej


Płatności

 • Przelewy

  • Kontrolowanie nadchodzących płatności (czyli płatności z datą przyszłą, takich jak: zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą, spłaty kart kredytowych, spłaty rat kredytów)
  • Zlecanie przelewów między rachunkami klienta w Banku Millennium
  • Zlecanie przelewów środków na dowolne rachunki odbiorców krajowych i zagranicznych w tym przelewów SEPA, (jeżeli przelew wykonywany jest na konto odbiorcy niezdefinowanego jako Zaufany wymagane są H@słaSMS)
  • Zlecanie przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS
  • Zlecanie przelewów natychmiastowych
  • Zlecanie przelewów krajowych z przyszłą datą realizacji (do ich modyfikowania i usuwania wymagane są H@słaSMS)
  • Tworzenie listy odbiorców, edycja i usuwanie odbiorców krajowych i zagranicznych z listy
  • Edycja i usuwanie Zaufanych Odbiorców, nadawanie i odbieranie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Odbiorcy (wymagane są H@słaSMS), nadawanie i odbieranie statusu Odbiorca aktywny dla Transakcji SMS (wymagane są H@słaSMS)
  • Sprawdzanie informacji o przelewach zleconych w trakcie nocnego przetwarzania systemu
  • Wysyłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail

 • Przelewy natychmiastowe

  • Przelewy natychmiastowe to nowa usługa przeznaczona dla użytkowników Millenetu pozwalająca zrealizować przelew do innego banku w trybie natychmiastowym z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej


 • Zlecenia stałe

  • Przeglądanie listy zleceń stałych
  • Definiowanie nowych zleceń stałych (wymagane są H@słaSMS)
  • Modyfikowanie i usuwanie zleceń (wymagane są H@słaSMS)

 • Polecenie zapłaty

  • Wyświetlanie listy poleceń zapłaty

 • Faktury elektroniczne

  • Wyświetlanie listy faktur/rachunków do zapłacenia
  • Opłacanie faktur/rachunków bezpośrednio w systemie, za pomocą jednego kliknięcia
  • Odrzucenie faktury/rachunku z wiadomością do wystawcy
  • Zawieranie porozumień z wystawcą faktur/rachunków elektronicznych (wymagane są H@słaSMS)
  • Anulowanie porozumienia z wystawcą faktur/rachunków elektronicznych
  • Pobieranie potwierdzenia dokonania płatności w formacie PDF
  • Pobieranie obrazu faktury/rachunku w formacie PDF

  Dowiedz się więcej


 • Płatności internetowe

  • Dokonowanie ekspersowych płatności w sklepach internetowych poprzez systemy: BluePay, DotPay, eCard, PayU, PayByNet, Przelewy24 i eService (wymagane są H@słaSMS)
  • Pobieranie potwierdzenia dokonania płatności w formacie PDF (po zaksięgowaniu transakcji)

  Dowiedz się więcej


Oszczędności

 • Konta oszczędnościowe

  • Wyświetlanie szczegółów konta oszczędnościowego
  • Otwieranie Konta Oszczędnościowego Profit
  • Sprawdzanie salda konta oszczędnościowego
  • Dyspozycja zmiany sposobu kapitalizacji odsetek
  • Przeglądanie historii operacji
  • Pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji na koncie oszczędnościowym w formacie PDF
  • Nadawanie nazw skróconych do kont

 • Lokaty

  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych lokat terminowych
  • Otwieranie następujących lokat terminowych: Lokata Millenet, Lokata SuperProcent, Lokata Horyzont Zysku
  • Otwieranie Lokaty Millenet w ramach Happy Hours
  • Edycja i zrywanie lokat dostępnych w kanale internetowym
  • Definiowanie ustawień dotyczących odnawialności lokaty oraz dyspozycji odsetkami

 • Aukcje lokat terminowych

  • Składanie ofert na aukcji lokat terminowych
  • Przeglądanie listy dostępnych aukcji i złożonych ofert
  • Modyfikacja i usuwanie złożonych ofert
  • Informowanie o wyniku aukcji

Inwestycje i ubezpieczenia

 • Fundusze Inwestycyjne Millennium TFI

  • Aktywacja dostępu do funkcji związanych z funduszami Millennium TFI
  • Sprawdzanie salda i historii rejestrów funduszy zarządzanych przez Millennium TFI oraz innych funduszy
  • Składanie zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa
  • Możliwość przeglądu wysłanych zleceń
  • Filtrowanie funduszy i transakcji na nich
  • Wprowadzanie kolejnych przelewów na programy IKE, CPI i PSO (historia tych zleceń jest dostępna w historii rachunku)

 • Lokata terminowa w połączeniu z funduszami inwestycyjnym Millennium TFI

  • Wyświetlanie listy lokat powiązanych z funduszem
  • Wyświetlanie szczegółów wybranej lokaty 
  • Sprawdzanie salda i historii rejestrów funduszy zarządzanych przez Millennium TFI

 • Rachunki inwestycyjne

  • Dostęp do rachunku maklerskiego 24 godziny na dobę
  • Prezentowanie informacji o stanie rachunku inwestycyjnego 
  • Dostęp do bankowości elektronicznej Millennium Domu Maklerskiego ePromak (usługa automatycznego logowania)

 • Ubezpieczenia

  • Zakup nowego ubezpieczenia komunikacyjnego Więcej
  • Zakup nowego ubezpieczenia turystycznego Więcej
  • Podgląd szczegółów zakupionego ubezpieczenia oraz danych do kontaktu z Ubezpieczycielem
  • Wznowienie lub anulowanie wcześniej zapisanego wniosku o ubezpieczenie

Karty

 • Karty debetowe

  • Zakładanie kart debetowych w Millenet
  • Sprawdzanie statusu zamówionej karty ("karta zamówiona", "karta nieaktywna")
  • Przeglądanie listy kart płatniczych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart debetowych wraz z historią transakcji
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Aktywacja karty debetowej (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów
  • Wyłączanie płatności kartą poza Unią Europejską (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Wyłączanie płatności zbliżeniowych (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zastrzeganie kart
  • Informacje o ubezpieczeniach połączonych z kartą
  • Informacje o włączonych MilleSMS do karty

 • Karty kredytowe

  • Składanie wniosku o kartę kredytową
  • Sprawdzanie statusu zamówionej karty ("karta zamówiona", "karta nieaktywna")
  • Zakładanie karty kredytowej online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Podwyższanie limitu karty kredytowej online dla klientów z historią rachunku w Banku
  • Przeglądanie listy kart kredytowych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji
  • Informacje o obecnie spłacanym cyklu rozliczeniowym oraz prognoza dotycząca kolejnego cyklu karty kredytowej
  • Dokonanie wcześniejszej spłaty karty kredytowej
  • Dokonanie zmiany poziomu stałej spłaty karty kredytowej
  • Dokonanie pożyczki gotówkowej w ciężar karty kredytowej na swój rachunek bieżący
  • Zakładanie kart dodatkowych do głównej karty kredytowej (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Aktywacja karty kredytowej (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana PIN i limitów karty dodatkowej przez posiadacza karty głównej
  • Zmiana dnia spłaty karty kredytowej
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów Więcej
  • Wyłączanie płatności kartą poza Unią Europejską (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Wyłączanie płatności zbliżeniowych (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zastrzeganie kart
  • Informacje o ubezpieczeniach połączonych z kartą
  • Informacje o włączonych MilleSMS do karty
  • Rozkładanie salda zadłużenia na raty (usługa Wygodne raty) Więcej

 • Karty przedpłacone

  • Zakładanie kart Millennium MasterCard Prepaid przez Millenet (dla właściciela rachunku lub dowolnej osoby, która ma ukończone 13 lat)
  • Sprawdzanie statusu zamówionej karty ("karta zamówiona", "karta nieaktywna")
  • Przeglądanie listy kart przedpłaconych (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty)
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart przedpłaconych oraz historii transakcji(dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty)
  • Możliwość zasilania karty przedpłaconej, także poprzez zlecenie stale jako „elektroniczne kieszonkowe" (tylko dla Posiadacza karty)
  • Dokonywanie przelewów zwrotnych z karty (tylko dla Posiadacza karty)
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (dostępna tylko dla Posiadacza karty; wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Aktywacja karty przedpłaconej (dostępna zarówno dla Posiadacza oraz Użytkownika karty, wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana numeru PIN (dostępna tylko dla Użytkownika karty; wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów (dostępna zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty)
  • Zastrzeganie kart (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty)
  • Zapytania MilleSMS dotyczące salda karty przedpłaconej (dostępne zarówno dla Posiadacza, jak i Użytkownika karty)
  • Notyfikacje MilleSMS o transakcjach bezgotówkowych oraz wypłatach kartą przedpłaconą (tylko dla Posiadacza karty)
  • Wyłączanie płatności kartą poza Unią Europejską
  • Informacje o ubezpieczeniach połączonych z kartą
  • Wyłączanie płatności zbliżeniowych

 • Karty wirtualne

  • Przeglądanie listy kart wirtualnych
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart wirtualnych wraz z historią transakcji
  • Zmiana limitów dziennych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zmiana numeru PIN (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Kontrola wydatków z karty w Managerze Finansów
  • Wyłączanie płatności kartą poza Unią Europejską (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Wyłączanie płatności zbliżeniowych na poszczególnych urządzeniach mobilnych, na których są aktywowane karty wirtualne (wymagane są H@sła SMS lub Autoryzacja Mobilna)
  • Zastrzeganie kart
  • Informacje o ubezpieczeniach połączonych z kartą
  • Informacje o włączonych MilleSMS do karty

  Dowiedz się więcej


Kredyty i pożyczki

 • Kredyty i pożyczki

  • Składanie wniosku o pożyczkę gotówkową
  • Przeglądanie listy kredytów
  • Sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów oraz historii operacji
  • Przeglądanie harmonogramu i historii spłat

 • Kredyty hipoteczne

  • Wyświetlanie listy kredytów hipotecznych
  • Wyświetlanie szczegółów kredytu
  • Wyświetlanie harmonogramu i historii spłat
  • Częściowa wcześniejsza spłata kredytu
  • Składanie wniosków o wakacje kredytowe
  • Wydruk zaświadczenia o zapłaconych odsetkach
  • Zmiana dnia miesięcznej spłaty kredytu
  • Skrócenie okresu karencji

Bankowość mobilna

 • Doładowania telefonów komórkowych

  • Doładowania telefonów komórkowych (wymagane są H@słaSMS)
  • Edycja i usuwanie Numerów telefonów komórkowych, nadawanie i odbieranie statusu Zaufany wcześniej zdefiniowanemu Numerowi (wymagane są H@słaSMS), nadawanie i odbieranie Numerowi statusu aktywny dla MilleSMS (wymagane są H@słaSMS).

  Dowiedz się więcej


 • Aplikacja mobilna

  • Aplikacja mobilna Banku Millennium jest dostępna na urządzenia z systemami Android oraz iOS.
  • Pozwala na natychmiastowy dostęp do rachunków bankowych
  • Umożliwia sprawdzenie stanu kont, opłacanie rachunków.

  Dowiedz się więcej


 • MilleSms

  • Aktywacja usługi MilleSMS i zmiana telefonu komórkowego do usługi MilleSMS (wymagany wydruk H@sła 2 z bankomatu)
  • Zarządzanie ustawieniami MilleSMS w tym: Transakcjami SMS, Zapytaniami SMS, Powiadomieniami przed zdarzeniem, Powiadomieniami po zdarzeniu, Doładowaniami telefonów komórkowych
  • Podgląd aktywnych ustawień MilleSMS
  • Podgląd wysłanych SMS w ramach usługi MilleSMS

Manager Finansów

Bank Millennium udostępnia swoim Klientom nową funkcjonalność Managera Finansów. Jest to bezpłatna usługa pozwalająca kompleksowo zarządzać budżetem domowym. Dzięki Managerowi Finansów można w prosty sposób kontrolować swoje wydatki oraz zarządzać oszczędnościami.

Ustawienia i personalizacja

 • Zarządzanie ustawieniami bezpieczeństwa:
  • zmiana długość trwania sesji w Millenecie
  • zmiana limitów transakcyjnych
  • edycja obrazka bezpieczeństwa
  • nadawanie własnej nazwy dla MilleKodu
  • zmiana H@sła 1
 • Sprawdzenie rejestru operacji
 • Zaktualizowanie danych osobowych takich jak: adres do korespondencji, telefon komórkowy i telefon stacjonarny do kontaktu, adres e-mail.
 • Zmiana ustawień w opcji: Profil - Dane osobowe (wymagana dodatkowa autoryzacja)
 • Możliwość dodania do poszczególnych transakcji tagów, notatek, plików w postaci obrazka lub PDF (np. zdjęć paragonów) Więcej
 • Zarządzenie ustawieniami ekranów w Millenecie, m.in.:
  • skrótami w panelu bocznym
  • widocznością paneli na ekranie głównym

Pozostałe

 • Skontaktowanie się z pracownikami Banku poprzez wewnętrzną pocztę, po wybraniu opcji Wiadomości, możliwość sformatowania wiadomości oraz dodania złącznika (obrazek lub PDF)
 • Zarządzanie powiadomieniami MilleSMS z poziomu Wiadomości
 • Opcja szybkiej pomocy na ekranie (funkcja współdzielenia ekranu w czasie rzeczywistym z Konsultantem)
 • Sprawdzanie aktualnych kursów walut Banku Millennium
 • Zamawianie: wyciągów z rachunków, potwierdzenia wykonania operacji, duplikatów wyciągu łączonego (dokumenty te zostaną przesłane pocztą)
 • Pobranie i zapisanie na dysku historii transakcji na wybranym rachunku w formatach: PDF, XLS, HTML, CSV - historia dostępna za rok poprzedni i bieżący
 • Program poleceń "LUBIĘ TO POLECAM" z możliwością zdobycia nagród Więcej
 • Program Rodzina 500+ (składanie wniosku o świadczenie wychowawcze, podgląd danych i statusu wniosku, wznowienie lub anulowanie uprzednio zapisanego wniosku) Więcej
 • Profil Zaufany (zakładanie Profilu Zaufanego, podgląd szczegółów Profilu) Więcej
 • Profil na PUE ZUS (zakładanie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, logowanie do PUE ZUS z poziomu Millenetu) Więcej