Wnioskuj o 500+ bez kolejek i wizyt w urzędzie

Złóż wniosek o świadczenie Rodzina 500+ w aplikacji lub Millenecie

100 zł na eKarcie goodie w prezencie

Załóż dziecku Konto 360° Junior i przelej na nie co najmniej 150 zł. A jeśli Twoje dziecko ma 7 lat i więcej, to spełnij dodatkowe warunki:

 • aplikacja mobilna - aktywujcie ją na telefonie dziecka
 • pierwsze płatności - wystarczy, że przynajmniej 3 razy zapłacicie kartą do konta, telefonem lub BLIKIEM (jak Wam wygodnie)
 • zgody - w czasie wypełniania wniosku o konto wyraź zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych

Nagroda jest Wasza! Do 31.03.2024 r. otrzymasz od nas SMS-em kod do aktywacji eKarty podarunkowej w aplikacji goodie.
Promocja „Wybierz Konto 360° Junior i zyskaj 100 zł" trwa do 31.01.2024 r. Limit nowych kont wynosi 10 000. Szczegóły znajdziesz w regulaminielink otwiera się w nowym oknie na stronie banku.

500+ dla obywateli Ukrainy

Świadczenie Rodzina 500+ dla obywateli Ukrainy to środki, które przyznaje i wypłaca ZUS obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.
Wniosek udostępniliśmy już w Millenecie w zakładce MilleUrząd – zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Wkrótce wniosek będzie też dostępny w aplikacji mobilnej.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic (matka albo ojciec) dziecka
 • opiekun tymczasowy dziecka na podstawie orzeczenia polskiego sądu
 • osoba sprawująca pieczę zastępczą nad dzieckiem na podstawie orzeczenia polskiego sądu

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem banku, musisz:

 • mieć nr PESEL oraz dziecko, na które ubiegasz się o świadczenie, musi mieć nr PESEL
 • mieszkać na terenie Polski

Do złożenia wniosku przygotuj:

 • numery PESEL (swój i dzieci)
 • dane dzieci, na które wnioskujesz o świadczenie wychowawcze
 • dokument podróży, na podstawie którego Ty oraz dziecko przekroczyliście granicę
 • akt urodzenia dziecka
 • dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce cudzoziemca
 • postanowienie sądu o ustanowieniu wnioskodawcy opiekunem tymczasowy


Złóż wniosek
 
Ważne!
Nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze 500+, jeżeli jesteś opiekunem tymczasowym na podstawie orzeczenia polskiego sądu dla dziecka, które przed przybyciem z Ukrainy do Polski było umieszczone w Domu Dziecka na terytorium Ukrainy.
Wniosek w Twoim imieniu powinien złożyć starosta albo upoważniony pracownik jednostki organizacyjnej powiatu. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane na rachunek bankowy powiatu i przekazywane Ci przez powiat w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
Aby uzyskać szersze informacje, zgłoś się do powiatowego albo miejskiego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na Twoje miejsce pobytu w Polsce.

Szczegółowe zasady przyznawania świadczenia 500+ znajdziesz na stronie www.zus.pl oraz w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

O programie Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to świadczenie wychowawcze przysługujące na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę:

 • program oferuje wsparcie dla każdej rodziny, również dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia

Najważniejsze informacje

1 lutego 2023 roku udostępniliśmy w Millenecie oraz aplikacji mobilnej wniosek na przyszły okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Wypłata świadczenia zależy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli wniosek wyślesz:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – świadczenie za czerwiec otrzymasz do 30 czerwca 2023 r. (co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu)
 • od 1 maja do 31 maja 2023 r.– świadczenie za czerwiec i lipiec otrzymasz do 31 lipca 2023 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2023 r. – świadczenie za czerwiec, lipiec i sierpień otrzymasz do 31 sierpnia 2023 r.

Jeśli złożysz wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2023 r.), świadczenie otrzymasz od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie otrzymasz z wyrównaniem od 1 czerwca.

Rodzice dzieci urodzonych w czasie trwania danego okresu świadczeniowego mają 3 miesiące na złożenie wniosku 500+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Jak wygląda proces składania wniosku

 1. 1
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Złóż wniosek

  Wniosek znajdziesz w zakładce MilleUrząd zarówno w Millenecie jak i aplikacji mobilnej

  template.externalLink.desc Złóż wniosek Rodzina 500+

 2. 2
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Przekazujemy wniosek do ZUS

  Po weryfikacji wniosku prześlemy Twój wniosek o świadczenie 500+ do ZUS

 3. 3
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  ZUS rozpatruje wniosek

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych weryfikuje Twój wniosek

 4. 4
  Jak wygląda proces składania wniosku -

  Otrzymujesz informację o przyznaniu świadczenia

  Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku

Rola Banku

 • Bank Millennium umożliwia Ci złożenie wniosku Rodzina 500+ online w Millenecie w zakładce MilleUrząd > Rodzina 500+. Złożenie wniosku w oddziale, agencji lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

 • Po wysłaniu wniosku zobaczysz ekran potwierdzenia, w tym momencie masz możliwość zapisania złożonego wniosku w formie pliku PDF na dysku swojego komputera. Zalecamy zapisanie wniosku w pliku PDF lub jego wydruk – dane wniosku zostaną usunięte z systemu bankowego niezwłocznie po wysłaniu!

 • Po wysłaniu wniosku możesz sprawdzić jego status w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Zalecamy więc monitorowanie statusu w Millenecie.

 • W przypadku odrzucenia wniosku należy skontaktować się z organem prowadzącym. Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku po stronie Ministerstwa i organów prowadzących.

 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załącznikach i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie do niego przekazany.

 • Wniosek jest usuwany z serwerów Banku po wysłaniu wniosku do systemu informatycznego Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pytania i odpowiedzi

 • Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są dla klientów Banku Millennium posiadających rachunek bieżący oraz dostęp do Millenetu - systemu bankowości internetowej Banku Millennium.

 • Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj dane osobowe swoje oraz swoich dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.

  Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania - zobacz listę organów prowadzących w poszczególnych gminach na stronie Ministerstwa.

  1. Zaloguj się systemu bankowości internetowej Banku Millennium.
  2. Wniosek dostępny jest w zakładce MilleUrząd.
  3. Wypełnij dane we wniosku podążając za instrukcjami na ekranie. Jeżeli w danych w Banku masz nieaktualny adres zamieszkania, zmień go podczas wypełniania Wniosku. Załącz załączniki do wniosku, o ile w Twojej sytuacji będą one wymagane.
  4. Zatwierdź i zakończ wniosek.
  5. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
  6. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  7. W celu uzyskania informacji na temat etapu rozpatrywania Twojego wniosku kontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie.

  Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.

 • Wniosek możesz złożyć przez Internet:

  • w systemie bankowości internetowej Banku Millennium
  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
  • w systemie Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce

  Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również drogą pocztową lub osobiście w organie prowadzącym w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Banku ani przez infolinię Banku.

 • Tak, wniosek dostępny jest w Banku Millennium jedynie dla osób, które są Klientami Banku, mają dostęp do Millenetu (systemu bankowości internetowej) oraz posiadają konto w Banku Millennium.

 • Jeśli otworzyłeś konto w Banku Millennium, potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku lub za pomocą selfie (czyli zdjęć dowodu i twarzy) i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w placówce, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie wychowawcze przez system bankowości internetowej Banku Millennium. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku Millennium, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej Banku Millennium. Złożenie wniosku Rodzina 500+ nie będzie także możliwe, jeśli nie posiadasz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią TeleMillennium w celu wyjaśnienia sytuacji.

 • Ukryj pytania Pokaż pozostałe pytania