Usługi na karcie

Cash Back

Wypłacaj gotówkę podczas zakupów w sklepie lub przy płatności kartą debetową w punktach usługowych.


Cash Back to bezpłatna usługa, dzięki której możesz wypłacić gotówkę przy okazji płatności kartą debetową w wielu punktach w całej Polsce oznaczonych symbolem Visa Cash Back oraz MasterCard/Maestro Cash Back:

 • do 500 zł jednorazowo przy płatności kartą Maestro / MasterCard,
 • do 300 zł jednorazowo przy płatności kartą Visa.

Usługa Cash Back to:

 • wygodna forma wypłaty gotówki przy okazji zakupów,
 • oszczędność czasu - nie musisz szukać bankomatu,
 • usługa bezpłatna.

Poinformuj sprzedawcę o zamiarze wypłaty potrzebnej kwoty i gotowe!
Usługa dostępna dla kart debetowych Millennium

Program Wygodne Raty

Czym jest Program Wygodne Raty?

Program kredytowy Wygodne Raty pozwala na spłatę wydatków dokonanych kartą kredytową w równych, korzystnie oprocentowanych ratach.

Skorzystanie z Programu jest bardzo proste i odbywa się bez zbędnych formalności - wystarczy jeden telefon! Ty sam decydujesz, które transakcje lub kwotę wykorzystanego limitu rozłożysz na raty i jak długo będziesz je spłacać!


Jak działa Program Wygodne Raty?

Przykład:

 • Np. 16 czerwca kupujesz telewizor za 1 000 zł płacąc kartą kredytową,
 • po otrzymaniu wyciągu na początku lipca dzwonisz na Linię Prestige i zlecasz spłatę tej kwoty w 12 ratach,
 • wartość pojedynczej raty, przy oprocentowaniu 10,00%, wyniesie 87.92 zł*,
 • pierwszą ratę zapłacisz wraz z kwotą spłaty karty za sierpień - tj. do 20 września,
 • co miesiąc na wyciągu Twojej karty znajdziesz informację o wysokości raty oraz o liczbie pozostałych rat do spłacenia.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 12,58%. Opłata za otwarcie Programu: 10 zł. Całkowity Koszt Kredytu: 64,99 zł.

Kilka ważnych informacji:

 • Możesz rozłożyć na raty wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane na kwotę powyżej 50 zł lub określoną kwotę wykorzystanego limitu. Minimalna kwota programu Wygodne Raty nie może być mniejsza niż 300 zł.
 • Możesz rozłożyć na raty transakcje lub wykorzystany limit, których termin spłaty wskazany na wyciągu jeszcze nie upłynął (dyspozycja powinna być złożona nie później niż 3 dni przed terminem spłaty).
 • Do wyboru masz 6, 9, 12 lub 24 raty.
 • Łączna wartość transakcji lub wysokość wykorzystanego limitu rozłożonego na raty nie może przekroczyć całkowitego limitu Twojej karty.
 • Zawsze możesz spłacić kredyt wcześniej bez dodatkowych kosztów.

Jak skorzystać z Programu?

 • Upewnij się, że masz aktywny dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej,
 • zadzwoń na Linię Prestige (801 12 7000) i wskaż Doradcy transakcje, które chcesz rozłożyć na raty,
 • nasz Doradca poinformuje Cię o wszystkich ważnych dla Ciebie szczegółach: wysokości raty, oprocentowaniu, a następnie zrealizuje Twoją dyspozycję.

Usługa Chargeback

Chargeback (obciążenie zwrotne) jest usługą zapewnianą przez organizacje płatnicze (VISA  i MasterCard), umożliwiającą posiadaczom kart płatniczych Banku Millennium odzyskanie środków z kwestionowanej transakcji, która nie została zrealizowana lub była zrealizowana nieprawidłowo, a środków nie udało się odzyskać bezpośrednio u usługodawcy.

Klient, który chce skorzystać z Usługi Chargeback, powinien zgłosić konkretną transakcję, składając reklamację zgodnie z procedurą zgłaszania reklamacji w Banku. Bank przesyła chargeback zgodnie z przepisami organizacji płatniczych do instytucji rozliczającej danego usługodawcę.

 • Jakie transakcje można reklamować?

  Klient może zareklamować w Banku każdą transakcję dokonaną kartą płatniczą. Jeżeli przepisy organizacji płatniczej uwzględniają daną transakcję w procedurze chargeback, będzie ona przesłana do instytucji rozliczającej usługodawcę w celu wyjaśnienia. W przeciwnym wypadku to Bank podejmie decyzję czy realizować zwrot transakcji z własnych środków.

  Przykładowe sytuacje, które Klient może reklamować:

  • brak wypłaty całości lub części kwoty transakcji z bankomatu,
  • usługa lub towar nie zostały dostarczone przez uslugodawcę lub były niezgodne z umową,
  • transakcja została rozliczona więcej niż jeden raz,
  • rozliczono uprzednio anulowaną transakcję.

  Transakcje można reklamować niezależnie czy jest to karta firmowa czy wydana Klientowi indywidualnemu. Reklamacja powinna być złożona przez posiadacza karty, którego imię jest nadrukowane na karcie.


 • Co powinien zrobić Klient, żeby skorzystać z Usługi Chargeback?

  Wystarczy złożyć reklamację: w oddziale Banku, TeleMillennium lub poprzez Millenet.

  Reklamacja powinna zawierać:

  • dane posiadacza karty oraz numer karty,
  • dane kwestionowanej transakcji, czyli: datę, kwotę oraz informację o tym gdzie została dokonana transakcja,
  • w przypadku usługi, która miała zostać wykonana w późniejszym terminie ale z przyczyn niezależnych od Klienta nie będzie mogła zostać zrealizowana, należy podać datę i rodzaj zaplanowanej usługi,
  • opis problemu,
  • oświadczenie Klienta o próbie kontaktu/kontakcie z usługodawcą (głównie gdy: usługa lub towar nie została dostarczona, usługa lub towar niezgodny z opisem, transakcja odrzucona w terminalu, Klient zapłacił za towar innymi środkami).

  W trakcie rozpatrywania reklamacji Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z transakcją. W zależności od rodzaju transakcji z Usługi Chargeback można skorzystać do 120 dni od reklamowanej transakcji.


 • Co dzieje się po złożeniu reklamacji?

  Klient korzystający z Usługi Chargeback musi jedynie złożyć reklamację wraz z ewentualnymi dokumentami i nie jest zaangażowany w dalszy proces związany z realizacją zwrotu kwoty transakcji. Bank za pośrednictwem procedury chargeback wysyła sprawę do rozpatrzenia do instytucji rozliczającej danego usługodawcę. Instytucja rozliczająca ma określony czas na zaakceptowanie lub odrzucenie roszczenia. W  przypadku odrzucenia roszczenia powinna dostarczyć informację/dokumenty potwierdzające poprawność obciążenia. Jeśli w określonym terminie instytucja rozliczająca nie odrzuci chargeback'u, Bank uznaje reklamację za zasadną.

  Od momentu złożenia reklamacji powinna ona być rozpatrzona w maksymalnym terminie 35 dni, zgodnie z Ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jednak sama procedura chargeback jest przeprowadzana zgodnie z terminami obowiązującymi w regulacjach międzynarodowych organizacji kartowych. W praktyce oznacza to, że Bank może przekazać informację o wyniku procedury chargeback po uzyskaniu ostatecznego stanowiska instytucji rozliczającej Usługodawcę, tj. w terminie dłuższym niż 35 dni.

  Klient jest informowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie przez niego określonej podczas składnia, tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub SMS.


Pakiet Bezpieczeństwa

Usługa Pakiet Bezpieczeństwa stworzona została dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych działań związanych z użyciem karty.

Usługa składa się z: Pakietu powiadomień SMS o transakcjach dokonanych kartą oraz pakietu ubezpieczeń Ochrona karty.

Powiadomienia SMS wysyłane są do posiadacza karty po dokonaniu każdej transakcji kartą, która została autoryzowana przez Bank, na zdefiniowany numer telefonu (zarówno na numery krajowe, jak i zagraniczne).

Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Pakiet „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce" dostępny jest dla kart Millennium Maestro PayPass wydanych do Konta Internetowego oraz dla kart przedpłaconych Millennium MasterCard Prepaid. 

Klienci, którzy zdecydują się na Pakiet mogą korzystać z bezpłatnych wypłat we wszystkich bankomatach w Polsce. Koszt miesięczny Pakietu to 4,99 zł. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany po raz pierwszy przez Posiadacza rachunku. W przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym Pakiet został aktywowany. W każdym momencie można zdecydować się na Pakiet lub z niego zrezygnować.