Cash Back

Wypłacaj gotówkę podczas zakupów w sklepie lub przy płatności kartą debetową w punktach usługowych.

Cash Back to bezpłatna usługa, dzięki której możesz wypłacić gotówkę przy okazji płatności kartą debetową w wielu punktach w całej Polsce oznaczonych symbolem Visa Cash Back oraz MasterCard/Maestro Cash Back:

 • do 500 zł jednorazowo przy płatności kartą Maestro / MasterCard,
 • do 300 zł jednorazowo przy płatności kartą Visa.

Usługa Cash Back to:

 • wygodna forma wypłaty gotówki przy okazji zakupów,
 • oszczędność czasu - nie musisz szukać bankomatu,
 • usługa bezpłatna.

Poinformuj sprzedawcę o zamiarze wypłaty potrzebnej kwoty i gotowe!
Usługa dostępna dla kart debetowych Millennium

Program Wygodne Raty

Czym jest Program Wygodne Raty?

Program kredytowy Wygodne Raty pozwala na spłatę wydatków dokonanych kartą kredytową w równych, korzystnie oprocentowanych ratach.

Skorzystanie z Programu jest bardzo proste i odbywa się bez zbędnych formalności - wystarczy jeden telefon! Ty sam decydujesz, które transakcje lub kwotę wykorzystanego limitu rozłożysz na raty i jak długo będziesz je spłacać!


Jak działa Program Wygodne Raty?

Przykład:

 • Np. 16 czerwca kupujesz telewizor za 1 000 zł płacąc kartą kredytową,
 • po otrzymaniu wyciągu na początku lipca dzwonisz na Linię Prestige i zlecasz spłatę tej kwoty w 12 ratach,
 • wartość pojedynczej raty, przy oprocentowaniu 7,2%, wyniesie 86,62 zł*,
 • pierwszą ratę zapłacisz wraz z kwotą spłaty karty za sierpień - tj. do 20 września,
 • co miesiąc na wyciągu Twojej karty znajdziesz informację o wysokości raty oraz o liczbie pozostałych rat do spłacenia.

* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla spłaty zadłużenia w ramach programu kredytowego Wygodne Raty wynosi 15,50%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 1800 zł, całkowita kwota do zapłaty: 1963,19 zł, oprocentowanie zmienne 12,5%, całkowity koszt kredytu: 163,19 zł (w tym: opłata za dokonanie rozbicia spłaty transakcji na raty 1% wartości zadłużenia - 18 zł, odsetki 145,19 zł), 12 miesięcznych rat równych w wysokości 163,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.02.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kilka ważnych informacji:

 • Możesz rozłożyć na raty wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane na kwotę powyżej 50 zł lub określoną kwotę wykorzystanego limitu. Minimalna kwota programu Wygodne Raty nie może być mniejsza niż 300 zł.
 • Możesz rozłożyć na raty transakcje lub wykorzystany limit, których termin spłaty wskazany na wyciągu jeszcze nie upłynął (dyspozycja powinna być złożona nie później niż 3 dni przed terminem spłaty).
 • Do wyboru masz 6, 9, 12 lub 24 raty.
 • Łączna wartość transakcji lub wysokość wykorzystanego limitu rozłożonego na raty nie może przekroczyć całkowitego limitu Twojej karty.
 • Zawsze możesz spłacić kredyt wcześniej bez dodatkowych kosztów.

Jak skorzystać z Programu?

 • Upewnij się, że masz aktywny dostęp do Kanałów Bankowości Elektronicznej,
 • zadzwoń na Linię Prestige (801 12 7000) i wskaż Doradcy transakcje, które chcesz rozłożyć na raty,
 • nasz Doradca poinformuje Cię o wszystkich ważnych dla Ciebie szczegółach: wysokości raty, oprocentowaniu, a następnie zrealizuje Twoją dyspozycję.

Usługa Chargeback

Usługa Chargeback (obciążenie zwrotne) jest usługą zapewnianą przez organizacje płatnicze (VISA i Mastercard), umożliwiającą posiadaczom kart płatniczych Banku Millennium odzyskanie środków z kwestionowanej transakcji, która nie została zrealizowana lub była zrealizowana nieprawidłowo, a środków nie udało się odzyskać bezpośrednio u usługodawcy.

Klient, który chce skorzystać z Usługi Chargeback, powinien zgłosić konkretną transakcję, składając do Banku wniosek o zwrot środków w ramach procedury chargeback. Bank przesyła wniosek o zwrot środków w ramach procedury chargeback zgodnie z przepisami organizacji płatniczych do instytucji rozliczającej danego usługodawcę.

 • W zakresie jakich transakcji można złożyć wniosek o zwrot środków w ramach procedury Chargeback?

  Jeżeli przepisy organizacji płatniczej uwzględniają daną transakcję w procedurze chargeback, zapytanie dotyczące transakcji określonej w ww. wniosku, zostanie przesłane do instytucji rozliczającej usługodawcę w celu wyjaśnienia.

  Przykładowe sytuacje, które Klient może kwestionować:

  • brak wypłaty całości lub części kwoty transakcji z bankomatu innego niż bankomat Banku Millennium,
  • usługa lub towar nie zostały dostarczone przez sprzedawcę lub usługodawcę innego niż Bank Millennium lub były niezgodne z zawartą umową z takim podmiotem,
  • transakcja została rozliczona więcej niż jeden raz,
  • rozliczono uprzednio anulowaną transakcję.

  Transakcje można kwestionować niezależnie czy jest to karta firmowa czy wydana Klientowi indywidualnemu. Zgłoszenie powinno być złożone przez posiadacza karty, którego imię jest nadrukowane na karcie.


 • Co powinien zrobić Klient, żeby skorzystać z Usługi Chargeback?

  Wystarczy złożyć wniosek o zwrot środków: w oddziale Banku, TeleMillennium lub poprzez Millenet.

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane posiadacza karty oraz numer karty,
  • dane kwestionowanej transakcji, czyli: datę, kwotę oraz informację o tym gdzie została dokonana transakcja,
  • w przypadku usługi, która miała zostać wykonana w późniejszym terminie ale z przyczyn niezależnych od Klienta nie będzie mogła zostać zrealizowana, należy podać datę i rodzaj zaplanowanej usługi,
  • opis problemu,
  • oświadczenie Klienta o próbie kontaktu/kontakcie z usługodawcą (głównie gdy: usługa lub towar nie została dostarczona, usługa lub towar niezgodny z opisem, transakcja odrzucona w terminalu, Klient zapłacił za towar innymi środkami).

  W trakcie rozpatrywania zgłoszenia Klient może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych dokumentów związanych z transakcją. W zależności od rodzaju transakcji z Usługi Chargeback można skorzystać do 120 dni od kwestionowanej transakcji.


 • Co dzieje się po złożeniu wniosku o zwrot środków w ramach procedury Chargeback?

  Klient korzystający z Usługi Chargeback musi jedynie złożyć wniosek wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi jego wniosek i nie jest zaangażowany w dalszy proces związany z realizacją zwrotu kwoty transakcji. Bank za pośrednictwem procedury Chargeback wysyła sprawę do rozpatrzenia do instytucji rozliczającej danego usługodawcę. Instytucja rozliczająca ma określony czas na zaakceptowanie lub odrzucenie roszczenia. W przypadku odrzucenia roszczenia powinna dostarczyć informację/dokumenty potwierdzające poprawność obciążenia. Jeśli w określonym terminie instytucja rozliczająca nie odrzuci wniosku o zwrot środków w ramach procedury Chargeback, Bank uznaje wniosek za zasadny.

  Procedura Chargeback jest przeprowadzana zgodnie z terminami obowiązującymi w regulacjach międzynarodowych organizacji kartowych. Bank przekazuje informację o wyniku procedury Chargeback po uzyskaniu ostatecznego stanowiska instytucji rozliczającej usługodawcę.

  Klient jest informowany o decyzji w sprawie wniosku o zwrot środków ramach procedury Chargeback, w formie przez niego określonej podczas jego składania, tj. drogą mailową, listową, poprzez Millenet lub SMS.

  W przypadku złożenia reklamacji usług świadczonych przez Bank, Bank obowiązują terminy i zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w zakresie tych usług, oraz w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w przypadku pozostałych usług.

  W przypadku złożenia wniosku o zwrot środków w ramach procedury Chargeback, zastosowanie mają terminy i zasady określone w międzynarodowych regulacjach organizacji kartowych.


Pakiet Bezpieczeństwa

Usługa Pakiet Bezpieczeństwa stworzona została dla zapewnienia bezpieczeństwa transakcji i innych działań związanych z użyciem karty.

Usługa składa się z: Pakietu powiadomień SMS o transakcjach dokonanych kartą oraz pakietu ubezpieczeń Ochrona karty.

Powiadomienia SMS wysyłane są do posiadacza karty po dokonaniu każdej transakcji kartą, która została autoryzowana przez Bank, na zdefiniowany numer telefonu (zarówno na numery krajowe, jak i zagraniczne).

Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce

Pakiet „Wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce" dostępny jest dla kart Millennium Maestro PayPass wydanych do Konta Internetowego oraz dla kart przedpłaconych Millennium MasterCard Prepaid. 

Klienci, którzy zdecydują się na Pakiet mogą korzystać z bezpłatnych wypłat we wszystkich bankomatach w Polsce. Koszt miesięczny Pakietu to 4,99 zł. Opłata nie jest pobierana za miesiąc kalendarzowy, w którym Pakiet został aktywowany po raz pierwszy przez Posiadacza rachunku. W przypadku kolejnej aktywacji Pakietu opłata jest pobierana także za miesiąc, w którym Pakiet został aktywowany. W każdym momencie można zdecydować się na Pakiet lub z niego zrezygnować.