Poprawnie wylogowałeś się z Millenetu. Zapraszamy ponownie!

Pożyczka Gotówkowa

Za każde pożyczone 5000 zł płacisz 100 zł raty (RRSO 7,68%)

To prostsze niż myślisz! Weź Pożyczkę Gotówkową online z prowizją 0%

Pożyczka Gotówkowa Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z promocją „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6000 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 1000 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł) , odsetki 1000 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł, w tym: ubezpieczenie 0,00 zł, 0 zł - opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 100,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki” trwa od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10000 zł lub 15000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w momencie składania wniosku nie są posiadaczami pożyczki gotówkowej ani konsolidacyjnej w Banku oraz zadeklarują w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium S.A. Możliwość skorzystania z promocji za pośrednictwem Millenet i najnowszej wersji Aplikacji Mobilnej Banku będzie miała miejsce nie później niż od dnia 20 stycznia 2018 r. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych.

Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Koszt kredytu i nota prawna
Program Inwestycyjny Przyszłość +

W poszukiwaniu praktycznego rozwiązania stworzyliśmy Przyszłość+

To nowoczesny produkt, który umożliwi Ci systematycznie inwestowanie nawet niewielkich kwot

Program Inwestycyjny Przyszłość + Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje zawarte w tej publikacji nie stanowią oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w opisie ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Środki zainwestowane w fundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informacje o warunkach uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Przyszłość+ oraz informacje o funduszach, zawarto w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Przyszłość+, Prospekcie Informacyjnym Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w placówkach Banku Millennium na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Millennium TFI SA oraz na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.

Nota prawna
Ubezpieczenie OC/AC

Przygotuj się na zimę za kółkiem!

Kup OC/AC na raty bez dodatkowych opłat i zyskaj nawet do 60% zniżki za bezszkodową jazdę

Ubezpieczenie OC/AC Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

W ramach indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajduje się odpowiednio w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów Banku Millennium oraz Kartach Produktów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych na stronie www.bankmillennium.pl.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku Millennium S.A. (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A. Ubezpieczenia komunikacyjne skierowane są do klientów Banku posiadających w Banku rachunek bieżący lub kartę kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej Millenet lub Aplikacji Mobilnej Banku. Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych nie jest dostępna dla pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, pojazdów leasingowanych oraz samochodów z kierownicą po prawej stronie. Ubezpieczenia AC, Assistance, NNW i Ubezpieczenie Szyb nie mogą być zakupione jako oddzielny produkt i mogą być kupione tylko wraz z OC.

Nota prawna
Płatności BLIK

Dopóki nie sprawdzisz, #guzikwiesz

Przekonaj się, jak proste są płatności BLIKIEM w Internecie

Płatności BLIK Sprawdź teraz

Bezpieczeństwo

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z Millenet.
Dowiedz się więcej

Możliwości

Poznaj wszystkie możliwości systemu Millenet.
Dowiedz się więcej