Poprawnie wylogowałeś się z Millenetu. Zapraszamy ponownie!

Konto Oszczędnościowe Profit

2.7% w skali roku to większe oszczędności dla Ciebie i bliskich

tylko na Koncie Oszczędnościowym Profit dla nowych środków do 100 000 zł przez 3 miesiące od pierwszej wpłaty

Konto Oszczędnościowe Profit Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Opłaty oraz zasady prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego określa Regulamin ogólny świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA oraz Cennik usług – prowizje i opłaty. Dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 92 dni obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,7% w skali roku do kwoty 100 000 zł i 1,4% w skali roku dla nadwyżki powyżej kwoty 100 000 zł – od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie przystąpienia do Promocji, która trwa do 7.07.2018 r. Oprocentowanie promocyjne dla kolejnych wpłat nowych środków będzie obowiązywało do 92. dnia włącznie, licząc od pierwszej wpłaty nowych środków. Można korzystać z jednej promocji dla danego Konta Oszczędnościowego Profit w danym momencie. Szczegóły Promocji w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit. Edycja 8” i Cenniku usług – stopy procentowe, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie obowiązywania oprocentowania promocyjnego obowiązuje oprocentowanie zmienne standardowe w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Pierwsza wypłata/przelew z Konta Oszczędnościowego Profit – bezpłatna; druga i każda następna 7,50 zł zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.

Nota prawna
Ubezpieczenie OC/AC

Z książką Ci po drodze!

Kup ubezpieczenie OC/AC online a otrzymasz 2 kody na audiobooka lub e-booka w EmpikGO

Ubezpieczenie OC/AC Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

Promocja „Ruszaj w drogę z audiobookiem” trwa do 14.06.2018 lub do wyczerpania puli kodów uprawniających do wymiany na audiobook lub e-book w aplikacji EmpikGO. Szczegóły wymiany kodów znajdują się w Regulaminie Aplikacji Mobilnej EmpikGO. Regulamin promocji dostępny jest na stronie Banku. W ramach indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest przez STU ERGO Hestia SA z siedzibą w Sopocie. Szczegółowe warunki ochrony ubezpieczeniowej oraz pełna lista wyłączeń i ograniczeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela znajdują się odpowiednio w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń komunikacyjnych dla Klientów Banku Millennium oraz Kartach Produktów dotyczących ubezpieczeń komunikacyjnych dostępnych na stronie www.bankmillennium.pl.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielem za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A. Ubezpieczenia komunikacyjne skierowane są do klientów Banku posiadających w Banku rachunek bieżący lub kartę kredytową wraz z aktywnym dostępem do bankowości internetowej Millenet lub Aplikacji Mobilnej Banku. Oferta ubezpieczeń komunikacyjnych nie jest dostępna dla pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej, pojazdów leasingowanych oraz samochodów z kierownicą po prawej stronie. Ubezpieczenia AC, Assistance, NNW i Ubezpieczenie Szyb nie mogą być zakupione jako oddzielny produkt i mogą być kupione tylko wraz z OC.

Nota prawna

Bezpieczeństwo

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z Millenet.
Dowiedz się więcej

Możliwości

Poznaj wszystkie możliwości systemu Millenet.
Dowiedz się więcej