Poprawne wylogowanie z Bank Millennium

Do zobaczenia wkrótce!

Nastąpiło poprawne wylogowanie z Millenetu

 

Zaoszczędź na zakupy

Wystarczy, że skorzystasz z nowej promocji karty kredytowej Impresja (RRSO 14,19%). Teraz możesz zyskać roczne wakacje od opłaty za obsługę karty

Zamów kartę Sprawdź szczegóły
Koszt kredytu i nota prawna

Przykład reprezentatywny dla kart kredytowych Millennium Visa/MasterCard Impresja: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,19%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5 408,49 zł, oprocentowanie zmienne 10%, całkowity koszt kredytu: 408,49 zł (w tym: suma opłat miesięcznych za obsługę karty kredytowej 87,89 zł, odsetki 320,60 zł), przy założeniu, że przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości w trybie transakcji bezgotówkowej i jest spłacany w 12 miesięcznych równych ratach w wysokości 450,71 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 18.12.2018r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed przyznaniem karty kredytowej; w uzasadnionych przypadkach może odmówić przyznania karty. Do karty oferowane jest opcjonalne, odpłatne ubezpieczenie „Pakiet Assistance Impresja”. Opłaty, oprocentowanie oraz inne szczegóły zawarte są w Cenniku usług – karty kredytowe, Regulaminie kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium SA, Regulaminie sprzedaży premiowej towarów lub usług nabytych za pośrednictwem karty kredytowej „Millennium Mastercard Impresja” wydawanej przez Bank Millennium S.A. „MONEYBACK”, Regulaminie sprzedaży premiowej towarów lub usług nabytych za pośrednictwem karty kredytowej „Millennium Visa Impresja” wydawanej przez Bank Millennium S.A. „MONEYBACK”, warunkach ubezpieczenia „Pakiet Assistance Impresja”, Karcie produktu – Pakiet Assistance Impresja – dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl. Szczegóły oferty dostępne również w TeleMillennium pod numerem 801 331 331.

W ramach promocji „Z kartą kredytową możesz więcej” posiadacz kredytowej karty głównej (z wyłączeniem kart kredytowych Millennium MasterCard World Elite/Elite VIP) („Karta”), który złożył wniosek o wydanie Karty w dniach od 2 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. („okres promocji”), zostanie zwolniony z opłaty miesięcznej za jej obsługę w każdym z 12 miesięcy kalendarzowych, w którym dokonał nią min. jednej transakcji bezgotówkowej, licząc od daty wydania Karty. Dodatkowo, Uczestnicy promocji, którzy w okresie promocji złożą wniosek o Kartę w Millenet lub Aplikacji mobilnej, podpiszą umowę o Kartę i dokonają nią transakcji bezgotówkowych (w tym poprzez BLIK) na łączną kwotę min. 200 zł w każdym z dwóch kolejnych okresów wskazanych w Regulaminie promocji, mogą otrzymać bonus w wysokości 200 zł. Do otrzymania bonusu jest uprawnionych 2 000 pierwszych Uczestników, którzy w okresie promocji złożą wniosek o Kartę, a następnie spełnią powyższe warunki otrzymania bonusu. Regulamin promocji jest dostępny na stronie www.bankmillennium.pl

 
 

Nawet 20 000 zł z prowizją 0% (RRSO 7,68%)

Skorzystaj z Pożyczki Gotówkowej w promocji i zrealizuj swój cel

Weź pożyczkę Dowiedz się więcej
Koszt kredytu i nota prawna

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „Promocja zimowa”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 18 000,00 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 3000,00 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3000,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł (w tym: opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 1000 zł wpływów zewnętrznych na konto i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 300,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 4.12.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Promocja zimowa” trwa od 8.12.2018 r. do 31.03.2019 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Promocja zimowa” dostępnym w oddziałach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

 
 

Apetyt na więcej

Teraz 0 zł za zakup wybranych funduszy inwestycyjnych!

Kup teraz Dowiedz się więcej
Nota prawna

Promocja polega na zniesieniu opłaty manipulacyjnej w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A funduszy inwestycyjnych Millennium TFI na rejestry zwykłe i trwa od dnia 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r.

Stawka w ofercie promocyjnej wynosi 0% z wyłączeniem Subfunduszu Akcji, Subfunduszu Globalny Akcji, Subfunduszu Dynamicznych Spółek, dla których stawka w ofercie promocyjnej wynosi 0,1%.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych, i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KID) , a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu.

Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w Opis ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Karta kredytowa Impresja (RRSO 14,19%)

Promocja trwa do 28 lutego 2019

Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Promocja trwa do 31 marca 2019

Fundusze inwestycyjne

Promocja trwa do 31 marca 2019

 • Autoryzacja mobilna Bank Millennium

  Zatwierdzaj operacje wygodniej

  Dzięki szybkiej Autoryzacji Mobilnej, operacje wykonywane w Millenecie zatwierdzisz teraz jednym kliknięciem w aplikacji.

  Dowiedz się więcej
 • ChatBot w aplikacji Banku Millennium

  Poznaj Millę

  Zleć przelew jednym zdaniem, doładuj telefon i wiele więcej z pomocą automatycznego asystenta w naszej aplikacji.

  Dowiedz się więcej
 • Promocje doładowań Bank Millennium

  Promocje doładowań

  Doładuj swój telefon na kartę w Millenecie lub aplikacji mobilnej i skorzystaj z promocji

  Sprawdź

Bezpieczeństwo

Zobacz, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej

Więcej

Co nowego?

Przekonaj się, co możesz zyskać dzięki nowym funkcjom

Więcej