Poprawne wylogowanie z Bank Millennium

Do zobaczenia wkrótce!

Nastąpiło poprawne wylogowanie z Millenetu

 

Sprezentuj juniorowi bon do empik.com

Załóż Konto 360° Junior, spełnij warunki promocji, a jeszcze przed świętami może trafić do Was 50 zł do wydania na empik.com

Załóż teraz Dowiedz się więcej
Nota prawna

Promocja trwa od 16.11.2018 r. do 16.12.2018 r. Warunkiem otrzymania kodu o wartości 50 zł do wydania w sklepie internetowym empik.com jest otwarcie w okresie trwania promocji Konta 360° Junior dla własnego małoletniego dziecka za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Millenet oraz zasilenie nowo otwartego Konta 360° Junior kwotą co najmniej 100 zł, a w przypadku Konta 360° Junior otwartego dla dziecka powyżej 13 roku życia - dodatkowo dokonanie min. 1 transakcji kartą debetową do konta lub aktywowanie aplikacji mobilnej Banku, oraz spełnienie pozostałych warunków promocji. Szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w Regulaminie promocji "Konto 360° Junior na Gwiazdkę". Konto 360° Junior można otworzyć w systemie bankowości elektronicznej Millenet wyłącznie wraz z Kontem Oszczędnościowym Profit. Samo Konto 360° Junior można otworzyć w najbliższej placówce Banku Millennium S.A. Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Dysponowanie przez posiadacza rachunku środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie, w tym za pomocą karty do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej, jest możliwe po ukończeniu 13 lat. Przedstawiciel ustawowy oraz posiadacz rachunku po ukończeniu 13 lat mogą dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na koncie w ramach miesięcznego limitu wskazanego w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu powinien wyrazić zgodę sąd opiekuńczy. Brak opłat za obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z bankomatów przez pierwsze dwa miesiące od wydania karty. W kolejnych miesiącach opłaty nie są naliczane przy min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w poprzednim miesiącu. Wypłata gotówki z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium SA. Pierwsze polecenie przelewu wewnętrznego w miesiącu kalendarzowym z Konta Oszczędnościowego Profit jest bezpłatne, a drugie i każde następne jest płatne 7,50 PLN. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty konta zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych i Płatności Mobilnych BLIK oraz w Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie: https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/wsparcie/cenniki-i-regulaminy.

 
 

Masz potrzeby, my mamy odpowiedź

Skorzystaj z promocji pożyczki, w której płacisz tylko 100 zł za każde pożyczone 5000 zł (RRSO 7,68%)

Weź pożyczkę Dowiedz się więcej
Koszt kredytu i nota prawna

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „100 zł raty II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 18 000,00 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 3000,00 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3000,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł (w tym: opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 1000 zł wpływów zewnętrznych na konto i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł)), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 300,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 5.11.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty II edycja” trwa od 17.11.2018 r. do 7.12.2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty II edycja” dostępnym w oddziałach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl.

Promocja łączy się z ofertą „Gwarancja Najniższego Oprocentowania”. Warunkiem skorzystania z Gwarancji Najniższego Oprocentowania jest przedstawienie przez Klienta, w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy Pożyczki Gotówkowej z Bankiem Millennium, umowy kredytu/pożyczki zawartej z innym bankiem lub Europejskiego Formularza Informacyjnego wraz z decyzją kredytową dla tej samej kwoty pożyczki i okresu kredytowania. Oferta nie uwzględnia kredytów i pożyczek ratalnych oraz gotówkowych z rocznym oprocentowaniem nominalnym 0%, kart kredytowych, limitów w koncie osobistym oraz kredytów i pożyczek z zabezpieczeniem. Klient może skorzystać z oferty „Gwarancja Najniższego Oprocentowania” nie więcej niż raz w trakcie jej ważności. Szczegóły dotyczące warunków Gwarancji Najniższego Oprocentowania są zawarte w Regulaminie Pożyczki Gotówkowej z „Gwarancją Najniższego Oprocentowania” dostępnym w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

 
 

Promocja wysokich lotów

Tylko teraz 0 zł za zakup funduszy inwestycyjnych

Kup teraz Dowiedz się więcej
Nota prawna

Promocja polega na zniesieniu opłaty manipulacyjnej w przypadku zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A funduszy inwestycyjnych Millennium TFI na rejestry zwykłe i trwa od dnia 24.09.2018 do 30.11.2018 r.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej PUBLIKACJI HANDLOWEJ mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności informacje nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.

Jakakolwiek decyzja inwestycyjna powinna zostać podjęta na podstawie informacji zawartych w prospektach informacyjnych, i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KID) , a nie zawartego w niniejszej publikacji skróconego opisu. Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w Opis ryzyka związanego z instrumentami i produktami finansowymi dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A. dostępnym w placówkach i na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Konto 360° Junior

Promocja trwa do 16 grudnia 2018

Pożyczka Gotówkowa (RRSO 7,68%)

Promocja trwa do 7 grudnia 2018

Fundusze inwestycyjne

Promocja do 30 listopada 2018

 • BLIK z Bankiem Millennium

  Przelew BLIK na telefon

  Wysyłaj i odbieraj pieniądze bez potrzeby podawania numeru konta odbiorcy. Bezpłatnie i natychmiast nawet w weekendy.

  Dowiedz się więcej
 • Bilety w aplikacji Banku Millennium

  MilleUrząd

  Złóż wniosek o świadczenia Rodzina 500+ lub Dobry Start za pośrednictwem Millenetu.

  Dowiedz się więcej
 • Promocje doładowań Bank Millennium

  Promocje doładowań

  Doładuj swój telefon na kartę w Millenecie lub aplikacji mobilnej i skorzystaj z promocji

  Sprawdź

Bezpieczeństwo

Zobacz, jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej

Więcej

Co nowego?

Przekonaj się, co możesz zyskać dzięki nowym funkcjom

Więcej