Poprawnie wylogowałeś się z Millenetu. Zapraszamy ponownie!

Pożyczka Gotówkowa

Kompletujesz szkolną wyprawkę?

Pożyczka Gotówkowa z oprocentowaniem 4,99% odpowie na Twoje potrzeby! RRSO 23,16%

Pożyczka Gotówkowa Dowiedz się więcej
Pokaż pełna zawartość

Promocja „Marzysz czy spełniasz” dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na okres od 6 do 36 miesięcy, gdzie kwota do wypłaty na podstawie umowy nie przekracza 20 tys. złotych. Jednym z warunków skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka i wskazanie Banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu oraz dokonanie na rzecz Banku cesji praw z tej umowy. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy do dnia złożenia wniosku nie byli stronami umowy pożyczki gotówkowej w Banku. Promocją nie są objęte pożyczki przeznaczone na spłatę innych produktów kredytowych. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych oraz z ofertą dla osób przelewających wynagrodzenie lub dochód netto. Z Promocji można skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Marzysz czy spełniasz” dostępnym w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Promocja trwa od dnia 3 czerwca do dnia 30 września 2017 r.. Możliwość skorzystania z Promocji za pośrednictwem Millenetu i aktualnej Aplikacji Mobilnej Banku będzie miała miejsce nie później niż od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu - Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „Marzysz czy spełniasz”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,16%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4 668 zł, całkowita kwota do zapłaty: 5 850,89 zł, oprocentowanie stałe 4,99%, całkowity koszt kredytu: 1 182,89 zł (w tym: prowizja 9,99% (466,33 zł), odsetki 316,08 zł, usługi dodatkowe 400,48 zł w tym ubezpieczenie 400,48 zł), 26 miesięcznych rat równych w wysokości 225,03 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.05.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Koszt kredytu i nota prawna
Płatności zbliżeniowe telefonem

Zamień portfel na telefon

Włącz płatności zbliżeniowe telefonem dla dowolnej ze swoich kart w aplikacji mobilnej

Płatności zbliżeniowe telefonem Dowiedz się więcej
Konto Oszczędnościowe Profit

Są chwile, dla których warto oszczędzać

Otwórz Konto Oszczędnościowe Profit i zyskaj 2,5% w skali roku

Konto Oszczędnościowe Profit Sprawdź teraz
Pokaż pełna zawartość

Konto Oszczędnościowe Profit jest obsługiwane za pośrednictwem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który umożliwia dostęp również do innych usług bankowych. Dla Klientów posiadających Konto Oszczędnościowe Profit obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 2,5% w skali roku przez 3 miesiące dla nowych środków do kwoty 100 000 zł wpłaconych podczas Promocji, która trwa do 26.08.2017 r. Dla nowych środków powyżej kwoty 100 000 zł przez 3 miesiące obowiązuje oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,7% w skali roku. Okres obowiązywania oprocentowania promocyjnego dla nowych środków jest liczony od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na Konto Oszczędnościowe Profit w okresie promocji. Do Promocji można przystąpić pod warunkiem niekorzystania w tym samym czasie z innej promocji na Koncie Oszczędnościowym Profit. Szczegóły Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji „Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym Profit” i Cenniku usług – stopy procentowe w oddziałach Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne w wysokości określonej Cennikiem usług – stopy procentowe. Pierwsza wypłata/przelew z Konta Oszczędnościowego Profit – bezpłatna, druga i każda następna zgodnie z Cennikiem usług – stopy procentowe.

Nota prawna

Bezpieczeństwo

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z Millenet.
Dowiedz się więcej

Możliwości

Poznaj wszystkie możliwości systemu Millenet.
Dowiedz się więcej