Bezpieczna Pożyczka

Zapewnij bezpieczeństwo finansowe Tobie i Twojej rodzinie

O ubezpieczeniu

Atrakcyjne ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka zapewni wsparcie dla Ciebie i Twoich bliskich w wielu trudnych sytuacjach losowych.

Jeżeli w terminie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyłeś 65. roku życia, ubezpieczenie jest dla Ciebie dostępne w Wariancie 1 i zapewni wsparcie w sytuacjach takich jak:

 • poważne zachorowanie,
 • śmierć,
 • utrata pracy albo hospitalizacja w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • czasowa niezdolność do pracy albo śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • całkowita niezdolność do pracy albo inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet ubezpieczeń zapewni ochronę we wszystkich z powyższych zdarzeń i będzie zmieniał się automatycznie w zależności od Twojej sytuacji zawodowej oraz aktualnych uprawnień do emerytury/renty.

Jeżeli w terminie zawierania umowy ubezpieczenia ukończyłeś 65. rok życia, ubezpieczenie jest dla Ciebie dostępne w Wariancie 2 i zapewni wsparcie w sytuacjach takich jak:

 • śmierć
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • usługi assistance medycznego.

Podsumowanie zakresu ochrony w zależności od wariantu

WARIANT I
WARIANT II
Zgon
Zgon
Poważne zachorowanie
-
Utrata stałych źródeł dochodów ALBO Hospitalizacja w wyniku NW*
Zgon NW
Czasowa Niezdolność do Pracy ALBO Zgon w wyniku NW*
-
Całkowita Niezdolność do Pracy ALBO Inwalidztwo w wyniku NW*
Usługi Assistance Medycznego

* Zakres ochrony obowiązujący w sytuacji nabycia uprawnień do świadczenia emerytalnego lub rentowego

Warunki

Sprawdź jak proste i wygodne jest zawarcie umowy ubezpieczenia!

Z ubezpieczenia możesz skorzystać:

 • w trakcie zawierania umowy pożyczki w placówce Banku lub przez Millenet,
 • w trakcie trwania umowy pożyczki - jeśli posiadasz nieubezpieczoną pożyczkę gotówkową w Banku Millennium, możesz zawrzeć umowę ubezpieczenia poprzez złożenie podpisanego Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w placówce Banku.

Składka ubezpieczeniowa w zależności od wariantu wynosi:

 • dla Wariantu 1 - 0,3% przyznanej kwoty pożyczki wraz z prowizją (jeżeli jest kredytowana) miesięcznie;
 • dla Wariantu 2 - 0,243% przyznanej kwoty pożyczki wraz z prowizją (jeżeli jest kredytowana) miesięcznie.

Dla Twojej wygody składka jest doliczana do kwoty kredytu.

Ubezpieczenie oferowane jest we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.

Czy wiesz, że dzięki ubezpieczeniu możesz obniżyć oprocentowanie pożyczki gotówkowej?

Obecnie obowiązuje Cennik Pożyczki Gotówkowej, zgodnie z którym zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka w Wariancie 1 i wskazanie Banku jako uprawnionego do wszystkich świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia obniży oprocentowanie Twojej pożyczki.

Jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia w Wariancie 1 w momencie zawierania umowy pożyczki, dodatkowo zmniejszy się prowizja Banku za udzielenie pożyczki.

Pożyczka Gotówkowa - Szczegóły aktualnej oferty znajdziesz tutaj

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczycieli - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., w tym informacje o wyłączeniach odpowiedzialności, zawarte są w Warunkach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Podsumowanie istotnych cech produktu zawarte jest w Karcie Produktu - ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest przez Klienta z Ubezpieczycielami za pośrednictwem Banku Millennium SA (dalej: „Bank”), działającego w roli agenta ubezpieczeniowego dla kilku zakładów ubezpieczeń. Bank jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem 11162860/A (https://rpu.knf.gov.pl/link otwiera się w nowym oknie). Szczegółowe informacje na temat działalności Banku jako agenta ubezpieczeniowego wymagane przez ustawę o dystrybucji ubezpieczeń, w tym informacje o charakterze wynagrodzenia, zasady składania reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów znajdują się w Karcie Produktu dotyczącej tego ubezpieczenia, zawierającej również informacje o agencie ubezpieczeniowym. Bank jako Agent posiada wystawione przez Ubezpieczycieli Pełnomocnictwa do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli.

Dodatkowe produkty

Jak skorzystać

Przez internet

Jeśli nie jesteś naszym Klientem, załóż Konto 360°.

Jeśli jesteś naszym Klientem, wypełnij formularz.

Zadzwoń do nas

801 331 331

Wybierz najbliższy oddział

Znajdź oddział