Pierwsze logowanie i odblokowanie

Logowanie

Jak zalogować się do Millenetu dla Przedsiębiorstw?

Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw musisz znać: MilleKod, login i hasło oraz mieć przy sobie narzędzie dodatkowej autoryzacji logowania, czyli telefon komórkowy lub token.

  1. Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Logowanie, a następnie wprowadzić MilleKod i naciśnij „Zaloguj”
  2. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”
  3. Na kolejnej stronie podaj wybrane znaki z hasła oraz dodatkowy kod autoryzacyjny (H@sło SMS lub kod z tokena)

Wybór narzędzia autoryzacji logowania odbywa się podczas podpisywania umowy korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej, ale można je potem zmienić w zależności od preferencji. Może nim być jednorazowe H@sło SMS lub 6-cyfrowy kod generowany przez token sprzętowy.

Maskowanie hasła

Hasło maskowane wymaga wprowadzenia jedynie wybranych znaków, co pozwala uniknąć wpisywania całego hasła i tym samym utrudnia poznanie go przez osoby trzecie.

Możesz samodzielnie wyłączyć lub ponownie włączyć maskowanie hasła w Millenecie za pomocą opcji Profil > Ustawienia Haseł. Ta operacja nie wymaga żadnej autoryzacji.

Wirtualna klawiatura

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wpisaniu hasła do logowania oraz H@sła SMS lub kodu z tokena, można skorzystać z wirtualnej klawiatury.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw po raz pierwszy powinieneś znać: MilleKod, login oraz hasło jednorazowe.

Sposób otrzymania hasła jednorazowego zależy od tego, jakie posiadasz przypisane narzędzie autoryzacji logowania – token sprzętowy czy H@sło SMS.

Jeśli Twoim narzędziem do logowania jest H@sło SMS (podałeś numer telefonu komórkowego w formularzu konfiguracyjnym), otrzymasz je w trakcie logowania w wiadomości SMS.

Jeśli Twoim narzędziem jest token sprzętowy, jednorazowe hasło do zalogowania wygenerujesz samodzielnie za pomocą tokena.

  1. Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Logowanie, a następnie wprowadzić MilleKod i naciśnij „Zaloguj”
  2. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”
  3. Na kolejnej stronie podaj jednorazowe H@sło SMS lub kod z tokena, a następnie dwukrotnie podaj nowe hasło, którego będziesz zużywać od teraz do logowania
  4. Naciśnij „Wyślij", jeśli wprowadzone dane są prawidłowe, uzyskasz dostęp do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw

Odblokowanie dostępu do Millenetu

Dostęp do Millenetu dla Przedsiębiorstw zostanie zablokowany po trzykrotnym wpisaniu w trakcie logowania błędnego hasła.

Proces odblokowywania dostępu przebiega w ten sam sposób co proces pierwszego logowania do systemu Millenet. Potrzebny ci będzie MilleKod, login i jednorazowe hasło.

Możesz przywrócić dostęp poprzez ustanowienie nowego hasła lub odzyskanie możliwości zalogowania się starym hasłem (jeśli je pamiętasz i zablokowałeś je przypadkowo).

Kiedy nie pamiętasz hasła

W takiej sytuacji konieczne jest odblokowanie dostępu za pomocą nowego jednorazowego hasła dostępu. Jeśli w Twoich danych osobowych podanych do wiadomości Banku jest numer telefonu komórkowego lub masz przypisany token sprzętowy, inny użytkownik tego samego MilleKodu może Ci pomóc korzystając z opcji Szczegóły użytkownika > Odblokuj Hasło > Odblokuj możliwość generowania nowego hasła. Odblokować generowanie hasła może również pracownik HelpDesk.

Po wykonaniu tej operacji podczas kolejnego logowania otrzymasz wiadomość SMS z jednorazowym hasłem dostępu, a jeśli masz token - ustanowisz nowe hasło po podaniu kodu wygenerowanego przez token.

Kiedy pamiętasz hasło

W takiej sytuacji masz możliwość skorzystania z kolejnych trzech prób logowania dotychczasowym hasłem. Odblokowanie kolejnych trzech prób jest możliwe przez innego użytkownika tego samego MilleKodu w opcji Szczegóły użytkownika > Odblokuj Hasło > Odblokuj obecne hasło lub przez pracownika HelpDesk.

Pytania i odpowiedzi