Logowanie

Jak zalogować się do Millenetu dla Przedsiębiorstw?

Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw musisz znać:

  • MilleKod –numeryczny identyfikator firmy w Millenecie dla Przedsiębiorstw,
  • login – identyfikator użytkownika,
  • hasło tymczasowe – hasło, które znajduje się w wydanej użytkownikowi bezpiecznej kopercie, ewentualnie hasło zdefiniowane przez użytkownika w systemie telefonicznym,
  • Hasło jednorazowe – hasło jednorazowe otrzymane w formie H@sła SMS lub wygenerowane przez token sprzętowy.

Wybór narzędzia autoryzacji logowania odbywa się podczas podpisywania umowy korzystania z Kanałów Bankowości Elektronicznej, ale można je potem zmienić w zależności od preferencji. Może nim być jednorazowe H@sło SMS lub 6-cyfrowy kod generowany przez token sprzętowy.

W sytuacji, gdy użytkownik nie posiada w systemie Millenet numeru telefonu do przesyłania H@seł SMS lub numer jest nieaktualny, istnieje możliwość dodania lub aktualizacji, którą można przeprowadzić postępując zgodnie z instrukcją.

Instrukcja dodania lub aktualizacji numeru telefonu w Millenecie

Logowanie w 3 krokach

1
2
3

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony) , a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie.

Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

W ostatnim kroku poprosimy Cię o wprowadzenie wybranych znaków z hasła (hasło maskowane) oraz dodatkowy kod autoryzacyjny (H@sło SMS lub kod z tokena).

1

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony) , a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie.

2

Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

3

W ostatnim kroku poprosimy Cię o wprowadzenie wybranych znaków z hasła (hasło maskowane) oraz dodatkowy kod autoryzacyjny (H@sło SMS lub kod z tokena).

Maskowanie hasła

Hasło maskowane wymaga wprowadzenia jedynie wybranych znaków, co pozwala uniknąć wpisywania całego hasła i tym samym utrudnia poznanie go osobom trzecim.

Możesz samodzielnie wyłączyć lub ponownie włączyć maskowanie hasła w Millenecie za pomocą opcji Profil > Ustawienia Haseł. Ta operacja nie wymaga żadnej autoryzacji.

Wirtualna klawiatura

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przy wpisaniu hasła do logowania oraz H@sła SMS lub kodu z tokena, można skorzystać z wirtualnej klawiatury. Wirtualną klawiaturę wywołasz klikając w piktogram klawiatury, który jest na końcu pól hasła maskowanego.

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu Millenet dla Przedsiębiorstw pierwszy raz, powinieneś znać:

  • MilleKod – numeryczny identyfikator firmy w Millenecie dla Przedsiębiorstw,
  • login – identyfikator użytkownika,
  • hasło tymczasowe – hasło, które znajduje się w wydanej użytkownikowi bezpiecznej kopercie, ewentualnie hasło zdefiniowane przez użytkownika w systemie telefonicznym,
  • Hasło jednorazowe – hasło jednorazowe otrzymane w formie hasła SMS lub wygenerowane przez token sprzętowy.

Logowanie w trzech krokach

1
2
3

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony), a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

Jeśli Użytkownik podał numer telefonu komórkowego, w tym momencie zostanie wysłana do niego wiadomość SMS zawierająca jednorazowe hasło do logowania. Użytkownicy którym wydano token powinni najpierw zdefiniować PIN do tokena zgodnie z otrzymaną instrukcją, aby uzyskać możliwość generowania haseł jednorazowych do logowania.

W następnym kroku poprosimy Cię o wprowadzenie jednorazowego hasła SMS lub jednorazowy kod wygenerowany w tokenie sprzętowym (funkcja 1. Logowanie). W przypadku tokena z czytnikiem, poprosimy Cię o zeskanowanie kodu graficznego.

W ostatnim kroku poprosimy Cię o podanie H@sła Tymczasowego i ukończenie procesu logowania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij".

1

Na stronie głównej Banku wybierz zakładkę Przedsiębiorstwa (na samej górze strony), a następnie niebieski przycisk „Logowanie" po prawej stronie. Zostaniesz przeniesiony na stronę logowania. Podaj swój login i przejdź dalej klikając „Zaloguj”.

Jeśli Użytkownik podał numer telefonu komórkowego, w tym momencie zostanie wysłana do niego wiadomość SMS zawierająca jednorazowe hasło do logowania. Użytkownicy którym wydano token powinni najpierw zdefiniować PIN do tokena zgodnie z otrzymaną instrukcją, aby uzyskać możliwość generowania haseł jednorazowych do logowania.

2

W następnym kroku poprosimy Cię o wprowadzenie jednorazowego hasła SMS lub jednorazowy kod wygenerowany w tokenie sprzętowym (funkcja 1. Logowanie). W przypadku tokena z czytnikiem, poprosimy Cię o zeskanowanie kodu graficznego.

3

W ostatnim kroku poprosimy Cię o podanie H@sła Tymczasowego i ukończenie procesu logowania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij".

Odblokowanie dostępu do Millenetu dla Przedsiębiorstw

Dostęp do Millenetu dla Przedsiębiorstw zostanie zablokowany po kilkukrotnym wpisaniu w trakcie logowania błędnych danych uwierzytelniających.

Proces odblokowywania dostępu przebiega w ten sam sposób co proces pierwszego logowania do systemu Millenet. Niezbędny będzie MilleKod, login oraz dwie dane uwierzytelniające,

Możesz przywrócić dostęp poprzez ustanowienie nowego hasła lub odzyskanie możliwości zalogowania się starym hasłem (jeśli je pamiętasz i zostało zablokowane przypadkowo).

Jeśli nie pamiętasz hasła

W takiej sytuacji konieczne jest odblokowanie dostępu za pomocą nowego jednorazowego hasła dostępu. Jeśli w Twoich danych osobowych podanych do wiadomości Banku jest numer telefonu komórkowego lub masz przypisany token sprzętowy, inny użytkownik tego samego MilleKodu może pomóc Ci korzystając z opcji Szczegóły użytkownika > Odblokuj Hasło > Odblokuj możliwość generowania nowego hasła. Odblokować generowanie hasła może również pracownik HelpDesk.

Jeśli pamiętasz hasło

W takiej sytuacji masz możliwość skorzystania z kolejnych trzech prób logowania dotychczasowym hasłem. Odblokowanie kolejnych trzech prób jest możliwe przez innego użytkownika tego samego MilleKodu w opcji Szczegóły użytkownika > Odblokuj Hasło > Odblokuj obecne hasło lub przez pracownika HelpDesk.

Pytania i odpowiedzi