H@słaSMS to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy.

H@słaSMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej Millenet dla przedsiębiorstw.

Jakie są zalety H@sełSMS?

 • Bezpieczeństwo. H@słaSMS są unikalne dla każdej operacji. Można nim zatwierdzić tylko tę operację, dla której system je wygenerował.
 • Nie musisz zapamiętywać haseł. Bank prześle H@słoSMS zawsze, gdy będziesz wykonywać operację wymagającą jego podania.
 • H@słaSMS można aktywować w każdej chwili.

Pytania i odpowiedzi

 • Co to są H@sła SMS?

  H@sła SMS są to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy.

  H@sła SMS służą do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej Millenet dla przedsiębiorstw.


 • Jakie warunki musi spełniać użytkownik by móc korzystać z H@seł SMS?

  • Ma własny login i H@sło do Millenetu.
  • Ma uprawnienia do autoryzacji transakcji w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw.
  • Dostarczył Bankowi wymagane dokumenty na temat danych personalnych.

 • Jak korzystać z H@seł SMS?

  Korzystanie z H@sełSMS jest wyjątkowo proste i intuicyjne.

  • Przed rozpoczęciem wykonywania operacji upewnij się, że masz przy sobie zdefiniowany wcześniej w systemie telefon komórkowy,
  • Po zatwierdzeniu szczegółów operacji w Millenet, H@słoSMS zostanie automatycznie przesłane na zdefiniowany wcześniej telefon komórkowy,
  • Teraz wystarczy tylko sprawdzić czy dane zawarte w wiadomości SMS-a są zgodne z danymi na ekranie komputera i wpisać H@słoSMS,
  • Po zweryfikowaniu przez system H@słaSMS nastąpi wykonanie operacji.

 • Jak wygląda H@sło SMS, które otrzymam z Banku?

  H@słoSMS to sześciocyfrowy kod, który użytkownik otrzymuje w wiadomości SMS. Otrzymana wiadomość oprócz hasła zawiera informacje o treści dyspozycji, która ma być zatwierdzona hasłem, a także datę i czas wysłania wiadomości przez Bank.

  Przykładowa treść SMS: Operacja nr 4 z dnia 2010-03-26. Przelew krajowy z rach.: 0055667788 na rach.: 0011223344 Kwota: 500.00 PLN Haslo: 112233.<

  Należy dokładnie porównać czy dane otrzymane wraz z kodem autoryzacyjnym są zgodne z wykonywaną dyspozycją (w przypadku przelewu - numer rachunku, kwota).
  W przypadku dyspozycji związanych z numerem rachunku np. zapisanie przelewu wzorcowego lub kartami np. aktywacja karty, w treści SMS nie jest podawany pełny numer rachunku ani karty. Prezentacja numeru rachunku 12 XXX 123 oraz numeru karty 1234 XXXX XXXX 1234.


 • Jakie operacje będą potwierdzane H@słem SMS?

  Potwierdzenia SMS będą wymagały wszystkie operacje, które wymagają autoryzacji.

 • Co zrobić, gdy zmienię numer mojego telefonu komórkowego?

  Numer telefonu należy w takich przypadkach zmienić również w swoich danych osobowych.
  Zmiana musi zostać zatwierdzona zgodnie z regułami autoryzacji dla zarządzania użytkownikami.
  Jeżeli w firmie nie ma użytkowników, którzy mogliby zaakceptować zmianę, można przesłać wniosek o zmianę profilu danych osobowych do Banku.

 • Co zrobić, gdy zgubię lub zostanie skradziony mój telefon komórkowy?

  Najszybciej jak to możliwe należy zablokować możliwość autoryzacji SMS'em w systemie Millenet wykorzystując do tego funkcję blokowania autoryzacji dostępną w sekcji Profil zabezpieczenia.

  W celu odblokowania autoryzacji należy się kontaktować z Bankiem pod numerami 0801 632 632 lub 022 598 40 31.


 • Jak długo jest ważne H@sło SMS?

  H@sło przesłane SMS-em jest ważne przez 15 minut od momentu udostępnienia danego H@sła SMS przez Bank.
  Ten czas jest wystarczający do odebrania SMS-a i zatwierdzenia wykonywanej operacji.

 • Co zrobić jeśli SMS z H@słem SMS nie dotrze na telefon komórkowy?

  Jeśli H@sło SMS nie dotarło na telefon komórkowy, istnieje możliwość ponownego wygenerowania H@sła SMS bez konieczności anulowania wykonywanej transakcji.

  Na ekranie do wpisywania H@sła SMS należy wybrać przycisk Wygeneruj nowe H@sło SMS. Wygenerowanie nowego H@sła SMS możliwe jest po 2 minutach od momentu pojawienia się tego ekranu.


 • Czy mogę korzystać z H@seł SMS z zagranicy?

  Tak, pamiętaj tylko żeby uaktywnić usługę roamingu u swojego operatora sieci komórkowej.

  Dodatkowo Bank umożliwia korzystanie z H@sełSMS poprzez telefony komórkowe działające u operatorów w Wielkiej Brytanii.


 • Czy możliwe jest zdefiniowanie zagranicznego numeru telefonu komórkowego?

  Tak, aczkolwiek Bank zastrzega sobie prawo decyzji odnośnie dopuszczalnych zagranicznych numerów kierunkowych.


 • Czy mogę podać ten sam numer telefonu dla więcej niż jednego użytkownika lub Millekodu?

  Tak, w przypadku Millenetu dla firm jeden numer telefonu może być skojarzony z większą liczbą użytkowników, Millekodów.

  Rozwiązanie to jest dostosowaniem do sytuacji, gdy użytkownik istnieje w kilku firmach z różnymi numerami Millekodów.


 • Podpisywałem umowę na bankowość internetową i miałem mieć dostęp do Internetu, dlaczego teraz Bank wymaga ode mnie posiadania telefonu komórkowego?

  Intencją Banku jest zapewnienie Klientom rozwiązań zapewniających bezpieczne i wygodne korzystanie z usług bankowych.

  H@sła SMS są w tej chwili jednym z najbezpieczniejszych sposobów autoryzacji transakcji.