Dobry Start

Dobry start

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny raz w roku otrzymają na każde uczące się w szkole dziecko jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodów.

 • Świadczenie przyznawane jest uczniom do 20. roku życia i 24. roku życia w przypadku niepełnosprawności.
 • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2018/2019 idą do przedszkola lub zerówki.
 • Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca do 30 listopada.

Jak wygląda proces

1
2
3

Złożenie wniosku

Wypełnij w Millenecie wniosek Dobry Start.

Rejestracja wniosku

Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Emp@tia.

Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia

Właściwy organ wypłaca świadczenie w ciągu maks. 2 miesięcy od złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

1

Złożenie wniosku

Wypełnij w Millenecie wniosek Dobry Start.

2

Rejestracja wniosku

Wniosek zostaje zarejestrowany w systemie Emp@tia.

3

Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia

Właściwy organ wypłaca świadczenie w ciągu maks. 2 miesięcy od złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Składanie wniosku

 • Przed złożeniem wniosku

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z:

  • informacjami o programie Dobry Start na stronie: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9987,dobry-start-dla-ucznia.html
  • instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie np. MOPS (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał o przyznaniu świadczenia na wyprawkę szkolną w programie Dobry Start.

 • Gdzie znajdę wniosek

  Wniosek znajdziesz na stronie głównej po zalogowaniu do Millenetu w sekcji Moje Finanse > MilleUrząd > Dobry Start. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć jedynie w swoimi imieniu, logując się do Millenetu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

 • Mojej gminy nie ma na liście

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w Millenecie, złóż wniosek Dobry Start w urzędzie gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w Millenecie w późniejszym terminie. Brak Twojej gminy na liście oznacza, że gmina nie została jeszcze podłączona do Emp@tii – Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczeni Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących przyłączenia Twojej gminy lub wskazanego organu do systemu skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z urzędem gminy lub urzędem miasta.


 • Który adres mam podać

  Zwróć uwagę na adres zamieszkania podawany we wniosku - na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego w Twojej gminie. Adres zamieszkania nie musi być zgodny z adresem zameldowania. Możesz zaktualizować adres zamieszkania podczas wypełniania wniosku Dobry Start. Żeby zmienić swoje dane, zaloguj się do Millenetu i przejdź do zakładki Ustawienia > Dane osobowe.

 • W trakcie składania wniosku nastąpiło wylogowanie z Millenetu

  Ze względów bezpieczeństwa czas trwania sesji w Millenecie jest ograniczony. Po jego upływie następuje wylogowanie z Millenetu , a dane wprowadzone we wniosku zostaną automatycznie zapisane. Aktualny czas trwania sesji sprawdzisz pod przyciskiem „Wyloguj" w Millenecie. Maksymalny czas trwania sesji to 15 minut a minimalny to 3 minuty. Czas trwania sesji zmienisz w zakładce Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń.

 • Który numer konta mam podać

  Zachęcamy Cię do podania numeru rachunku bankowego w Banku Millennium S.A. (dalej: Bank) ale możesz podać dowolny numer rachunku do wypłaty świadczenia, także w innym banku.

 • Chcę dodać załączniki

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty to przygotuj wcześniej ich skany.

  • Maksymalna liczba załączników - 7 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika - 500 KB.
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników - 3,5 MB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

 • Jak sprawdzić status wniosku

  Po przesłaniu wniosku w Millenecie status wniosku sprawdzisz w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski.

  Prezentowane statusy to:

  • Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia,
  • Dostarczony - wniosek został dostarczony do organu prowadzącego w Twojej gminie,
  • Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do organu prowadzącego w Twojej gminie.

  Zasadniczo w ciągu 24 godzin od wysłania wniosku, status wniosku powinien zostać zmieniony na „Dostarczony". Jeśli wyświetli się status „Błąd dostarczenia", prosimy o weryfikację danych zawartych we wniosku oraz kontakt z organem prowadzącym. Może zaistnieć konieczność ponownego wypełnienia i wysłania wniosku.

  Wydrukuj i zachowaj wypełniony wniosek po jego wysłaniu!


 • Czym jest UPO

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz je w ciągu 24 godzin z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e-mail przy składaniu wniosku. UPO to potwierdzenie poprawnie złożonego wniosku do organu prowadzącego w Twojej gminie. Adres e-mail, z którego zostanie przesłane UPO to upo@mrpips.gov.pl Jeśli w potwierdzeniu wysłania wniosku, otrzymanym poprzez Millenet, Twój wniosek ma status „dostarczony”, ale na adres e-mail nie zostało dostarczone UPO, prosimy o kontakt ze wskazanym we wniosku organem prowadzącym w Twojej gminie.

  W UPO zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system Emp@tia lub wskazany przez Ciebie organ prowadzący w Twojej gminie postępowanie w sprawie świadczenia.


 • Chcę zapisać wniosek

  Wysłany wniosek Dobry Start można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji Wnioski i umowy > Wnioski archiwalne przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.


 • Kiedy otrzymam świadczenie

  Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych do dnia 31 sierpnia 2018 br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej do dnia 30 września2018 br.

  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2018 br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
  • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

Warto wiedzieć

 1. W Banku Millennium złożenie wniosku jest możliwe tylko i wyłącznie przez Millenet. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez TeleMillennium lub w oddziale Banku. Wysłany wniosek Dobry Start można pobrać w formie PDF tylko raz od razu po jego wysłaniu w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji
 2. Wnioski i umowy > Wnioski archiwalne przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 3. Sprawdź status wniosku w sekcji „Wnioski i umowy”. Status wniosku powinien zmienić się z „Przetwarzany” na „Dostarczony” w ciągu dwóch dni od złożenia. Jeśli zobaczysz status „Błąd dostarczenia” skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie (np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej).

Sprawdź podział obowiązków

Program Dobry start to program rządowy, w którym wnioski można składać logując się do konta w Banku. Warto przy tej okazji zweryfikować, za co w procesie odpowiada Bank, a za co instytucje państwowe.

 

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS) odpowie na pytania i reklamacje dotyczące: Bank Millennium odpowie na pytania i reklamacje związane z:
- założeniami programu Dobry start
- wypełniania oraz procesowania wniosku poza systemem Banku
- braku informacji o rozpatrzeniu wniosku
- terminów realizacji kolejnych etapów wniosku
- wypłaty świadczenia
- dostępem do systemu bankowości internetowej Millenet
- wysyłaniem wniosku w Millenecie.

 

 

Bank nie weryfikuje danych, które wprowadzasz we wniosku i załącznikach, nie posiada również informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie oraz nie rozpatruje reklamacji związanych z wypełnianiem wniosku, danymi wymaganymi we wniosku lub interpretacją zapisów ustawy.

Bank Millennium przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami, opisanymi w Regulaminie Ogólnym Świadczenia Usług Bankowych.

Złóż wniosek bezpiecznie

 1. Wniosek Dobry Start dostępny jest wyłącznie w Millenecie po zalogowaniu do konta. Bank nie wysyła do Ciebie żadnych wiadomości e-mail z linkami do wniosku. Takie wiadomości są przykładem „phishingu” i mają na celu wyłudzenie danych Klientów. Bank nie prosi o instalację żadnych programów w celu wypełnienia wniosku. Wszelkie aktywności tego rodzaju należy zgłaszać pracownikom Banku. W miarę możliwości prosimy o zachowanie podejrzanych e-maili – ułatwią nam one zidentyfikowanie problemu.
 2. W trakcie składania wniosku Bank nie prosi o podanie H@sła SMS. Prośba o podanie H@sła SMS zostanie wyświetlona dopiero na zakończenie składania wniosku.
 3. Wszelkie SMS-y i wiadomości e-mail proszące o podanie jakichkolwiek danych w związku z programem Dobry Start warto zweryfikować najpierw z pracownikiem Banku.
 4. Ze względów bezpieczeństwa czas trwania sesji w Millenecie jest ograniczony; po jego upływie następuje wylogowanie z Millenetu, a dane wprowadzone we wniosku zostają automatycznie zapisane. Czas trwania sesji sprawdzisz pod przyciskiem „Wyloguj" w Millenecie. Maksymalny czas trwania sesji to 15 minut, a minimalny to 3 minuty. Czas trwania sesji zmienisz w zakładce Ustawienia > Ustawienia zabezpieczeń.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa.

 1. Logując się do Millenetu zawsze sprawdź, czy połączenie jest szyfrowane – adres internetowy strony Banku w oknie przeglądarki powinien wyświetlać ikonę z zamkniętą kłódką i rozpoczynać się od https://.
 2. Bank nigdy nie prosi o podanie H@sła SMS podczas logowania do Millenetu.
 3. Zawsze korzystaj z legalnego oprogramowania antywirusowego oraz firewalla i regularnie je aktualizuj.
 4. Używaj własnego komputera do korzystania z bankowości elektronicznej, kiedy tylko jest to możliwe.