Zarządzanie nadwyżkami to ważny element planowania. Pomożemy Ci je efektywnie wykorzystać.

Efektywne zarządzanie wolnymi środkami

Integralnym elementem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa jest optymalne lokowanie nadwyżek finansowych. W zależności od Twoich oczekiwań odnośnie dostępności środków i horyzontu czasowego, zaproponujemy Ci optymalne rozwiązania pozwalające na wykorzystanie możliwości rynku pieniężnego. Umożliwimy Ci również zarządzanie skonsolidowanym saldem, dzięki czemu zmaksymalizujesz przychody odsetkowe.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Lokaty terminowe

Zagospodaruj nadwyżkę posiadanych środków pieniężnych i uzyskaj przychody z atrakcyjnego oprocentowania.

Konsolidacja sald z przelewem środków

Zoptymalizuj cykliczne przepływy między rachunkami.

Konsolidacja sald bez przelewu środków

Zwiększ dochody z odsetek lub zmniejsz koszty odsetkowe na poziomie grupy rachunków bez konieczności dokonywania przeksięgowań.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych