Skorzystaj z szerokiego wachlarza rozwiązań zabezpieczających Twoje przedsiębiorstwo przez ryzykiem rynkowym.

Stałe koszty finansowania

Ryzyko rynkowe uniemożliwia precyzyjne oszacowanie kosztu inwestycji czy transakcji w walucie obcej. Oczywiście możesz założyć odpowiednie rezerwy z tego tytułu, ale w przypadku długoterminowych, kapitałochłonnych projektów czy dużych, cyklicznych transakcji lepiej wcześniej zabezpieczyć się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnych zmian kursu walutowego czy też rynkowych stóp procentowych.

Płynność walutowa bez ryzyka

Jeśli chcesz uzyskać płynność w dowolnej walucie obcej, nie ponosząc przy tym ryzyka kursowego, zaproponujemy Ci odpowiednie rozwiązanie. Do pożądanej ekspozycji walutowej dostosujemy zarówno moment przeprowadzenia transakcji terminowej, jak również jej wartość.

Produkty dopasowane do Twoich potrzeb

Forward walutowy

Już dziś ustal kurs wymiany waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Terminowa transakcja swapa walutowego

Pozyskaj płynność w danej walucie bez konieczności ponoszenia ryzyka kursowego.

Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych (CIRS)

Zabezpiecz się przed ryzykiem niekorzystnych zmian kursu walutowego i stóp procentowych w przyszłości.

Terminowa transakcja na stopę procentową (IRS/FRA)

Zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych