Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wymiany waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.


Terminowa transakcja swapa walutowego

Pozyskaj płynność w danej walucie bez konieczności ponoszenia ryzyka kursowego.


Terminowa transakcja opcji walutowej

Ubezpiecz maksymalny lub minimalny poziom przyszłego kursu walutowego i uniknij ryzyka pogorszenia wyniku finansowego.