Wypłaty gotówkowe w formie otwartej

O produkcie

Wypłata gotówkowa w formie otwartej to usługa oferowana posiadaczom rachunków rozliczeniowych prowadzonych w złotych i w walutach obcych. Wypłata z rachunku Twojej firmy może zostać zlecona przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem zgodnie z kartą wzorów podpisów.

Wypłaty w kwocie przekraczającej 20 000 PLN lub realizowane w walucie obcej mogą wymagać wcześniejszego zamówienia wypłaty.

Korzyści:

  • Minimalizujesz ryzyko związane z obrotem gotówkowym, utrzymując we własnych jednostkach jedynie stany niezbędne do bieżącej działalności.
  • Wypłaty otwartej możesz dokonać w dowolnym oddziale Banku.
  • W wybranych oddziałach wypłatę możesz zrealizować również w weekendy.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą


Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.