O elektronicznej wypłacie gotówkowej (ECW)

ECW to produkt, który umożliwi Ci rozliczenie się z zobowiązań, nawet w sytuacji gdy nie znasz numeru rachunku beneficjenta.

Złożone przez Millenet zlecenie ECW jest dla Banku dyspozycją wypłaty (w formie gotówkowej) z tytułu odszkodowania, stypendium, zaliczki, pożyczki czy wynagrodzenia osobie wskazanej w zleceniu.

Wybierając jeden z czterech typów zlecenia, sam decydujesz o tym, kiedy zapewnić środki na rachunku, aby zlecenie zostało przyjęte do realizacji, oraz w jakim okresie wypłata ma być dostępna dla odbiorcy.

Korzyści:

 • Nie potrzebujesz prowadzić kas własnych ani utrzymywać rezerw kasowych.
 • Możesz rozliczyć się z zobowiązań, pomimo że nie znasz numeru rachunku beneficjenta.
 • Możesz sam zdecydować, kiedy zasilić rachunek w związku z planowaną wypłatą, wybierając jeden z czterech typów zleceń.
 • Zlecenia składasz w sposób bezpieczny i wygodny za pośrednictwem systemu Millenet ― nie musisz wystawiać żadnych dokumentów papierowych, takich jak czek, dyspozycja wypłaty czy przekaz pocztowy.
 • Wypłata może być dostępna natychmiast po złożeniu zlecenia w dowolnej placówce Banku na terenie kraju.
 • Możesz na bieżąco śledzić statusy poszczególnych zleceń.
 • Nie musisz dzwonić do kontrahenta z informacją, że wysłałeś zlecenie – dowie się tego z wiadomości SMS.

Jak zlecić elektroniczną wypłatę gotówki?

Twój kontrahent chce otrzymać gotówkę zamiast przelewu?
Skorzystaj ze zlecenia ECW!

 

 1. Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw i wejdź w Płatności > Elektroniczna wypłata gotówkowa
 2. Podaj imię, nazwisko i numer dokumentu tożsamości kontrahenta (nie musisz znać jego adresu zameldowania) oraz określ kwotę i walutę (PLN, EUR, USD, GBP, CHF)
 3. Zdecyduj od kiedy i przez ile dni zlecenie będzie czekało na kontrahenta
 • podaj numer telefonu komórkowego kontrahenta, a otrzyma on SMS-a z wiadomością o czekającej na niego wypłacie
 • zdecyduj, czy kwota ma być od razu zablokowana na Twoim rachunku, czy wystarczy aby znajdowała się tam w dniu wypłaty

Pytania i odpowiedzi

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.