Elektroniczna wypłata gotówkowa (ECW)

O produkcie

ECW to produkt, który umożliwi Ci rozliczenie się z zobowiązań, nawet w sytuacji gdy nie znasz numeru rachunku beneficjenta.

Złożone przez Millenet zlecenie ECW jest dla Banku dyspozycją wypłaty (w formie gotówkowej) z tytułu odszkodowania, stypendium, zaliczki, pożyczki czy wynagrodzenia osobie wskazanej w zleceniu.

Wybierając jeden z czterech typów zlecenia, sam decydujesz o tym, kiedy zapewnić środki na rachunku, aby zlecenie zostało przyjęte do realizacji, oraz w jakim okresie wypłata ma być dostępna dla odbiorcy.

Korzyści:

 • Nie potrzebujesz prowadzić kas własnych ani utrzymywać rezerw kasowych.
 • Możesz rozliczyć się z zobowiązań, pomimo że nie znasz numeru rachunku beneficjenta.
 • Możesz sam zdecydować, kiedy zasilić rachunek w związku z planowaną wypłatą, wybierając jeden z czterech typów zleceń.
 • Zlecenia składasz w sposób bezpieczny i wygodny za pośrednictwem systemu Millenet ― nie musisz wystawiać żadnych dokumentów papierowych, takich jak czek, dyspozycja wypłaty czy przekaz pocztowy.
 • Wypłata może być dostępna natychmiast po złożeniu zlecenia w dowolnej placówce Banku na terenie kraju.
 • Możesz na bieżąco śledzić statusy poszczególnych zleceń.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą


Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Co oznacza stwierdzenie, że Bank oferuje cztery typy zleceń ECW?

  Klient, wybierając jeden z czterech typów zlecenia, sam decyduje o tym, kiedy zapewni środki na rachunku, aby zlecenie zostało przyjęte do realizacji.

  • Typ W1 ― zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia przez Klienta, w momencie dokonywania wypłaty, środków pozwalających na dokonanie tej wypłaty. W przypadku braku środków zlecenie to nie zostanie zrealizowane.
  • Typ W2 ― zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia przez Klienta, na moment aktywacji zlecenia, środków w kwocie pozwalającej na dokonanie wypłaty. Kwota ta podlega automatycznej blokadzie od momentu aktywacji zlecenia. W przypadku braku dostępnych środków na moment aktywacji zlecenia zostaje ono odrzucone przez Bank.
  • Typ W3 ― zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia przez Klienta, w momencie składania zlecenia, środków pozwalających na dokonanie wypłaty. Kwota niezbędna do realizacji wypłaty podlega automatycznej blokadzie od momentu wprowadzenia zlecenia do systemu.
  • Typ W4 ― zlecenie zostanie zrealizowane pod warunkiem zapewnienia przez Klienta, na moment aktywacji zlecenia, środków w kwocie pozwalającej na dokonanie wypłaty. W dniu aktywacji kwota wypłaty automatycznie obciąży rachunek Klienta.
  Uwaga! Bez względu na typ zlecenia środki na prowizję za złożenie zlecenia są blokowane w momencie jego składania. Prowizja ta jest pobierana w momencie aktywacji zlecenia.

 • 2. Czy mogę przesłać zlecenie ECW, wskazując jako miejsce wypłaty inny bank lub pocztę?

  Nie, wypłata ECW jest możliwa tylko w placówce Banku Millennium.

 • 3. Czy zlecenie ECW może być złożone i/lub wypłacone w innej walucie niż PLN?

  Nie, zlecenie ECW może być złożone jedynie z rachunku prowadzonego w Banku w PLN i wypłacone w tej samej walucie.

 • 4. Czy muszę wypełnić jakieś dokumenty lub podpisać umowę o tę usługę, aby rozpocząć składanie zleceń ECW?

  Nie, produkt jest dostępny dla każdego Klienta za pośrednictwem systemu Millenet ―wystarczy, że osoba zarządzająca nada użytkownikom uprawnienie do ECW.