Rozwiązanie dla firm, których wierzytelności objęte są zakazem cesji

Finansujemy wierzytelności objęte zakazem cesji, by Twoja firma mogła otrzymać środki od razu po realizacji usługi

O finansowaniu należności

Zakaz cesji wierzytelności coraz częściej występuje w umowach handlowych, stając się niemal standardem w wielu branżach. Dla dostawcy oznacza on brak możliwości korzystania z faktoringu oraz podwyższa ryzyko wystąpienia problemów z płynnością.

Nasze rozwiązanie umożliwia sfinansowanie wierzytelności objętych zakazem cesji. Dzięki niemu, przedsiębiorca, podobnie jak w faktoringu, otrzymuje środki bezpośrednio po realizacji dostawy lub usługi.

Zalety rozwiązania

 • Poprawa płynności finansowej i zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej dzięki finansowaniu do 100% wartości wierzytelności
 • Prosty proces zgłoszenia dodatkowych kontrahentów objętych zakazem cesji
 • Brak dodatkowych czynności operacyjnych w przypadku rozliczania poprzez rachunek bieżący
 • Możliwość dodatkowej redukcji kosztów, pracochłonności i ryzyka błędów operacyjnych dzięki usłudze MillenetLink – automatyzującej wymianę danych pomiędzy systemami i dającej możliwości obsługi rozliczeń bezpośrednio z Twojego systemu finansowo-księgowego.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Bank Millennium wspólnie z Grupą EBI (Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny) wspierają małych i średnich przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Dzięki tej współpracy i przy wsparciu Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego:

 • uzyskasz środki na kapitał obrotowy
 • zwiększysz płynność finansową swojej firmy
 • zwiększysz potencjał inwestycyjny
 • otrzymasz korzystne warunki finansowe
Kto może skorzystać z tego rozwiązania?
 1. Przedsiębiorca z segmentu MŚP zgodnie z definicją unijną.
 2. Przedsiębiorca, który nie prowadzi działalności w sektorach wykluczonych ze wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
 3. Przedsiębiorca, którego działalność oraz prowadzona inwestycja nie mają negatywnego wpływu na środowisko oraz nie są kontrowersyjne pod względem etycznym i moralnym.
 4. Przedsiębiorca, który nie korzysta z innej pomocy publicznej np. gwarancji BGK, dotacji.
 5. Przedsiębiorca, który uzyska pozytywną ocenę zdolności kredytowej.

Szczegółowe informacje uzyskasz u Doradcy Bankowości Przedsiębiorstw.

Pytania i odpowiedzi