Rozwiązanie dla firm, których wierzytelności objęte są zakazem cesji

Finansujemy wierzytelności objęte zakazem cesji, by Twoja firma mogła otrzymać środki od razu po realizacji usługi

O finansowaniu należności

Zakaz cesji wierzytelności coraz częściej występuje w umowach handlowych, stając się niemal standardem w wielu branżach. Dla dostawcy oznacza on brak możliwości korzystania z faktoringu oraz podwyższa ryzyko wystąpienia problemów z płynnością.

Nasze rozwiązanie umożliwia sfinansowanie wierzytelności objętych zakazem cesji. Dzięki niemu, przedsiębiorca, podobnie jak w faktoringu, otrzymuje środki bezpośrednio po realizacji dostawy lub usługi.

Zalety rozwiązania

  • Poprawa płynności finansowej i zmniejszenie ryzyka działalności gospodarczej dzięki finansowaniu do 100% wartości wierzytelności
  • Prosty proces zgłoszenia dodatkowych kontrahentów objętych zakazem cesji
  • Brak dodatkowych czynności operacyjnych w przypadku rozliczania poprzez rachunek bieżący
  • Możliwość dodatkowej redukcji kosztów, pracochłonności i ryzyka błędów operacyjnych dzięki usłudze MillenetLink – automatyzującej wymianę danych pomiędzy systemami i dającej możliwości obsługi rozliczeń bezpośrednio z Twojego systemu finansowo-księgowego.

Pytania i odpowiedzi