O produkcie

Inkaso eksportowe (ang. export documentary collection) jest uwarunkowaną formą rozliczeń transakcji handlowych inicjowaną przez eksportera. Twoja firma zleca Bankowi Millennium wydanie Twojemu kontrahentowi (importerowi) za pośrednictwem jego banku dokumentów handlowych uprawniających do odbioru towaru w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla trasowanego).

Korzyści:

 • Wyeliminujesz ryzyko wydania towaru bez zapłaty lub bez zabezpieczenia przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla).
 • Ograniczysz ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłany towar.
 • Zmniejszysz koszty ― inkaso jest tańsze od akredytywy dokumentowej czy gwarancji bankowej.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Akredytywa importowa

Zabezpiecz się przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez kontrahenta. Potwierdź swoją zdolność do zapłaty.

Terminowa transakcja wymiany walutowej (forward walutowy)

Już dziś ustal kurs wyminay waluty w przyszłości i zabezpiecz się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. W jakich walutach może być obsługiwane inkaso?

  Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale ― jeżeli jest taka potrzeba ― transakcja może być zrealizowana również w innych walutach.

 • 2. Jakiego rodzaju dokumenty należy dostarczyć do inkasa?

  Nie ma wymaganego zestawu dokumentów, jaki powinien zostać dołączony do inkasa. Najczęściej są to: faktura handlowa, dokumenty transportowe (np. konosament ― Bill of Lading ― w transporcie morskim, międzynarodowy lotniczy list przewozowy ― AWB, międzynarodowy samochodowy list przewozowy ― CMR), dokumenty ubezpieczeniowe (polisa lub certyfikat), weksel trasowany, dokumenty spedycyjne, pokwitowania kurierskie, pocztowe lub dowody nadania, specyfikacja towarowa (Packing List), świadectwo pochodzenia towaru, atesty i certyfikaty jakości towaru, dokumenty stwierdzające rodzaj i ilość towaru (np. świadectwo CIS czy SGS), różnego rodzaju protokoły (np. protokół kontroli czy przejęcia towaru).

 • 3. Kto uruchamia proces inkasa dokumentowego =― eksporter czy importer?

  Eksporter wysyła towar i dostarcza dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem do Banku, następnie bank ten przesyła je do banku importera wraz z instrukcją inkasową. Aby otrzymać dokumenty, importer musi spełnić warunki inkasa (m.in. dokonać zapłaty lub akceptu weksla).