Inkaso eksportowe

Uwarunkowana forma płatności w eksporcie

O inkasie eksportowym

Inkaso eksportowe (ang. export documentary collection) jest uwarunkowaną formą rozliczeń transakcji handlowych inicjowaną przez eksportera. Twoja firma zleca nam wydanie Twojemu kontrahentowi (importerowi) za pośrednictwem jego banku dokumentów handlowych uprawniających do odbioru towaru w zamian za zapłatę lub zabezpieczenie przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla trasowanego).

  • Wyeliminuj ryzyko wydania towaru bez zapłaty lub bez zabezpieczenia przyszłej zapłaty (np. poprzez akcept weksla)
  • Ogranicz ryzyko nieotrzymania zapłaty za wysłany towar
  • Zmniejsz koszty ― inkaso jest tańsze od akredytywy dokumentowej czy gwarancji bankowej

Pytania i odpowiedzi

  • Podstawowe waluty to PLN, EUR, USD, ale ― jeżeli jest taka potrzeba ― transakcja może być zrealizowana również w innych walutach.

  • Nie ma wymaganego zestawu dokumentów, jaki powinien zostać dołączony do inkasa. Najczęściej są to: faktura handlowa, dokumenty transportowe (np. konosament ― Bill of Lading ― w transporcie morskim, międzynarodowy lotniczy list przewozowy ― AWB, międzynarodowy samochodowy list przewozowy ― CMR), dokumenty ubezpieczeniowe (polisa lub certyfikat), weksel trasowany, dokumenty spedycyjne, pokwitowania kurierskie, pocztowe lub dowody nadania, specyfikacja towarowa (Packing List), świadectwo pochodzenia towaru, atesty i certyfikaty jakości towaru, dokumenty stwierdzające rodzaj i ilość towaru (np. świadectwo CIS czy SGS), różnego rodzaju protokoły (np. protokół kontroli czy przejęcia towaru).

  • Eksporter wysyła towar i dostarcza dokumenty wraz z odpowiednim zleceniem do Banku, następnie bank ten przesyła je do banku importera wraz z instrukcją inkasową. Aby otrzymać dokumenty, importer musi spełnić warunki inkasa (m.in. dokonać zapłaty lub akceptu weksla).