TeleMillennium

Klienci Bankowości Przedsiębiorstw
(pon.-pt. 08:00-19:00)

 • 801 31 31 31

  z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

  (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

 • (+48) 22 598 41 61

  z telefonów komórkowych oraz z zagranicy

Przydatne kontakty


 • Zadzwoń w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących naszej bankowości internetowej

  Klienci Bankowości Przedsiębiorstw

  801 632 632 - z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych
  (pon.-pt. 08:00-18:00)

  (+48) 22 598 40 31 - z telefonów komórkowych oraz z zagranicy
  (pon.-pt. 08:00-18:00)

  (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora) • Bank Millennium SA
  ul. Stanisława Żaryna 2A
  02-593 Warszawa


 • kontakt@bankmillennium.pl

 • Jeśli masz zastrzeżenia do naszych usług, możesz złożyć reklamację.

  W jaki sposób
  Gdzie złożysz reklamację
  na piśmie
  • w dowolnej placówce
  • listem na adres naszej siedziby
   Bank Millennium S.A.
   Wydział Relacji z Klientami
   ul. Stanisława Żaryna 2A
   Warszawa
   lub dowolnej placówki – z dopiskiem Reklamacje
  ustnie
  • w dowolnej placówce
  • telefonicznie (przez COT) - 801 331 331, (+48) 22 598 40 40 (koszt połączenia zgodnie z cennikiem Twojego operatora)
  w postaci elektronicznej
  • w Millenecie lub aplikacji mobilnej – zaloguj się i wyślij wiadomość przez formularz w opcji Kontakt


  1. Imię i nazwisko
  2. Numer PESEL (jeśli nie masz, podaj datę urodzenia) lub numer dokumentu tożsamości
  3. Jakiego produktu, usługi czy promocji dotyczy Twoja reklamacja (np. numer umowy)
  4. Twoje zastrzeżenia
  5. Twoje oczekiwania


  Odpowiedź otrzymasz najpóźniej do:

  • 15 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – w pozostałych przypadkach.

  Jeżeli Twój przypadek jest szczególnie skomplikowany, możemy wydłużyć termin, w którym udzielimy Ci odpowiedzi do:

  • 35 dni roboczych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie – w pozostałych przypadkach.

  Jeśli Twoją reklamację będziemy rozpatrywać dłużej, poinformujemy Cię o tym. Podamy przyczynę opóźnienia oraz wskażemy okoliczności, które musimy ustalić, aby ją rozpatrzyć. Określimy też przewidywany termin, w którym na nią odpowiemy.


  W zależności od tematu Twojej reklamacji otrzymasz od nas odpowiedź:

  • na piśmie;
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail, który wskażesz;
  • w bankowości elektronicznej (Millenet lub aplikacja mobilna);
  • SMS-em – tylko, gdy rozpatrzymy reklamację pozytywnie.

  • Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzią na reklamację, możesz odwołać się – złożyć kolejną reklamację.
  • Swoje zastrzeżenia możesz również skierować do podmiotów, które są uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Wskazujemy je w tabeli poniżej. Zasady postępowania znajdziesz w regulaminach tych instytucji na ich stronach internetowych.
   Instytucja
   Strona internetowa
   Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

  • Możesz zwrócić się po pomoc prawną do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. Ich dane kontaktowe znajdziesz m.in. na stronach internetowych miast i powiatów.
  • Możesz wystąpić z powództwem przeciwko nam do właściwego sądu powszechnego.
  • Jeśli jesteś konsumentem, możesz skorzystać z możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu odnośnie umowy zawartej przez Internet lub inne środki elektroniczne. Możesz to zrobić za pośrednictwem , która funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej. Link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PLlink otwiera się w nowym oknie


Zastrzeganie kart

Dowiedz się więcej jak zastrzec kartę

Placówki i bankomaty

W naszych placówkach

Mamy ponad 600 placówek na terenie całego kraju. Jeżeli preferujesz tradycyjny sposób obsługi lub masz ochotę nas odwiedzić raz na jakiś czas, zapraszamy do każdej placówki Banku na terenie całego kraju.

Znajdź placówkę Znajdź placówkę

W wielofunkcyjnych bankomatach

W wielofunkcyjnych bankomatach naszego Banku oprócz wypłat gotówki możesz między innymi zrealizować przelewy na konta swoich odbiorców, sprawdzić stan konta, wydrukować listę ostatnich 10 transakcji oraz doładować telefon.

Znajdź bankomat Znajdź bankomat