Zdalna pomoc konsultanta

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z pomocy konsultanta na odległość

Ikonę pomocy konsultanta znajdziesz w lewym dolnym rogu na ekranie po zalogowaniu do Millenetu dla Przedsiębiorstw. Po jej rozwinięciu pojawią się opcje form kontaktu. Wybierz tę, która najbardziej Ci odpowiada:

 • Czat z konsultantem Help Desku, gdzie szybko uzyskasz bezpośrednie wsparcie. W trakcie czatu możesz udostępnić konsultantowi widok swojego ekranu. Wtedy konsultant ma możliwość wskazania kursorem konkretnej opcji z menu lub rozwiązania.
 • Szybka pomoc na ekranie, gdzie po nawiązaniu połączenia telefonicznego z konsultantem Help Desku, udostępnisz konsultantowi widok swojego ekranu. Konsultant będzie mógł kursorem wskazać właściwą opcję lub pole bezpośrednio na Twoim ekranie. To z pewnością ułatwi rozmowę.
 • Zostaw wiadomość, wypełnij formularz kontaktowy, przekaż nam informacje, a my skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.
Udostępnianie ekranu jest połączeniem w pełni bezpiecznym, a konsultant nie ma możliwości wykonania samodzielnie jakiejkolwiek operacji. To rozwiązanie nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych aplikacji na Twoim komputerze.

Z pomocy konsultanta możesz skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. W pozostałych godzinach skorzystaj o opcji zostaw wiadomość.

Faktury i rachunki Qlips

Zyskaj nowy kanał informowania Klientów o należnych płatnościach

Dzięki usłudze Faktury i rachunki Qlips Klienci otrzymają od Ciebie informację o płatności bezpośrednio na swoje konto w bankowości internetowej. Tam mogą opłacać Twoje faktury pojedynczo lub ustawić wygodne płatności automatyczne.

Co zyskujesz:

 • nie musisz instalować żadnego oprogramowania - zarządzasz usługą w swojej bankowości internetowej
 • informacje o płatnikach i ich zobowiązaniach łatwo importujesz do Millenetu w postaci pliku tekstowego
 • masz podgląd statusu wszystkich płatności dzięki raportom z systemu
Dowiedz się więcej o Faktury i rachunki Qlips

Produkty

 • Rachunki bieżące

  • Przeglądanie listy rachunków bieżących,
  • Sprawdzanie salda na poszczególnych rachunkach bieżących,
  • Przeglądanie historii operacji,
  • Drukowanie i pobieranie potwierdzenia dowolnej transakcji z rachunku bieżącego,
  • Pobieranie i drukowanie grupy potwierdzeń transakcji z rachunku bieżącego,
  • Wyszukiwanie informacji o rachunku według daty lub kwoty transakcji poprzez opcję "Filtruj".

 • Lokaty terminowe

  • Przeglądanie listy posiadanych lokat terminowych,
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych lokat terminowych,
  • Samodzielne zakładanie Lokaty Millenet,
  • Zrywanie Lokaty Millenet,
  • Ustawianie opcji automatycznego odnawiania Lokaty Millenet,
  • Ustawianie opcji kapitalizacji odsetek.

 • Kredyty (odnawialne, obrotowe, inwestycyjne)

  • Przeglądanie listy kredytów,
  • Sprawdzanie szczegółów przyznanych kredytów,
  • Przeglądanie harmonogramu spłat (przy kredytach inwestycyjnych i obrotowych),
  • Sprawdzanie historii kredytów.

 • Karty

  • Podgląd zagregowanych informacji dotyczących salda na kartach,
  • Przeglądanie listy posiadanych kart,
  • Sprawdzanie szczegółów posiadanych kart płatniczych wraz z historią transakcji (dla kart typu charge),
  • Możliwość aktywacji kart płatniczych.

   


Płatności

 • Przelewy

  • Przygotowywanie płatności na dowolne rachunki odbiorców krajowych (w tym do ZUS, do Organów Podatkowych, płatności SORBNET również dla kwot mniejszych niż 1 mln złotych, płatności natychmiastowych) i zagranicznych,
  • Wykonywanie przelewów natychmiastowych Express Elixir do ZUS, organów podatkowych i celnych,
  • Przygotowywanie online folderów z płatnościami jako wersje robocze, przekazywanie do autoryzacji, autoryzowanie oraz autoryzowanie i wysyłanie,
  • Importowanie do systemu Millenet plików z płatnościami krajowymi w formatach: XML (ISO20022), Elixir O, VideoTEL, MTMS CitiDirect oraz z przekazami pocztowymi w formatach: MTMS CitiDirect i Elixir O i płatnościami zagranicznymi w formatach SWIFT MT103, VideoTEL, XML (ISO20022). Po imporcie pliki mogą w zależności od decyzji klienta zostać zapisane w wersji możliwej do edycji lub tylko do odczytu,
  • Zlecanie i przygotowywanie płatności z bieżącą lub przyszłą datą realizacji,
  • Przeglądanie list i szczegółów zleceń oraz zarządzanie przygotowanymi zleceniami,
  • Autoryzowanie operacji wprowadzonych przez innych użytkowników; wysyłanie zautoryzowanych zleceń,
  • Autoryzowanie zleceń w aplikacji mobilnej.

 • Nadchodzące płatności

  • Kontrolowanie nadchodzących płatności (czyli płatności z datą przyszłą, takich jak: zlecenia stałe, przelewy z datą przyszłą, spłaty kart płatniczych, spłaty rat kredytów).

   


 • Zlecenia stałe

  • Przeglądanie listy zleceń stałych,
  • Definiowanie zleceń stałych,
  • Modyfikowanie i usuwanie wprowadzonych zleceń.

   


 • Szablony zleceń

  • Przechowywanie oraz późniejsze wykorzystanie wzorców najczęściej używanych przelewów,
  • Dodawanie szablonów na podstawie zapisanych bądź już wykonanych zleceń,
  • Możliwość zapisania folderu zleceń jako szablonu,
  • Zróżnicowanie uprawnień do wykonywania przelewów z wcześniej przygotowanych szablonów.

   


Jeszcze wygodniejsza sekcja Płatności, teraz w nowej odsłonie!

Wyciągi i raporty

 • Raport z sald historycznych

  Dzięki usłudze w "Raportach na żądanie" wygenerujesz raport zawierający zestawienie sald wybranych rachunków z podziałem na konkretne dni. W dogodnym dla Ciebie momencie otrzymasz informacje o wysokości salda początkowego i końcowego oraz zsumowanej wartości wszystkich uznań i obciążeń.

  Zestawienia z sald historycznych są:

  • generowane nawet do 5 lat wstecz,
  • sortowane "po dacie" i/lub "po rachunku",
  • dostępne w dwóch formatach .PDF oraz .CSV

  Raporty te są bezpłatne i dostępne 24/7 w Millenecie dla Przedsiębiorstw dla wszystkich rachunków bieżących, do których posiadasz uprawnienia. Wygenerujesz je łatwo w zakładce Wyciągi i raporty > Raporty na żądanie > Raporty z sald historycznych.


 • Jednolity Plik Kontrolny

  Teraz przez Millenet, oprócz tradycyjnych wyciągów bankowych, można otrzymać wyciągi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Obowiązek przekazania JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli podatkowej został nałożony na duże podmioty gospodarcze od 1 lipca 2016 r., ale w przyszłości będzie dotyczył również mniejszych przedsiębiorstw.

  Jak zyskać dostęp do usługi raportów JPK przez Millenet?

  1. Przekaż pisemny wniosek doradcy bankowemu (znajdź najbliższą placówkę)
  2. Usługa pojawi się w Millenecie w ciągu maks. 2 dni roboczych od złożenia wniosku
  3. Zamów raport w sekcji Wyciągi i Raporty > Raporty na żądanie > Jednolity Plik Kontrolny
  4. Otrzymasz wiadomość w Millenecie z linkiem do pobrania raportu, ważnym przez 3 miesiące

  Za każdorazowe wygenerowanie raportu JPK, obejmującego okres maksymalnie 12 miesięcy, oraz za uruchomienie usługi pobierana jest prowizja zgodnie z cennikiem.

  Dlaczego warto korzystać z wyciągów bankowych w formacie JPK przez Millenet?

  • Dane do raportów JPK są zawsze aktualne i dostępne do 6 lat wstecz
  • Ponosisz mniejsze koszty wdrożenia i aktualizacji narzędzi do generowania raportów JPK (większość kosztów ponosi Bank)

Administracja

 • Użytkownicy

  • Przeglądanie listy użytkowników,
  • Przeglądanie informacji szczegółowych o użytkownikach,
  • Tworzenie i usuwanie użytkowników,
  • Definiowanie uprawnień do operacji dla użytkowników,
  • Definiowanie dostępu do poszczególnych rachunków dla użytkowników,
  • Aktualizowanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon stacjonarny i komórkowy, typ identyfikatora, numer identyfikatora (Profil - Dane osobowe).

 • Grupy rachunków

  • Tworzenie i usuwanie grup rachunków
  • Modyfikacja istniejących grup rachunków,

 • Odbiorcy

  • Tworzenie listy odbiorców krajowych i zagranicznych,
  • Import i eksport odbiorców w formacie tekstowym,
  • Edycja i usuwanie odbiorców.

 • Inne

  • Bankowość mobilna – aktywowanie i ustawienia usługi bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw
  • Pojedyncze logowanie – ustawienia pozwalające na jednoczesne logowanie się do profili kilku firm
  • Reguły autoryzacji – przeglądanie i modyfikacja reguł autoryzacji dla transakcji finansowych i niefinansowych

   


Finansowanie handlu online

 • O produkcie

  Zarządzaj transakcjami finansowania handlu przez Internet.

  Finansowanie handlu on-line to nowy, zaawansowany moduł w systemie bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw. Umożliwia on Twojej Firmie zarządzanie i monitorowanie przez Internet akredytyw dokumentowych, gwarancji bankowych oraz regwarancji na każdym etapie ich realizacji – od momentu wprowadzenia zlecenia aż do zamknięcia transakcji. Dzięki efektywnej elektronicznej komunikacji między Klientem a Bankiem przyspieszeniu ulega czas realizacji transakcji.


 • Funkcjonalności

  Jakie funkcjonalności posiada finansowanie handlu on-line?

  Akredytywy dokumentowe

  • składanie zleceń otwarcia/zmiany,
  • zniesienie zastrzeżeń do dokumentów bądź odrzucenie niezgodnych dokumentów,
  • otrzymywanie awizacji akredytyw obcych,
  • składanie zleceń przeniesienia akredytyw obcych,
  • przesyłanie innych dyspozycji związanych z otwartą akredytywą.

  Gwarancje bankowe, regwarancje

  • opiniowanie/negocjowanie wzorów gwarancji przedstawionych przez Klienta,
  • składanie zleceń udzielenia/zmiany,
  • otrzymywanie awizacji gwarancji obcych,
  • przesyłanie innych dyspozycji związanych z udzieloną gwarancją.

  Dodatkowe funkcjonalności

  • zastosowanie w formularzach elektronicznych udogodnień ułatwiających i przyspieszających wprowadzanie danych transakcyjnych (listy rozwijane, predefiniowanie bazy banków czy kontrahentów, szablony transakcji bądź nowych zleceń na bazie zleceń wcześniej wprowadzonych do systemu),
  • automatyczna weryfikacja/walidacja poprawności składanych zleceń,
  • możliwość dołączania dokumentów do przesyłanych zleceń,
  • możliwość otrzymywania powiadomień e-mail lub SMS,
  • wygodne sposoby nadawania użytkownikom uprawnień do poszczególnych funkcjonalności modułu,
  • możliwość tworzenia osobnych schematów autoryzacji,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego i metod autoryzacji dostępnych w ramach systemu Millenet,
  • zaawansowane narzędzie do raportowania transakcji z możliwością generowania raportów ad hoc oraz predefiniowanych (tzw. centrum raportów).

  Millenet - Akredytywy i gwarancje - przewodnik


 • Korzyści

  • przyspieszenie realizacji zleceń złożonych przez Klienta,
  • pełna kontrola nad przebiegiem transakcji dzięki dostępowi do statusów realizacji zleceń oraz historii transakcji, w tym korespondencji bankowej i komunikatów SWIFT,
  • dostęp do usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego miejsca na świecie,
  • możliwość generowania szerokiej gamy raportów transakcyjnych,
  • moduł dostępny w ramach systemu Millenet – brak konieczności ustanawiania odrębnych loginów i haseł dostępu.

   


Millennium Forex Trader

 • O produkcie

  Zawieraj transakcje kupna lub sprzedaży walut w trybie on-line na rynku walutowym.

  Millennium Forex Trader to profesjonalna internetowa platforma transakcyjna, której użytkownicy mogą samodzielnie zawierać transakcje na rynku walutowym, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, z dowolnego komputera. Transakcje są zawierane po bieżących kursach wymiany, pochodzących prosto z rynku. Dzięki wygodnemu i prostemu sposobowi rozliczania transakcji jej efekty są widoczne na rachunku bankowym Klienta niezwłocznie po jej zawarciu.


 • Funkcjonalności

  Platforma transakcyjna Millennium Forex Trader umożliwia:

  • monitorowanie bieżących kursów walut jednocześnie dla 16 par walutowych
  • zawieranie transakcji walutowych m.in. na następujących parach walut: EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN, EUR/USD, NOK/PLN, SEK/PLN, DKK/PLN, JPY/PLN
  • otwieranie jednocześnie wielu biletów transakcji
  • wyświetlanie historycznych transakcji wg zdefiniowanych kryteriów wyszukiwania
  • eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

 • Korzyści

  • zminimalizowanie czasu niezbędnego do realizacji transakcji oraz związanych z tym kosztów
  • uzyskanie najlepszych rynkowych cen transakcyjnych nawet dla małych nominałów
  • wysoki poziom bezpieczeństwa komunikacji i transakcji
  • możliwość zawierania transakcji terminowych do jednego roku
  • dostęp do historii transakcji z opcją samodzielnego zdefiniowania kryteriów wyszukiwania