Rozliczenia w chińskiej walucie

Prowadzisz wymianę handlową z Chinami? Dla Twojej wygody wprowadziliśmy kompleksowe usługi w juanach chińskich – rachunek rozliczeniowy, wymianę walutową, transakcje terminowe, przelewy zagraniczne oraz szereg rozwiązań z zakresu finansowania handlu (akredytywy dokumentowe, gwarancje bankowe i regwarancje oraz realizację inkasa dokumentowego).

Rozliczenia w chińskich juanach pozwolą Ci zwiększyć konkurencyjność Twojej firmy poprzez:

 • zmniejszenie kosztów transakcji (brak konieczności wielokrotnego przewalutowania)
 • skrócenie czas rozliczeń oraz łatwiejszą wycenę towarów
 • uproszczenie procedur handlowych między stronami kontraktu

Przelewy natychmiastowe także do ZUS, US i izb celnych

W Millenecie dla Przedsiębiorstw możesz wykonywać natychmiastowe przelewy w złotych również do ZUS, organów skarbowych oraz celnych. Opłacaj w czasie rzeczywistym składki na ubezpieczanie społeczne, podatki czy należności celne.

Dzięki przelewom natychmiastowym Express Elixir:

 • nie czekasz aż instytucje państwowe otrzymają Twoją wpłatę
 • Twój przelew zdąży dotrzeć na czas, nawet jeśli wykonasz go ostatniego dnia płatności

Wykonując przez swoją bankowość internetową przelew np. do ZUS, masz do dyspozycji oprócz opcji "Standard" opcję "Przelew natychmiastowy".

Opłaty za przelewy natychmiastowe Express Elixir zgodne z „Cennikiem usług dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw”.

Godziny graniczne wysyłania przelewów krajowych zgodne z „Godziny graniczne realizacji transakcji w Banku Millennium SA - Przelewy krajowe”.

Godziny graniczne wysyłania przelewów zagranicznych zgodne z „Godziny graniczne realizacji transakcji w Banku Millennium SA - Przelewy zagraniczne".

Nowe formularze

Codziennie starasz się zadbać o przejrzystość rozliczeń finansowych i całej dokumentacji firmy. Dokonywanie płatności to istotny element Twojej pracy. Chcemy, by proces ten był dla Ciebie możliwie jak najbardziej intuicyjny i nie zajmował więcej czasu niż to absolutnie konieczne. Dlatego wspólnie z naszymi Klientami przeprojektowaliśmy sekcję Płatności, by jeszcze lepiej dopasować ją do Twoich potrzeb.

Korzyści

 • Szybko i wygodnie wypełnisz
  każdy formularz przelewu

 • Proces jest bardziej
  intuicyjny i przejrzysty

 • Zastosowane rozwiązania
  pomagają minimalizować błędy

Główne zmiany

Informacja o nieprawidłowościach

Teraz po wyjściu z danego pola otrzymasz natychmiastową informację, jeśli wprowadzona wartość jest błędna. Dzięki temu łatwiej poprawnie wypełnisz formularz.

Zapisywanie tytułów przelewów

Możliwość zapisywania tytułów przelewów doskonale sprawdzi się, zwłaszcza gdy tytuły powtarzają się przy przelewach do innych odbiorców.

Autouzupełnianie numerów NIP i REGON

Automatyczne podstawianie danych NIP i REGON z opcją zapisania zminimalizuje ryzyko błędu i przyspieszy proces wykonania przelewu do ZUS lub do Urzędu Skarbowego.

Ulepszony import plików

Dla Twojej wygody wprowadziliśmy szereg usprawnień funkcji importu plików ze zleceniami.

Najważniejsze to:

 • bardziej intuicyjny i przejrzysty interfejs użytkownika,
 • zwiększone bezpieczeństwo dzięki ukryciu wybranych opcji dla użytkowników nieposiadających uprawnień,
 • dokładne określanie daty realizacji paczki przelewów (w tym zmiana daty importowanych plików nie tylko na bieżącą, ale i na przyszłą),
 • rozbudowana obsługa błędów przy imporcie (w tym bezpośredni podgląd błędnego rekordu, eksport listy błędów oraz możliwość zrezygnowania z importu błędnego pliku w całości lub tylko w części),
 • import plików w popularnym formacie XML.

Import plików XML

Prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy to dla nas priorytet.

Dlatego dostosowaliśmy Millenet do najnowszych wymogów unijnych i rozszerzyliśmy możliwość importu plików ze zleceniami o format XML. Może być on stosowany dla wszystkich typów płatności i pozwala na:

 • zapisanie wielu typów zleceń w jednym pliku (wewnętrznych, krajowych w różnych trybach realizacji, podatkowych czy zagranicznych),
 • importowanie zleceń do wielu folderów jednym plikiem,
 • ustawianie dodatkowych parametrów importu bezpośrednio w pliku, a nie w systemie (płatności masowe, nadpisywanie daty realizacji, zapis do autoryzacji),
 • dwa tryby importu: ręczny oraz automatyczny.

Powyższa funkcja przekazywania płatności SEPA w formie komunikatów zgodnych z normą ISO 20022 XML jest dostosowana do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 260/2012 z dnia 14 marca 2012 r. ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009.

Dokumenty

Kontakt

Formularz kontaktowy

Jeśli masz uwagi, chcesz zaangażować się w rozwój naszego systemu – skontaktuj się z nami.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji.

801 632 632
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych