Przypływ energii z niższą ratą

Weź udział w promocji Wielka Obniżka Rat III, połącz kredyty, spłacaj jedną ratę i zyskaj dodatkowe środki dzięki naszej wygodnej Pożyczce Konsolidacyjnej.

 • Niskie oprocentowanie

  5,99% od kwoty konsolidowanych środków

 • Prowizja 0%

  od kwoty konsolidowanych środków

 • Oszczędność czasu

  spłacasz tylko jedną pożyczkę

Jak skorzystać

Promocja „Wielka obniżka rat III” dotyczy Pożyczek Konsolidacyjnych z ubezpieczeniem spłaty pożyczki. Warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Wielka obniżka rat III”. Promocja jest ważna od 2 kwietnia 2016 r. do 30 września 2016 r. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad i warunków udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium SA. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia oraz Cennik są dostępne w oddziałach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Przykład reprezentatywny: całkowita kwota pożyczki: 25 149,19 zł, okres kredytowania 75 miesięcy, oprocentowanie stałe: 6,99% w skali roku (oprocentowanie liczone od całkowitej kwoty kredytu powiększonej o koszty kredytu, o ile są kredytowane), prowizja (kredytowana): 2,32% (583,46 zł), ubezpieczenie (kredytowane): 5789,85 zł, rata pożyczki (równa): 519,98 zł, I. rata płatna po 30 dniach od dnia uruchomienia pożyczki, kwota odsetek: 7475,75 zł, całkowita kwota do zapłaty: 38 998,25 zł, RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania): 16,19%.

Co można konsolidować

Skonsoliduj wszystkie swoje pożyczki i zobowiązania z innych banków:

 • Zadłużenie na karcie kredytowej
 • Zadłużenie w limicie w koncie
 • Pożyczki gotówkowe
 • Kredyty samochodowe
 • Kredyty ratalne

Jak skorzystać

 • Przez telefon

  1. 1

   Przygotuj numery rachunków

   Przelejemy na nie środki na spłatę Twoich kredytów

  2. 2

   Skontaktuj się z nami

   Zadzwoń na TeleMillennium
   801 331 331

  3. 3

   Pożyczkę uruchomimy natychmiast


 • W oddziale

  1. 1

   Przygotuj dokument

   Wybierz z listy poniżej dokument potwierdzający Twój dochód

  2. 2

   Odwiedź dowolny oddział Banku

   Sprawdź, który oddział jest najbliżej Ciebie

  3. 3

   Pożyczkę uruchomimy natychmiast


Przydatne informacje

  • Umowa o pracę / Umowa zlecenie / Umowa o dzieło

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz jeden z dokumentów:

   • wyciąg z przelewami wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiące
   • PIT za ostatni rok
   • zaświadczenie o dochodach
  • Działalność gospodarcza

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz jeden z dokumentów:

   • roczne zeznanie podatkowe i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego/ZUS/KRUS
   • książka przychodów i rozchodów
  • Emerytura

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz jeden z dokumentów:

   • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ emerytury za ostatni miesiąc
   • ostatni odcinek emerytury
   • ostatnia decyzja o waloryzacji emerytury
   • decyzja o przyznaniu emerytury
  • Renta

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz jeden z dokumentów:

   • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ renty za ostatni miesiąc
   • ostatni odcinek renty
   • ostatnia decyzja o waloryzacji renty
   • decyzja o przyznaniu renty
  • Świadczenie przedemerytalne

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz jeden z dokumentów:

   • wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający wpływ świadczenia za ostatni miesiąc
   • ostatni odcinek świadczenia
   • ostatnia decyzja Urzędu Pracy/ZUS o waloryzacji świadczenia
   • decyzja Urzędu Pracy/ZUS o przyznaniu świadczenia
  • Kontrakt marynarski

   By wziąć Pożyczkę Konsolidacyjną, dołącz:

   • kontrakty zawarte z armatorami za okres 12 miesięcy z potwierdzeniem wpłat wynagrodzenia
   • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Skontaktuj się z nami

Przez internet

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą

Przez telefon

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział

Ubezpiecz swoją Pożyczkę Konsolidacyjną

Wybierając Pożyczkę Konsolidacyjną, możesz nabyć atrakcyjne ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. W razie nieprzewidzianych zdarzeń, Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości całej kwoty pożyczki pozostającej do spłaty, jej części lub określonej ilości rat.

Ubezpieczenie oferuje ochronę w przypadku:

 • utraty stałego źródła dochodów albo hospitalizacji w wyniku wypadku,
 • czasowej niezdolności do pracy albo śmierci w wyniku wypadku,
 • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku,
 • poważnego zachorowania,
 • śmierci.

Dowiedz się więcej