Logowanie i dostęp

Do systemu wersji przeglądarkowej Banku Millennium uzyskamy dostęp poprzez wpisanie w oknie przeglądarki następujących adresów:

Niezależnie który z adresów wpiszemy, zostaniemy przekierowani do wersji przeglądarkowej Banku Millennium. W pierwszym widoku pojawi się okno, w którym należy wpisać unikatowy numer klienta (Millekod) oraz wybrać typ ID, którym posługujemy się w trakcie logowania do Millenetu (systemu bankowości internetowej Banku Millennium).


Kolejnym etapem jest weryfikacja Hasła1 i wybranego wcześniej typu ID (PESEL, paszport, dowód osobisty). W tym przypadku wymagane będzie wpisanie ósmej i dziesiątej cyfry z numeru PESEL.

Funkcjonalność

 • przeglądanie listy rachunków bieżących, oszczędnościowych, lokat terminowych, kart kredytowych i kredytów,
 • przeglądanie szczegółów i historii rachunków bieżących, oszczędnościowych, lokat terminowych oraz kart kredytowych,
 • przeglądanie listy nadchodzących płatności,
 • przeglądanie zablokowanych środków na rachunkach i transakcji oczekujących na kartach kredytowych,
 • dokonywanie przelewów między własnymi rachunkami,
 • dokonywanie przelewów krajowych (również do odbiorców zdefiniowanych w systemie Millenet),
 • doładowywanie telefonów komórkowych (również numerów zdefiniowanych w systemie Millenet),
 • dokonywanie spłaty kart kredytowych,
 • dokonywanie pożyczki gotówkowej z karty kredytowej,
 • zakładanie lokaty Millenet w PLN, EUR, USD i GBP,
 • zrywanie lokat,
 • zastrzeganie kart debetowych i kredytowych,
 • sprawdzanie kursów wymiany walut.

Bezpieczeństwo

 • H@słaSMS pokażzwiń

  H@słaSMS to jednorazowe kody wysyłane SMS-em na telefon komórkowy. Służą one do zatwierdzania operacji w systemie bankowości internetowej.

  Jakie są zalety H@sełSMS?

  • Bezpieczeństwo. H@słaSMS są unikalne dla każdej operacji. Można nim zatwierdzić tylko tę operację, dla której system je wygenerował. Dodatkowo bezpieczeństwo zwiększa wykorzystywane dwóch oddzielnych urządzeń, jakimi są: komputer z dostępem do Internetu oraz telefon komórkowy.
  • Brak dodatkowych kosztów. H@słaSMS są wysyłane na zwykły telefon komórkowy. Za SMS-y zapłaci Bank.
  • Nie musisz zapamiętywać haseł. Bank prześle H@słoSMS zawsze, gdy będziesz wykonywać operację wymagającą jego podania.
  • H@słaSMS można aktywować w każdej chwili.

 • Certyfikat bezpieczeństwa pokażzwiń

  Bezpieczeństwo wersji przeglądarkowej Banku Millennium zapewnia użycie transmisji szyfrowanej 256-bitowym protokołem SSL gwarantującym bezpieczeństwo i poufność transmisji danych.

  Informacja o metodzie kodowania znajduje się w przedrostku https:// umieszczonym na początku adresu strony.


 • Zasady bezpieczeństwa pokażzwiń

  Zasady bezpieczeństwa, których powinieneś przestrzegać zawsze, gdy zarządzasz swoim bankowym portfelem za pośrednictwem systemu Millenet Mobilny:

  • Przy każdym połączeniu z systmem Millenet Mobilny pamiętaj aby sprawadzić, czy na ekranie urządzenia jest widoczny symbol kłódki świadczący o szyfrowanym połączeniu z Bankiem (SSL),
  • Nigdy nie zapisuj w przeglądarce i nie ujawniaj nikomu swoich danych ( Millekod, hasło),
  • Nie wprowadzaj danych poufnych (identyfikator, kod, hasło) z telefonu lub innego urządzenia, do którego dostęp mają inne osoby. Na takim urządzeniu mogą być zainstalowane aplikacje służące do przechwytywania wprowadzanych danych,
  • Po zakończeniu pracy z systemem Millenet Mobilny pamiętaj o wylogowaniu się,
  • Ze względów bezpieczeństwa odradza się korzystania z przeglądarki Opera Mini. Połączenia wykonywane przy wykorzystaniu tej przeglądarki odbywają się poprzez serwery pośredniczące Opery, które operują na danych nieszyfrowanych. Może to stanowić poważne zagrożenie dla Klientów Banku Millennium.

 • Limit dzienny pokażzwiń

  Kwota transakcji zlecanych za pośrednictwem Millenetu Mobilnego jest ograniczona Limitem Mobilnym w maksymalnej wysokości 
  10 000 PLN (ograniczenie dotyczy przelewów krajowych, natychmiastowych oraz doładowań).

  Limit Mobilny można edytować w Millenet > Profil > Ustawienia zabezpieczeń > Edytuj Limit mobilny.


Pytania i odpowiedzi