Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2022

Grupa Banku Millennium opublikowała raport online z działalności finansowej i ESG za rok 2021.

Raport ESG za 2021 rok, który jest szesnastym rocznym raportem niefinansowym Grupy Banku Millennium, szczegółowo prezentuje zaangażowanie Banku i Grupy na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (z ang. ESG – Environmental, Social, Governance) w odniesieniu do głównych grup interesariuszy. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju są od wielu lat integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. Obszar ESG został także ujęty w nowej strategii na lata 2022-2024, ogłoszonej w grudniu 2021 roku.

Dowiedz się więcej -Raport online Grupy Banku Millennium za rok 2021 już dostępny

Styczeń 2022

Bank Millennium został laureatem plebiscytu „Wrocław bez barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Dowiedz się więcej -Certyfikat „Wrocław bez barier” dla Banku Millennium