Wydarzenia

Raporty bieżące

Raporty bieżące - filtr

Kwiecień 2017

Bank Millennium został nagrodzony po raz trzeci Srebrnym Listkiem CSR – wyróżnieniem dla firm prowadzących biznes w sposób odpowiedzialny społecznie.

Dowiedz się więcej - Bank Millennium ze Srebrnym Listkiem CSR

Marzec 2017

Osiem dobrych praktyk z obszaru CSR realizowanych przez Bank Millenium zostało opisanych w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016". Raport, wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prezentuje inicjatywy realizowane przez firmy w Polsce na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Dowiedz się więcej - Osiem dobrych praktyk CSR Banku Millennium w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Po raz pierwszy Bank Millennium opublikował raport roczny zawierający dane finansowe i społeczne. Interaktywny raport oprócz sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu i ładu korporacyjnego zawiera opis działań prowadzonych na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Dowiedz się więcej - Bank Millennium opublikował interaktywny raport finansowy i społeczny za rok 2016

„Książka dostępna dla każdego” to akcja zorganizowana przez wolontariuszy Banku Millennium w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Millennium. W konkursie mógł wziąć udział każdy pracownik, który przygotował projekt dla społeczności lokalnej i zaangażował w jego realizację innych wolontariuszy z banku, rodzinę i znajomych.

Dowiedz się więcej - Wolontariusze z Banku Millennium odnowili szkolną bibliotekę

Luty 2017

„Szkolenie i turniej szachowy” to kolejna akcja zorganizowana w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Millennium. W konkursie mógł wziąć udział każdy pracownik Banku Millennium, który przygotował projekt dla społeczności lokalnej i zaangażował w jego realizację innych wolontariuszy z banku, rodzinę i znajomych.

Dowiedz się więcej - Szkolenie i turniej szachowy – akcja wolontariuszy Banku Millennium

Świetlica Akwarium to pierwszy projekt zrealizowany w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Millennium. W konkursie mógł wziąć udział każdy pracownik Banku Millennium, który przygotował projekt dla społeczności lokalnej i zaangażował w jego realizację innych wolontariuszy z banku, rodzinę i znajomych.

Dowiedz się więcej - Świetlica Akwarium z grantu od Fundacji Banku Millennium