Wydarzenia

Sprawdź ostatnie wydarzenia z obszaru CSR.

Zarządzanie CSR

W Banku Millennium prowadzenie odpowiedzialnego biznesu oznacza badanie i uwzględnianie potrzeb Interesariuszy (m.in. klientów, pracowników, lokalnych społeczności) w planowaniu i realizacji strategii firmy. Tematy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są częścią strategii Grupy Banku Millennium na lata 2018-2020.

Więcej informacji: Raport Roczny 2019

Nasze priorytety

Angażujemy się w działania społeczne koncentrując się na trzech obszarach:

 

  • Bankowość bez barier. Chcemy, aby wszyscy klienci mieli wygodny dostęp do usług finansowych. Dlatego wprowadziliśmy wiele udogodnień także dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu - dostępne placówki, bankomaty i strona internetowa banku oraz głosowy serwis telefoniczny.
  • Edukacja finansowa. Prowadzimy program edukacji przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, bo wierzymy, że dobre nawyki finansowe warto kształtować już w dzieciństwie.
  • Wolontariat. Wiemy, że nasi pracownicy znają najlepiej potrzeby lokalnej społeczności. Dlatego przyznajemy granty w konkursie na najlepsze projekty wolontriackie.

Więcej informacji: Wydarzenia i działania CSR na YouTube

Partnerstwa i wyróżnienia

Bank Millennium jest sygnatariuszem dwóch ważnych, międzynarodowych inicjatyw:

  • Karty Różnorodności – zobowiązania podpisywanego przez organizacje, które działają na rzecz tworzenia i promocji różnorodności;
  • partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

Powadzone przez nas działania CSR są wysoko oceniane przez rynek:

  • Znajdujemy się w indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie WIG-ESG na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • W Rankingu Odpowiedzialnych Firm prowadzonym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm w Polsce.
  • Zostaliśmy nagrodzeni Srebrnym Listkiem CSR w rankingu tygodnika Polityka.

Publikacje

Bank Millennium, począwszy od roku 2006, publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Banku na zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy w odniesieniu do głównych grup Interesariuszy.

Kontakt

Pytania, opinie oraz komentarze związane z tematyką odpowiedzialnego biznesu w Banku Millennium prosimy przesyłać na adres: csr@bankmillennium.pl