O ubezpieczeniu

"Bezpieczna Karta" to pakiet ubezpieczeń, który dla Twojego bezpieczeństwa dodawany  jest automatycznie do każdej karty kredytowej. W skład pakietu dedykowanego do wszystkich kart kredytowych, z wyjątkiem karty Generali Millennium VISA, wchodzą:

 • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty

  Jeśli zgubisz swoją kartę lub zostanie ona skradziona w Polsce lub za granicą, to dzięki ubezpieczeniu w przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem masz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 150 euro. Obciążenia rachunku powyżej 150 euro dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o usługach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty. Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu od rabunku

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu w ciągu 24 godzin w Polsce lub zagranicą Ubezpieczyciel pokrywa utratę tej gotówki do kwoty 1000 zł (dla kart Millennium Visa, Millennium American Express, Millennium MasterCard), 2000 zł (dla kart Millennium Visa Gold, Millennium American Express Gold, Millennium MasterCard Gold) albo 5000 zł (dla kart Millennium Visa Platinum). Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie zakupionego towaru

  Jeśli zapłacisz za wybrany przez Ciebie produkt kartą zarówno w Polsce jak i za granicą,  będzie on objęty ubezpieczeniem na wypadek kradzieży/zgubienia lub uszkodzenia do 60 dnia od daty dokonania zakupu do kwoty 1000 zł (dla kart Millennium Visa, Millennium American Express, Millennium MasterCard) albo 2000 zł (dla kart Millennium Visa Gold, Millennium American Express Gold, Millennium MasterCard Gold, Millennium Visa Platinum).


 • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  Produkt, za który zapłacisz kartą w Polsce, będzie objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 60 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej cenie Ubezpieczyciel pokryje różnicę do kwoty 500 zł (dla kart Millennium Visa, Millennium American Express, Millennium MasterCard) albo 1000 zł (dla kart Millennium Visa Gold, Millennium American Express Gold, Millennium MasterCard Gold, Millennium Visa Platinum).


Ochrona w ramach pakietu świadczona jest przez PZU SA i rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty. Ubezpieczenie jest bezpłatne od momentu wydania karty do końca pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została wydana karta. W kolejnych miesiącach opłata w wysokości 3,99 zł pobierana jest przez Bank z rachunku karty.

Dodatkowe produkty

Karta kredytowa

Zapewnia swobodę finansową oraz wiele praktycznych przywilejów. Płacąc nią, korzystasz z nieoprocentowanego kredytu aż do 51 dni.

Pewna Spłata

Zabezpiecz siebie i Twoją rodzinę przed koniecznością spłaty Twojej karty kredytowej w przypadku wystąpienia trudnych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Poczuj się bezpieczniej podczas zagranicznej podróży trwającej nawet do 62 dni.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział