O ubezpieczeniu

Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej chroni Ciebie i Twój bagaż podczas podróży. Ubezpieczenie jest dobrowolne i oferowane do kart kredytowych Banku Millennium. W skład pakietu wchodzą:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance,
  • ubezpieczenie NNW,
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
  • ubezpieczenie OC.

Jeśli udajesz się w podróż zagraniczną trwającą nie dłużej niż 62 dni, licząc od momentu przekroczenia granicy RP, możesz zostać objęty podczas podróży ochroną ubezpieczeniową świadczoną przez Generali T.U. S.A.

Warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest:

  • opłacenie kartą kredytową przez Ubezpieczonego kosztów zorganizowanej imprezy turystycznej w przypadku podróży z przewoźnikiem zawodowym – od momentu przekroczenia granicy RP lub
  • użycie karty kredytowej przez Ubezpieczonego poza granicami RP - od momentu dokonania transakcji kartą za granicą RP.

Generali T.U. S.A. ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sum ubezpieczenia, z uwzględnieniem postanowień dotyczących poszczególnych zakresów ochrony podanych poniżej.

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł - Classic

Koszty leczenia i usługi Assistance

40 000

Całodobowy dyżur telefonu Centrum Pomocy Generali

bez limitu

Kontakt i telekonferencja z osobą bliską

bez limitu

Przekazanie informacji

bez limitu

Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów

bez limitu

Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu

bez limitu

Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych

bez limitu

Transport Ubezpieczonego

50 000

Transport zwłok Ubezpieczonego

50 000

Leczenie stomatologiczne

500

NNW – śmierć i inwalidztwo

40 000

Bagaż podróżny

1 000

Opóźnienie w dostarczeniu bagażu podróżnego

500

OC

50 000

Opłata miesięczna za pakiet wynosi dla kart Classic 4,99 zł.

Jeśli podczas pobytu za granicą posiadacz karty ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi, nagle zachoruje lub jeśli wystąpi inne zdarzenie objęte ubezpieczeniem, przed podjęciem działań we własnym zakresie skontaktuj się z czynnym całą dobę Centrum Pomocy Generali, dzwoniąc pod numer telefonu +48 22 521 05 92.

Dodatkowe produkty

Karta kredytowa

Zapewnia swobodę finansową oraz wiele praktycznych przywilejów. Płacąc nią, korzystasz z nieoprocentowanego kredytu aż do 51 dni.

Ochrona karty

Chroń swoje pieniądze przed nieuprawnionym użyciem Twojej karty płatniczej lub rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział