O ubezpieczeniu

Dzięki ubezpieczeniu możesz finansowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na wypadek utraty pracy lub życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Pewna Spłata to ubezpieczenie dobrowolne dedykowane klientom posiadającym kartę kredytową w Banku Millennium.

Opłata miesięczna w wysokości 0,25% salda wykorzystanego limitu jest naliczana od salda zadłużenia na rachunku karty na koniec okresu rozliczeniowego, w którym ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje.

Karty kredytowe – oprócz Generali Millennium Visa

W przypadku utraty pracy PZU SA przejmie na siebie obowiązek spłaty zadłużenia powstałego na karcie kredytowej do chwili utraty pracy (do łącznej kwoty 10 000 zł). Natomiast w wypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel pokryje całkowitą spłatę salda zadłużenia na rachunku karty (do kwoty 100 000 zł).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić posiadacze kart kredytowych, którzy do dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia ukończyli 18 lat i nie osiągnęli wieku emerytalnego.

Karta Generali Millennium Visa

W przypadku utraty pracy Generali T.U. S.A. przejmie na siebie obowiązek spłaty zadłużenia powstałego na karcie kredytowej do chwili utraty pracy (do łącznej kwoty 4 000 zł). Natomiast w wypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczyciel pokryje całkowitą spłatę salda zadłużenia na rachunku karty (do kwoty 100 000 zł).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić posiadacze karty Generali Millennium Visa, którzy do dnia przystąpienia do umowy ubezpieczenia ukończyli 18 rok życia. Ponadto w przypadku ryzyka utraty pracy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty klient pomiędzy 18 a 65 rokiem życia. W odniesieniu do ryzyka utraty życia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do ubezpieczenia może przystąpić posiadacz karty, który nie ukończył 70 roku życia.

Dodatkowe produkty

Karta kredytowa

Zapewnia swobodę finansową oraz wiele praktycznych przywilejów. Płacąc nią, korzystasz z nieoprocentowanego kredytu aż do 51 dni.

MilleZdrowie

Już dziś za jedyne 1,99 zł miesięcznie zabezpiecz się przed skutkami nieszczęśliwych wypadków oraz zyskaj dostęp do infolinii medycznej i rodzinnej 24/7 z każdego miejsca na świecie.

Ochrona karty

Chroń swoje pieniądze przed nieuprawnionym użyciem Twojej karty płatniczej lub rabunkiem gotówki pobranej z bankomatu.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Poczuj się bezpieczniej podczas zagranicznej podróży trwającej nawet do 62 dni.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział