O ubezpieczeniu

Posiadacze karty kredytowej Generali Millennium VISA mogą korzystać z ochrony jaką daje pakiet ubezpieczeń dodawany automatycznie do karty. W skład pakietu wchodzą:

 • Ubezpieczenie od nieupoważnionego użycia karty

  Jeśli zgubisz swoją kartę lub zostanie ona skradziona w Polsce lub za granicą, to dzięki ubezpieczeniu w przypadku obciążenia rachunku Twojej karty przez osobę nieuprawnioną w ciągu 72 godzin przed zastrzeżeniem masz gwarancję pokrycia szkody do wysokości 150 euro. Obciążenia rachunku powyżej 150 euro dokonane przed zastrzeżeniem karty pokrywa Bank (na mocy Ustawy o usługach płatniczych), który przejmuje również całą odpowiedzialność za transakcje dokonane po zastrzeżeniu karty. Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie gotówki pobranej z bankomatu od rabunku

  Dzięki ubezpieczeniu w przypadku kradzieży gotówki wypłaconej z bankomatu w ciągu 24 godzin w Polsce lub zagranicą Ubezpieczyciel pokrywa utratę tej gotówki do kwoty 1000 zł. Ponadto uzyskasz zwrot kosztów związanych z wyrobieniem kart płatniczych i dokumentów, a także zakupem nowego portfela do wysokości 300 zł.


 • Ubezpieczenie zakupionego towaru

  Jeśli zapłacisz za wybrany przez Ciebie produkt kartą zarówno w Polsce jak i za granicą, będzie on objęty ubezpieczeniem na wypadek kradzieży/zgubienia lub uszkodzenia do 60 dnia od daty dokonania zakupu do kwoty 1000 zł.


 • Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  Produkt, za który zapłacisz kartą w Polsce, będzie objęty ochroną gwarantującą jego najniższą cenę. Jeśli w okresie 60 dni od dokonania zakupu znajdziesz drukowane ogłoszenie (w prasie, reklamie sklepowej lub katalogu) reklamujące identyczny produkt po niższej cenie, Ubezpieczyciel pokryje różnicę do kwoty 500 zł.


 • Assistance dla domu

  W razie powstania szkody w miejscu stałego zamieszkania, w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego lub kradzieży, dzięki ubezpieczeniu otrzymasz pomoc specjalistów odpowiednich ze względu na rodzaj szkody do 2 razy w roku ubezpieczeniowym. Jeżeli lokal nie będzie się nadawał do zamieszkania zostanie zorganizowany również transport do wyznaczonego miejsca i dozór Twojego mienia oraz osobom wspólnie z Tobą zamieszkującym przejazd do wyznaczonego miejsca.


Ochrona w ramach pakietu świadczona jest przez Generali T.U. S.A. i rozpoczyna się z chwilą aktywacji karty. Ubezpieczenie jest bezpłatne od momentu wydania karty do końca pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym została wydana karta. W kolejnych miesiącach opłata w wysokości 3,99 zł pobierana jest przez Bank z rachunku karty.

Dodatkowe produkty

Pewna Spłata

Zabezpiecz siebie i Twoją rodzinę przed koniecznością spłaty Twojej karty kredytowej w przypadku wystąpienia trudnych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie podróży zagranicznych

Poczuj się bezpieczniej podczas zagranicznej podróży trwającej nawet do 62 dni.

Jak skorzystać

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ubezpieczeniem

TeleMillennium

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział