O lokacie

Lokata Coraz Lepsza zapewnia wysokie oprocentowanie przez 2 lata i dostęp do środków po każdym kwartale bez utraty odsetek!

  • Lokata Coraz Lepsza to 24-miesięczna lokata terminowa, której oprocentowanie rośnie co kwartał przez cały okres jej trwania, aż do 2% w ostatnim kwartale.

    Średnie oprocentowanie za okres 24 miesięcy wynosi 1% w skali roku.

  • Dodatkowo, możesz wypłacić środki w każdym momencie - otrzymasz wówczas odsetki za pełne minione kwartały lokaty.

  • Minimalna kwota lokaty wynosi tylko 1000 zł.

Oprocentowanie

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Coraz Lepszej jest stałe przez okres 24 miesięcy
Dodatkowo, rośnie w każdym kwartale zgodnie z poniższą tabelą:

Miesiące Oprocentowanie
1-3 0,50%
4-6 0,55%
7-9 0,60%
10-12 0,70%
13-15 0,90%
16-18 1,25%
19-21 1,50%
22-24 2,00%

Oprocentowanie w skali roku jest naliczane od całości salda.
Średnie oprocentowanie za okres 24 miesięcy wynosi 1% w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Znajdź najlepszą lokatę dla siebie!

Porównaj lokaty

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak założyć

Przez internet

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym klientem
Kontakt z Doradcą
Jeżeli jesteś naszym klientem
Złóż wniosek w Millenet

Przez telefon

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych placówkach
Wybierz najbliższa placówke