Niech zysk Cię zaskoczy!

Otwórz lokatę w aplikacji i zyskaj więcej, niż się spodziewasz! Wejdź w zakładkę Rozszerzona rzeczywistość i nakieruj telefon na ten banner

O lokacie

Lokatę Mobilną otworzysz szybko i wygodnie w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

 • zyskujesz 0,50% w skali roku, jeśli otworzysz lokatę za pomocą rozszerzonej rzeczywistości lub w standardowy sposób

 • otworzysz lokatę na 3 miesiące, a po jej zakończeniu możesz założyć kolejną

 • możesz wpłacić już od 500 zł aż do 10 000 zł

W przypadku rachunku indywidualnego możesz posiadać tylko jedną Lokatę Mobilną. W przypadku rachunku wspólnego każdy posiadacz rachunku wspólnego może otworzyć jedną Lokatę Mobilną.

Jak założyć

Skorzystaj z technologii rozszerzonej rzeczywistości

 1. 1
  Jak założyć -

  Zaloguj się do aplikacji i z menu głównego wybierz Oferta dla Ciebie > Oszczędności > Rozszerzona rzeczywistość.

 2. 2
  Jak założyć -

  Skieruj aparat telefonu na zdjęcie znajdujące się na górze strony.

 3. 3
  Jak założyć -

  Obserwuj, co wydarzy się na ekranie telefonu.

Otwórz prezent wirtualnie i zobacz, jak Twoje oprocentowanie rośnie!

Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze kont indywidualnych w Banku Millennium korzystający z aplikacji mobilnej na iOS od wersji 4.3.0 lub na Android od wersji 5.0 (z wyłączeniem telefonów z procesorami w architekturach x86 i mips). Bank ogłasza na stronie www.bankmillennium.pl informację o możliwości otwarcia Lokaty Mobilnej w ramach funkcjonalności rozszerzona rzeczywistość. Każdy Klient może otworzyć jedną Lokatę Mobilną. Oprocentowanie, okres, kwotę lokaty oraz ograniczenia dostępności na poszczególnych wersjach aplikacji mobilnej określa Cennik usług – stopy procentowe.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Mobilnej jest stałe i naliczane od całości salda.

Okres lokaty
Oferta standardowa
Oferta w rozszerzonej rzeczywistości
3 miesiące
0,50%
0,50%

Lokata nieodnawialna. Oprocentowanie w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Pytania i odpowiedzi