Niech zysk Cię zaskoczy!

Lokaty założysz wygodnie w aplikacji mobilnej. Wybierz z menu Moje finanse > Oszczędności i inwestycje > Lokaty

O lokacie

Lokatę Mobilną otworzysz szybko i wygodnie w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

zyskujesz 4,65% w skali roku

otworzysz lokatę na 3 miesiące, a po jej zakończeniu możesz założyć kolejną

możesz wpłacić już od 500 zł aż do 25 000 zł

bottom__icon

W przypadku rachunku indywidualnego możesz posiadać tylko jedną Lokatę Mobilną. W przypadku rachunku wspólnego każdy posiadacz rachunku wspólnego może otworzyć jedną Lokatę Mobilną.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Mobilnej jest stałe i naliczane od całości salda.

Okres lokaty
Oferta standardowa
3 miesiące
4,65%

Lokata nieodnawialna. Oprocentowanie w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Pytania i odpowiedzi