Lokata Mobilna - rozszerzona rzeczywistość

Niech zysk Cię zaskoczy!

Otwórz lokatę w aplikacji i zyskaj więcej, niż się spodziewasz! Wejdź w zakładkę Rozszerzona rzeczywistość i nakieruj telefon na ten banner

O lokacie

Lokatę Mobilną otworzysz szybko i wygodnie w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

Lokatę Mobilną otworzysz szybko i wygodnie w aplikacji mobilnej Banku Millennium.

zyskujesz aż 1,25% w skali roku, jeśli otworzysz lokatę za pomocą rozszerzonej rzeczywistości lub 1,00%, jeśli otworzysz ją w standardowy sposób

otworzysz lokatę na 3 miesiące, a po jej zakończeniu możesz założyć kolejną

możesz wpłacić już od 500 zł aż do 10 000 zł

bottom__icon

W przypadku rachunku indywidualnego możesz posiadać tylko jedną Lokatę Mobilną. W przypadku rachunku wspólnego każdy posiadacz rachunku wspólnego może otworzyć jedną Lokatę Mobilną.

Jak założyć

Skorzystaj z technologii rozszerzonej rzeczywistości i podnieś oprocentowanie na Lokacie Mobilnej z 1,00% do 1,25% w skali roku.

 1. 1
  Jak założyć -

  Zaloguj się do aplikacji i z menu głównego wybierz Oferta dla Ciebie > Oszczędności > Rozszerzona rzeczywistość.

 2. 2
  Jak założyć -

  Skieruj aparat telefonu na zdjęcie znajdujące się na górze strony.

 3. 3
  Jak założyć -

  Obserwuj, co wydarzy się na ekranie telefonu.

Otwórz prezent wirtualnie i zobacz, jak Twoje oprocentowanie rośnie!

Z oferty mogą skorzystać wszyscy posiadacze kont indywidualnych w Banku Millennium korzystający z aplikacji mobilnej na iOS od wersji 4.3.0 lub na Android od wersji 5.0 (z wyłączeniem telefonów z procesorami w architekturach x86 i mips). Bank ogłasza na stronie www.bankmillennium.pl informację o możliwości otwarcia Lokaty Mobilnej w ramach funkcjonalności rozszerzona rzeczywistość. Otwarcie Lokaty Mobilnej przy użyciu tej funkcjonalności aplikacji mobilnej powoduje, że Bank podwyższa oprocentowanie nowo otwartej Lokaty Mobilnej. Każdy Klient może otworzyć jedną Lokatę Mobilną. Oprocentowanie, okres, kwotę lokaty oraz ograniczenia dostępności na poszczególnych wersjach aplikacji mobilnej określa Cennik usług – stopy procentowe.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Mobilnej jest stałe i naliczane od całości salda.

Okres lokaty
Oferta standardowa
Oferta w rozszerzonej rzeczywistości
3 miesiące
1,00%
1,25%

Lokata nieodnawialna. Oprocentowanie w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Pytania i odpowiedzi