Lokata Millennium

O lokacie

Lokata Millennium to standardowa lokata terminowa, dopasowana do Twoich potrzeb - może być otwarta na okres od 1 dnia do nawet 24 miesięcy.

  • Zyskujesz atrakcyjne, stałe oprocentowanie podczas całego okresu trwania lokaty,
  • masz możliwość wyboru dowolnego okresu oszczędzania - nawet 1 dzień!

Lokata Millennium jest dostępna w walutach: PLN, USD, EUR i GBP.

Kwota minimalna lokaty w PLN wynosi 500 PLN, zaś w walutach obcych 200 USD/EUR/GBP.

Lokatę w PLN możesz założyć na okresy: od 1 do 366 dni i 24 miesiące.
Lokatę w USD, EUR i GBP możesz założyć na standardowe okresy: 3, 6 i 12 miesięcy.

Oprocentowanie

Oprocentowanie Lokaty Millennium jest stałe i naliczane od całości salda. Zależne jest od okresu i kwoty lokaty.

Lokata Millennium w PLN:

Okres / saldo

>=500,00

1 - 366 dni

0,50%

24 miesiące

0,50%

Lokata Millennium w walutach obcych:

Okres / saldo

>=200,00 EUR

>=200,00 USD/GBP

3 miesiące

0,10%

0,30%

6 miesięcy

0,20%

0,50%

12 miesięcy

0,30%

0,60%

Oprocentowanie w skali roku.

Środki zdeponowane na rachunkach w Banku, których łączna wysokość w złotych nie przekracza równowartości 100 000 euro, bez względu na liczbę posiadanych w Banku rachunków, są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2016.996). Ochronie podlegają depozyty i wierzytelności podmiotów wskazanych w art. 20 ww. ustawy.

Jak korzystać

TeleMillennium

Nasi konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 331 331
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Dokumenty

Jak założyć

Przez internet

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą

Przez telefon

Zadzwoń do nas

801 331 331
W naszych oddziałach
Wybierz najbliższy oddział