Zawieszenie spłaty rat kredytowych dla firm

Sprawdź, jak skorzystać z pomocy

Zawieszenie spłaty rat kredytowych

Jeżeli Twoja firma jest uprawniona do świadczeń z tytułu Tarczy Finansowej PFR 2.0, tj. prowadzisz działalność w jednej z branż wymienionych na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwojulink otwiera się w nowym oknie, indywidualną działalność rolniczą lub agroturystyczną, możesz zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie kapitałowych na specjalnych warunkach.


Możesz odroczyć spłatę maksymalnie łącznie 9 rat z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych okresów odroczenia.

Możesz zawiesić spłatę rat kredytu gotówkowego, kredytu inwestycyjnego lub hipotecznego na rozwój firmy, w zależności od potrzeb.Oferta zawieszenia spłaty rat kredytu jest dostępna od 18.01.2021 r. do 31.03.2021 r.

Warunki

Wniosek o zawieszenie rat kredytu możesz złożyć, jeśli spełnisz poniższe warunki:

Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, indywidualną działalność rolniczą lub agroturystyczną, z zawieszenia rat możesz skorzystać nie tylko w placówce, ale również dzwoniąc na TeleMillennium. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.

 1. 1
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  Zadzwoń pod numer 801 31 31 31 lub 22 598 41 61.

  Na początku zostaniesz poproszony o podanie H@sła 1 lub Telekodu.

 2. 2
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  W trakcie rozmowy z konsultantem złóż wniosek.

 3. 3
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  Informację o decyzji otrzymasz SMS-em.

 1. 1
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  Udaj się do dowolnej placówki Banku Millennium.

 2. 2
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  Podpisz wniosek przygotowany przez konsultanta.

 3. 3
  Jak skorzystać z odroczenia spłaty rat -

  Informację o decyzji otrzymasz SMS-em.

Jeśli decyzja Banku będzie pozytywna, otrzymasz także potwierdzenie listem na adres korespondencyjny firmy lub w przypadku kredytu objętego gwarancją de minimis zostaniesz zaproszony do podpisania aneksu do umowy w placówce Banku.

Jak to działa

Zawieszenie rat dostępne jest dla kredytów spłacanych w ratach kapitałowo-odsetkowych i obejmuje do 9 kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych lub wyłącznie kapitałowych.

Bank nie pobiera opłat za odroczenie spłaty rat kredytu.


Kredyty gotówkowe (spłacane w równych ratach)

W wyniku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych:

 • odsetki naliczone za okres zawieszenia zostaną zapłacone w pierwszej kolejności, tj. w najbliższych ratach po zakończeniu zawieszenia
 • nie zmieni się liczba rat pozostałych do spłaty, ale wydłużony zostanie okres spłaty o liczbę miesięcy zawieszenia, maksymalnie 9 miesięcy, uwzględniając dotychczas wykorzystany okres odroczenia spłaty
 • w wyniku odroczenia płatności całkowity koszt kredytu oraz ostatnia rata kredytu ulegną podwyższeniu z uwagi na naliczane odsetki również w okresie odroczenia; jeśli ostatnia rata byłaby wyższa od 3-krotności pozostałych rat, podwyższy się wysokości wszystkich rat kredytu

W wyniku zawieszenia wyłącznie rat kapitałowych:

 • w okresie odroczenia płatne będą wyłącznie raty odsetkowe w terminach zgodnych z obowiązującym aktualnie harmonogramem, a pierwsza rata kapitałowo-odsetkowa płatna będzie po okresie odroczenia
 • zwiększy się całkowity koszt kredytu, a okres spłaty wydłuży się o liczbę miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych

Kredyty inwestycyjne i Kredyty Hipoteka na rozwój Firmy (w ratach równych i malejących) oraz kredyty gotówkowe (w ratach malejących)

W okresie zawieszenia spłaty rat kredytu odsetki są naliczane od kapitału kredytu, jaki pozostawał do spłaty przed odroczeniem spłaty.

W wyniku zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych na koniec okresu odroczenia spłaty:

 • odsetki są sumowane i doliczane do kwoty zadłużenia
 • następuje przeliczenie rat kapitałowo-odsetkowych w pozostałym okresie spłaty z uwzględnieniem podwyższonej kwoty zadłużenia do spłaty oraz wydłużonego o wybraną liczbę miesięcy okresu spłaty, maksymalnie 9 miesięcy, uwzględniając dotychczas wykorzystany okres odroczenia spłaty - w związku z tym kolejne raty kredytu będą wyższe

W wyniku zawieszenia wyłącznie rat kapitałowych:

 • w okresie odroczenia płatne będą wyłącznie raty odsetkowe w terminach zgodnych z obowiązującym aktualnie harmonogramem, a pierwsza rata kapitałowa płatna będzie po okresie odroczenia
 • zwiększy się całkowity koszt kredytu, a okres spłaty wydłuży się o liczbę miesięcy zawieszenia spłaty rat kapitałowych

Różnica w wysokości rat przed zawieszeniem i po zawieszeniu będzie zależała od:

 1. pozostałego okresu spłaty – im dłuższy, tym różnica w racie będzie mniejsza (kwota kredytu zostanie rozłożona na większą liczbę rat), ale jednocześnie suma zapłaconych rat odsetkowych w całym okresie będzie większa niż przy krótszym okresie (odsetki płacone przez dłuższy czas)
 2. kwoty kredytu – im wyższa kwota, tym różnica odsetek w złotych będzie większa
 3. rodzaju rat:

  • w przypadku rat malejących - kwota odsetek zmniejsza się w czasie spłaty, więc im krótszy okres pozostał do spłaty, tym odsetki naliczone w czasie odroczenia spłaty będą mniejsze
  • w przypadku rat równych - udział odsetek w racie jest większy w początkowym okresie spłaty i mniejszy w końcowym, więc im bliżej końca spłaty, tym w czasie odroczenia spłaty mniejsza kwota odsetek będzie zawieszona, a następnie doliczona do kwoty kapitału do spłaty