Rozwiń swój biznes z kredytem firmowym

Wybierz rodzaj finansowania odpowiadający potrzebom Twojej firmy

Dla poszukujących dodatkowego kapitału

Kredyt gotówkowy w PLN

Gotówka na niespodziewane wydatki w Twojej firmie

Więcej Kredyt gotówkowy

Kredyt z gwarancją de minimis

Finansowanie objęte gwarancją BGK

Więcej Gwarancja de minimis

Kredyt w rachunku bieżącym w PLN

Na stały dostęp do dodatkowych środków dla zapewnienia płynności finansowej Twojej firmy

Więcej Kredyt w rachunku bieżącym w PLN

Kredyt Hipoteka na rozwój firmy

Gdy spodziewasz się większych wydatków związanych z np. modernizacją lub wejściem na nowe rynki

Więcej Kredyt Hipoteka na rozwój firmy

Kredyt inwestycyjny w PLN

Środki na finansowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych Twojej firmy

Więcej Kredyt inwestycyjny w PLN

Finansowanie handlu

Gwarancja bankowa

Zwiększ swoją wiarygodność wobec kontrahentów

WIĘCEJ Gwarancja bankowa

Inkaso dokumentowe

Zyskaj kontrolę nad realizacją kontraktów

WIĘCEJ Inkaso dokumentowe