Ludzie siedzący przy stole na spotkaniu biznesowym

Lokaty dla Twojej firmy

Znajdź sposób na wolne środki

Lokata Biznes

  • założysz przez telefon lub w placówce
  • wystarczy 2000 zł, 200 dolarów lub 200 euro

WIĘCEJ

Lokata Millenet

  • założysz w Millenecie
  • wystarczy 2000 zł, 200 dolarów, 200 euro lub 200 funtów

WIĘCEJ