Obsługa Klientów z niepełnosprawnościami

Ułatwienia w dostępie do usług Banku dla osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzamy ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do usług Banku poprzez zapewnienie:
 

 • sieci placówek dostępnych dla osób poruszających się na wózkach;
   
 • bankomatów dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu:
  - Osoby poruszające się na wózkach mogą używać klawiszy numerycznych zamiast klawiszy funkcyjnych – znajdujących się obok ekranu urządzenia. Ułatwia to realizację transakcji w pozycji siedzącej.
  - Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu;
   
 • funkcji powiększania tekstu – strona www zawiera przycisk AA, który pozwala na powiększenie prezentowanego tekstu, co umożliwia łatwiejsze korzystanie z niej osobom niedowidzącym;
   
 • udogodnień w podpisywaniu umów - osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki oraz dodatkowo świadka - osoby zaufanej Klientowi (na wyraźne jego życzenie). W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki, a także w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca;
   
 • portalu internetowego dostosowanego do odczytu przez czytniki tekstu;
   
 • wysokich standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami - szczegółowych wytycznych dotyczących obsługi Klientów z niepełnosprawnościami, obowiązujących pracowników wszystkich placówek Banku.