Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1580 4,4152 4,1323 4,4409
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7407 3,9778 3,7183 4,0010
USA 787/USD USD (1) 3,5569 3,7769 3,5349 3,7989
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6660 4,9794 4,6370 5,0084
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5753 2,7483 2,5593 2,7643
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5191 0,5512 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1626 0,1735 0,1616 0,1745
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5561 0,5934 0,5526 0,5969
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0316 0,0338 0,0314 0,0339
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7480 2,9327 2,7310 2,9497
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4356 0,4649 0,4329 0,4676
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8923 0,9523 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4005 0,4274 0,3980 0,4298
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0128 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7373 3,8511

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.