Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1056 4,3595 4,0802 4,3849
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,5802 3,8071 3,5587 3,8293
USA 787/USD USD (1) 3,5001 3,7165 3,4784 3,7382
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6295 4,9405 4,6007 4,9692
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6312 2,8080 2,6149 2,8243
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5267 0,5593 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1605 0,1712 0,1595 0,1722
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5504 0,5873 0,5469 0,5907
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0310 0,0331 0,0308 0,0333
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7240 2,9070 2,7071 2,9239
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4197 0,4478 0,4171 0,4505
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8812 0,9404 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4102 0,4378 0,4077 0,4403
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0131 0,0140 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,5769 3,6858

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.