Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1565 4,4136 4,1308 4,4393
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,6617 3,8939 3,6398 3,9165
USA 787/USD USD (1) 3,5940 3,8164 3,5718 3,8386
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,7466 5,0655 4,7172 5,0949
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6746 2,8543 2,6580 2,8709
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5601 0,5947 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1610 0,1718 0,1600 0,1728
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5566 0,5940 0,5532 0,5975
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0324 0,0345 0,0322 0,0347
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7298 2,9132 2,7129 2,9301
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4411 0,4708 0,4384 0,4735
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8892 0,9489 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4099 0,4374 0,4073 0,4400
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0128 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,6584 3,7698

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.