Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1682 4,4260 4,1424 4,4518
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7120 3,9473 3,6898 3,9703
USA 787/USD USD (1) 3,6375 3,8625 3,6150 3,8850
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,7021 5,0180 4,6729 5,0471
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5636 2,7359 2,5477 2,7518
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5238 0,5562 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1610 0,1718 0,1600 0,1728
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5574 0,5948 0,5539 0,5983
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0323 0,0344 0,0321 0,0346
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7696 2,9556 2,7524 2,9728
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4385 0,4680 0,4358 0,4707
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8917 0,9516 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4022 0,4292 0,3997 0,4317
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0129 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7086 3,8215

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.