Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,2400 4,5023 4,2138 4,5285
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 4,0155 4,2701 3,9915 4,2949
USA 787/USD USD (1) 3,9434 4,1874 3,9190 4,2118
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,9016 5,2310 4,8712 5,2614
Australia 781/AUD AUD (1) 2,9767 3,1767 2,9582 3,1951
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1567 0,1672 0,1557 0,1682
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5688 0,6070 0,5653 0,6105
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0347 0,0370 0,0345 0,0372
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,9640 3,1632 2,9457 3,1816
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4701 0,5017 0,4672 0,5046
Rumunia 206/RON RON (1) 0,9413 1,0046 0,9355 1,0104
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4449 0,4747 0,4421 0,4775
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0137 0,0146 0,0136 0,0147
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 4,0118 4,1340

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.