Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0269 4,2760 4,0020 4,3009
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,5513 3,7764 3,5300 3,7984
USA 787/USD USD (1) 3,2480 3,4490 3,2280 3,4690
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,5359 4,8406 4,5077 4,8687
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5623 2,7344 2,5464 2,7503
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5149 0,5467 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1585 0,1692 0,1575 0,1701
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5394 0,5756 0,5360 0,5789
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0304 0,0324 0,0302 0,0326
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,5808 2,7542 2,5648 2,7702
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4168 0,4448 0,4142 0,4473
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8626 0,9206 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4066 0,4339 0,4041 0,4364
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0129 0,0138 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,5481 3,6561

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.