Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0468 4,2971 4,0217 4,3221
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,4950 3,7166 3,4741 3,7382
USA 787/USD USD (1) 3,3116 3,5164 3,2911 3,5369
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,5496 4,8553 4,5214 4,8835
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6256 2,8020 2,6093 2,8183
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5144 0,5462 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1588 0,1694 0,1578 0,1704
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5419 0,5783 0,5386 0,5817
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0298 0,0318 0,0296 0,0320
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,6545 2,8329 2,6381 2,8493
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4189 0,4471 0,4163 0,4497
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8674 0,9257 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4102 0,4377 0,4076 0,4403
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0131 0,0139 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,4918 3,5982

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.