Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1998 4,4596 4,1738 4,4856
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7603 3,9986 3,7378 4,0219
USA 787/USD USD (1) 3,7183 3,9483 3,6953 3,9713
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,7868 5,1084 4,7572 5,1381
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6362 2,8133 2,6198 2,8296
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5483 0,5823 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1628 0,1738 0,1618 0,1748
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5615 0,5993 0,5581 0,6027
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0335 0,0358 0,0333 0,0360
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7965 2,9844 2,7792 3,0017
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4302 0,4591 0,4275 0,4618
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8838 0,9431 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3997 0,4266 0,3972 0,4290
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0132 0,0141 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7568 3,8712

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.