Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1686 4,4265 4,1428 4,4523
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7311 3,9676 3,7087 3,9907
USA 787/USD USD (1) 3,6747 3,9021 3,6520 3,9248
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,8660 5,1929 4,8358 5,2231
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6082 2,7834 2,5920 2,7996
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5473 0,5812 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1622 0,1731 0,1612 0,1741
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5572 0,5947 0,5538 0,5981
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0329 0,0351 0,0327 0,0353
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7542 2,9392 2,7371 2,9563
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4305 0,4595 0,4279 0,4621
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8749 0,9336 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3979 0,4247 0,3955 0,4271
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0132 0,0141 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7277 3,8412

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.