Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0388 4,2886 4,0138 4,3136
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,4217 3,6386 3,4012 3,6598
USA 787/USD USD (1) 3,2724 3,4748 3,2522 3,4950
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,5885 4,8967 4,5600 4,9252
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5175 2,6866 2,5019 2,7022
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5214 0,5536 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1591 0,1698 0,1581 0,1708
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5411 0,5774 0,5377 0,5808
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0304 0,0324 0,0302 0,0326
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,5771 2,7503 2,5612 2,7663
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4190 0,4471 0,4164 0,4497
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8648 0,9229 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3883 0,4144 0,3859 0,4168
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0130 0,0139 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,4185 3,5227

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.