Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1707 4,4287 4,1449 4,4545
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7766 4,0160 3,7540 4,0394
USA 787/USD USD (1) 3,7252 3,9556 3,7021 3,9787
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,7121 5,0287 4,6829 5,0579
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5623 2,7344 2,5464 2,7503
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5383 0,5716 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1610 0,1718 0,1600 0,1728
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5572 0,5946 0,5537 0,5980
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0339 0,0362 0,0337 0,0364
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7615 2,9470 2,7444 2,9641
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4254 0,4540 0,4228 0,4567
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8751 0,9339 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3873 0,4133 0,3849 0,4157
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0128 0,0136 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7732 3,8881

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.