Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1581 4,4153 4,1324 4,4411
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7400 3,9771 3,7177 4,0003
USA 787/USD USD (1) 3,6376 3,8626 3,6151 3,8851
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6191 4,9294 4,5904 4,9581
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6178 2,7936 2,6015 2,8099
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5262 0,5588 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1604 0,1712 0,1594 0,1722
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5558 0,5931 0,5523 0,5965
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0322 0,0344 0,0320 0,0346
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7276 2,9108 2,7107 2,9277
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4294 0,4582 0,4267 0,4609
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8934 0,9534 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4026 0,4297 0,4001 0,4322
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0128 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7366 3,8504

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.