Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1642 4,4218 4,1384 4,4475
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7663 4,0051 3,7438 4,0284
USA 787/USD USD (1) 3,6806 3,9082 3,6578 3,9310
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,8535 5,1796 4,8234 5,2097
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6156 2,7914 2,5994 2,8076
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5481 0,5820 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1613 0,1721 0,1603 0,1731
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5565 0,5939 0,5531 0,5974
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0333 0,0356 0,0331 0,0358
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7408 2,9250 2,7238 2,9420
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4304 0,4594 0,4278 0,4620
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8741 0,9328 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3971 0,4238 0,3946 0,4263
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0131 0,0140 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7629 3,8775

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,15%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.