Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1933 4,4527 4,1674 4,4786
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,6659 3,8983 3,6440 3,9210
USA 787/USD USD (1) 3,5767 3,7979 3,5546 3,8200
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6862 5,0011 4,6572 5,0301
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6471 2,8249 2,6306 2,8413
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5273 0,5600 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1618 0,1727 0,1608 0,1737
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5614 0,5991 0,5579 0,6026
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0322 0,0343 0,0320 0,0345
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,7164 2,8989 2,6996 2,9158
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4364 0,4658 0,4337 0,4685
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8994 0,9598 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4032 0,4303 0,4007 0,4328
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0129 0,0137 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,6626 3,7741

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.