Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,0505 4,3010 4,0254 4,3261
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,4885 3,7096 3,4676 3,7312
USA 787/USD USD (1) 3,3087 3,5133 3,2882 3,5338
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,5479 4,8535 4,5197 4,8817
Australia 781/AUD AUD (1) 2,6263 2,8027 2,6100 2,8190
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5142 0,5460 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1583 0,1689 0,1573 0,1699
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5425 0,5789 0,5391 0,5823
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0298 0,0318 0,0296 0,0320
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,6548 2,8331 2,6383 2,8496
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4185 0,4466 0,4159 0,4492
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8705 0,9290 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4112 0,4388 0,4086 0,4413
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0131 0,0140 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,4853 3,5915

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.