Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1280 4,3834 4,1025 4,4089
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,7872 4,0273 3,7645 4,0507
USA 787/USD USD (1) 3,6661 3,8929 3,6434 3,9156
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,5767 4,8842 4,5483 4,9125
Australia 781/AUD AUD (1) 2,5827 2,7562 2,5667 2,7722
Chiny 613/CNY CNY (1) 0,5331 0,5661 - -
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1613 0,1721 0,1603 0,1731
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5516 0,5886 0,5482 0,5921
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0340 0,0362 0,0338 0,0365
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,8057 2,9942 2,7883 3,0116
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4278 0,4565 0,4251 0,4592
Rumunia 206/RON RON (1) 0,8708 0,9293 - -
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,3925 0,4189 0,3901 0,4213
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0126 0,0135 - -
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,7837 3,8990

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.