Kursy walut

Kursy walut
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty

Kursy Banku Millennium S.A. w złotych dla walut obcych i wartości dewizowych w odniesieniu do transakcji handlowych i niehandlowych (nie dotyczy transakcji terminowych).

Informujemy, że od dnia 26 stycznia 2015 r. do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, Bank czasowo stosuje kursy waluty ustalane w oparciu o obniżony spread w wysokości 3%.

Kursy walut
Kraj Symbol Waluta Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
EUGiW 978/EUR EUR (1) 4,1931 4,4524 4,1671 4,4784
Szwajcaria 797/CHF CHF (1) 3,9315 4,1807 3,9080 4,2051
USA 787/USD USD (1) 3,8451 4,0829 3,8213 4,1067
W.Brytania 789/GBP GBP (1) 4,6969 5,0125 4,6678 5,0416
Australia 781/AUD AUD (1) 2,9305 3,1273 2,9123 3,1455
Czechy 213/CZK CZK (1) 0,1549 0,1653 0,1539 0,1663
Dania 792/DKK DKK (1) 0,5622 0,6000 0,5588 0,6035
Japonia 784/JPY JPY (1) 0,0369 0,0394 0,0367 0,0396
Kanada 788/CAD CAD (1) 2,8973 3,0920 2,8793 3,1099
Norwegia 796/NOK NOK (1) 0,4675 0,4989 0,4646 0,5018
Rumunia 206/RON RON (1) 0,9294 0,9918 0,9236 0,9976
Szwecja 798/SEK SEK (1) 0,4317 0,4607 0,4290 0,4634
Węgry 207/HUF HUF (1) 0,0136 0,0145 0,0135 0,0146
Kursy walut
Opis Dewizy
Kupno Sprzedaż
Kurs waluty CHF do obsługi kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim (CHH) 3,9279 4,0475

Bank nie prowadzi rozliczeń gotówkowych w RON i HUF.

Spready do produktów kredytowych

Spready do produktów kredytowych
To pole jest wymagane!
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Wartość pola jest nieprawidłowa.
Data w formacie dd/mm/rrrr
Brak danych dla wybranej daty
Spready do produkt�w kredytowych
Kraj Waluta Spread*
Europejska Unia Walutowa EURO 6,00%
Szwajcaria FRANK 6,14%
USA DOLAR 6,00%
Szwajcaria (do obsługi kredytów hipotecznych) FRANK 3,00%

*spread = (kurs sprzedaży dewiz - kurs kupna dewiz) / ((kurs sprzedaży dewiz + kurs kupna dewiz)/2) * 100%.