O produkcie


Co to jest inkaso dokumentowe?

Inkaso dokumentowe to warunkowa forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym i krajowym. Jest to pisemne zlecenie banku podawcy (eksportera, sprzedającego) skierowane do banku płatnika (importera, kupującego) wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do dysponowania towarem, w zamian za spełnienie przez niego warunków określonych w instrukcji inkasowej:

 • zapłatę wskazanej w zleceniu kwoty lub zabezpieczenie zapłaty (akcept weksla bądź uzyskanie akceptu weksla i zapłatę za weksel) lub
 • wydanie dokumentów na innych warunkach.

Zapoznaj się ze schematem działania inkasa dokumentowego!

 

Czy inkaso dokumentowe jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie?

Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową w obrocie krajowym lub zagranicznym i współpracujesz z wieloma partnerami, których dobrze znasz i których darzysz zaufaniem, inkaso jest dla Ciebie dogodnym rozwiązaniem. Jeśli jesteś sprzedającym, inkaso dokumentowe dodatkowo zabezpieczy Cię przed wydaniem towaru kupującemu, zanim nie dokona on stosownej zapłaty. Natomiast jako kupujący będziesz miał pewność, że towar został wysłany zgodnie z Twoimi instrukcjami.

Skontaktuj się z Doradcą Kredytowym, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów, a także pomoże w przygotowaniu zlecenia uruchomienia inkasa.

Jakie są rodzaje inkasa dokumentowego?

Ze względu na rodzaj dokumentów będących przedmiotem inkasa wyróżnia się:

 • inkaso dokumentowe (ang. documentary collection), którego przedmiotem są jedynie dokumenty handlowe (faktury, dokumenty stwierdzające tytuł własności, dokumenty ubezpieczeniowe, dokumenty transportowe, inne dokumenty stosowane w obrocie handlowym) lub dokumenty handlowe, do których dołączone zostały dokumenty finansowe,
 • inkaso finansowe (czyste) (ang. clean collection), którego przedmiotem są dokumenty finansowe (weksle własne i trasowane, czeki, asygnaty, inne dokumenty będące podstawą do wypłaty pieniędzy, np. pokwitowanie otrzymania należności).

Ze względu na sposób i termin zapłaty za dokumenty inkasowe wyróżnia się:

 • inkaso gotówkowe (natychmiastowe, za okazaniem, płatne a vista, at sight) (ang. oznaczenie: D/P - Documents against Payment), w którym bank wydaje płatnikowi dokumenty w zamian za zapłatę kwoty wskazanej w instrukcji inkasowej,
 • inkaso akceptacyjne (ang. oznaczenie: D/A - Documents against Acceptance), w którym bank wydaje płatnikowi dokumenty dotyczące towaru po zaakceptowaniu przez niego traty (weksla trasowanego) płatnej w terminie późniejszym, zaś zapłata dokonywana jest w terminie odroczonym (bank trzyma w swoich aktach zaakceptowaną tratę w celu zainkasowania jej wartości w terminie płatności).

Ze względu na rolę banku w transakcji wyróżnia się:

 • inkaso eksportowe, w ramach którego Bank Millennium spełnia rolę banku podawcy,
 • inkaso importowe, w ramach którego Bank Millennium jest bankiem płatnika.

Korzyści

Jakie korzyści osiągniesz jako sprzedający?

 • będziesz miał kontrolę nad towarem do momentu zapłaty lub akceptu traty przez kupującego,
 • zwiększysz swoją konkurencyjność z uwagi na prostszą i tańszą formę płatności niż akredytywa dokumentowa,
 • zwiększysz prawdopodobieństwo punktualnego otrzymania płatności,
 • poprawisz płynność poprzez ewentualne dyskonto lub sprzedaż akceptowanych weksli trasowanych,
 • podwyższysz bezpieczeństwo rozliczenia transakcji,
 • zmniejszysz koszty transakcji.

Jakie korzyści osiągniesz jako kupujący?

 • płatność za towar jest dokonywana zazwyczaj dopiero po przybyciu towaru do miejsca przeznaczenia,
 • zanim dokumenty zostaną wykupione, masz do nich wgląd i możesz sprawdzić, czy zabezpieczają one Twoje interesy oraz czy towar został wysłany zgodnie z Twoimi instrukcjami, i na tej podstawie podjąć decyzję o zapłacie lub odmowie zapłaty,
 • inkaso umożliwi Ci uzyskanie kredytu kupieckiego, zabezpieczonego tratą terminową,
 • zredukujesz koszty transakcji.

Jak skorzystać?

Jakie dokumenty są zazwyczaj wymagane przy inkasie dokumentowym?

Do typowych dokumentów będących przedmiotem inkasa należą:

1. Dokumenty handlowe:

 • faktury,
 • specyfikacje,
 • certyfikaty,
 • dokumenty ubezpieczeniowe,
 • dokumenty transportowe,
 • dokumenty stwierdzające tytuł własności.

2. Dokumenty finansowe:

 • traty (weksle trasowane),
 • weksle własne,
 • czeki,
 • asygnaty,
 • pokwitowania otrzymanej należności.