Gwarancja de minimis

O produkcie

Bank Millennium uczestniczy w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK. Na mocy umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawartej z BGK (Program PLD) Bank oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP produkty kredytowe w PLN zabezpieczone gwarancjami de minimis.

Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie kredytu.


Korzyści:

  • Wysoka kwota – gwarancja obejmuje aż do 60% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN)*.
  • Długi okres finansowania - do 24 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • Niski koszt zabezpieczenia – prowizja wynosi 0,5% wysokości gwarancji za roczny okres jej obowiązywania.
  • Prosta procedura - czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium.

* Wysokość gwarancji uzależniona jest od otrzymanej przez Klienta wielkości pomocy de minimis, której limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego). 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.deminimis.gov.pl

Gwarancja de minimis z prowizją 0%

Jeśli Twoja firma planuje skorzystać z kredytu inwestycyjnego i spełnia kryteria wymagane dla gwarancji de minimis oraz dodatkowo minimum jedno z siedmiu kryteriów stanowiących o innowacyjności firmy, masz możliwość uzyskania gwarancji de minimis w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla rozwoju innowacyjności MŚP (FG POIG). Wysokość prowizji dla BGK przy tym rodzaju gwarancji de minimis to 0%, zaś uruchomienie środków następuje zawsze na podstawie dokumentów finansowo-księgowych, tj. faktur.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie BGK. Sprawdź czy spełniasz kryteria.

Linia Biznes

Nasi Konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak otrzymać

Skontaktuj się ze specjalistą kredytowym, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów potrzebnych do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej, a także pomoże przygotować wniosek kredytowy. Twoją zdolność kredytową ocenimy bezpłatnie.

Kontakt ze specjalistą

Aby wyliczyć wysokość Twojego kredytu, będziemy potrzebować od Ciebie:

  • dokumentów założycielskich określających status prawny firmy, REGON, NIP,
  • dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • dokumentów finansowych firmy.

W razie konieczności poprosimy Cię również o inne dokumenty.


Dla stałych Klientów procedura jest uproszczona.

Po sprawdzeniu Twojej zdolności kredytowej specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi przygotowaną dla Ciebie ofertę.

Lista specjalistów kredytowych