O produkcie

Bank Millennium uczestniczy w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK. Na mocy umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawartej z BGK (Program PLD) Bank oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP produkty kredytowe w PLN zabezpieczone gwarancjami de minimis.

Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie kredytu.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej na rzecz BGK należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

Korzyści:

  • Wysoka kwota – gwarancja obejmuje aż do 80% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN)*.
  • Długi okres finansowania - do 39 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • Brak kosztów zabezpieczenia – prowizja wynosi 0% wysokości gwarancji za roczny okres jej obowiązywania.
  • Prosta procedura - czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium.

* Wysokość gwarancji uzależniona jest od otrzymanej przez Klienta wielkości pomocy de minimis, której limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego). 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.deminimis.gov.pl


Linia Biznes

Nasi Konsultanci przez całą dobę udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Jak otrzymać

Skontaktuj się ze specjalistą kredytowym, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych przez Bank dokumentów potrzebnych do sprawdzenia Twojej zdolności kredytowej, a także pomoże przygotować wniosek kredytowy. Twoją zdolność kredytową ocenimy bezpłatnie.

Kontakt ze specjalistą

Aby wyliczyć wysokość Twojego kredytu, będziemy potrzebować od Ciebie:

  • dokumentów założycielskich określających status prawny firmy, REGON, NIP,
  • dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych,
  • dokumentów finansowych firmy.

W razie konieczności poprosimy Cię również o inne dokumenty.

Dla stałych Klientów procedura jest uproszczona.

Po sprawdzeniu Twojej zdolności kredytowej specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi przygotowaną dla Ciebie ofertę.

Lista specjalistów kredytowych