O usłudze

Wypłata gotówkowa w formie otwartej umożliwia wypłatę gotówki w placówce banku. Z usługi mogą korzystać posiadacze rachunków rozliczeniowych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych.

 

Korzyści

 • Wypłaty otwartej możesz dokonać w dowolnej placówce Banku
 • W wybranych placówkach wypłatę możesz zrealizować również w weekendy
 • Możesz określić strukturę nominałową
 • Minimalizujesz ryzyko związane z obrotem gotówkowym - utrzymujesz jedynie stan gotówki niezbędny do bieżącej działalności

 

Wypłatę z rachunku Twojej firmy mogą zlecić osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem zgodnie z kartą wzorów podpisów. Wypłatę można też zlecić przez Millenet dla Przedsiębiorstw z zastosowaniem reguł autoryzacji i uprawnień tam zdefiniowanych.

Wypłaty w kwocie przekraczającej 20 000 zł lub realizowane w walucie obcej wymagają wcześniejszego zamówienia wypłaty.

Jak zlecić wypłatę przez Millenet

Millenet dla Przedsiębiorstw umożliwia zlecenie wypłaty gotówki w formie otwartej:

 • we wskazanej placówce Banku Millennium
 • w jednej z kilku wybranych walut
 • ze zdefiniowaną strukturą nominałową

Krok 1: Zdefiniuj ustawienia

 1. Określ reguły autoryzacji dla dodawania odbiorców gotówki i dla składania zleceń wypłaty

  Zdecyduj, czy aby dodać odbiorcę lub zlecić wypłatę wystarczy jeden czy więcej podpisów (Ustawienia > Reguły autoryzacji)

 2. Nadaj użytkownikom uprawnienia do dodawania odbiorców oraz podglądu, edycji, autoryzacji i wysyłania zleceń wypłaty

  Zdecyduj kto z pracowników będzie mógł dodawać odbiorców, kto przygotowywać zlecenia, a kto je autoryzować i wysyłać (Ustawienia > Użytkownicy > Edytuj > Dostępne operacje)

 3. Stwórz listę osób upoważnionych do wypłaty gotówki

  Podaj imię, nazwisko i typ oraz numer dokumentu tożsamości (pozostałe dane jak adres i numer telefonu nie są wymagane). Wskaż w jakich placówkach Banku Millennium osoba może wypłacać gotówkę. (Odbiorcy > Odbiorcy gotówki > Nowy odbiorca)

Krok 2: Złóż zlecenie

1. Przygotuj zlecenie wypłaty (Płatności > Otwarta wypłata gotówki)

 • wybierz rachunek, z którego nastąpi wypłata
 • wskaż placówkę Banku Millennium, w której nastąpi wypłata
 • wskaż jedną lub więcej osób upoważnionych do odbioru
 • wybierz walutę i jeśli trzeba zdefiniuj strukturę nominałową wypłaty
 • określ datę wypłaty
 • autoryzuj i wyślij zlecenie

2. Przejdź do zarządzania zleceniami wypłaty i sprawdź status zlecenia (Zarządzanie zleceniami > Wypłaty gotówkowe otwarte)

Pytania i odpowiedzi

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.