O produkcie

Karty przedpłacone MasterCard Prepaid Commercial to rozwiązanie dla firm, które chcą w sposób bezgotówkowy przekazywać środki swoim kontrahentom, pracownikom czy klientom nieposiadającym rachunków bankowych lub z różnych przyczyn przelewanie środków na ich rachunki jest niemożliwe lub nieuzasadnione. Usługa ta jest idealnym narzędziem do przekazywania wszelkiego rodzaju świadczeń (np. bony świąteczne, zapomogi, stypendia), wypłacania zaliczek na podróże służbowe czy przekazywania wynagrodzeń pracownikom okresowym.

Karty przedpłacone mogą stanowić doskonałe narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe, programy promocyjne czy akcje marketingowe. Rola Twojej firmy ogranicza się jedynie do wręczenia użytkownikowi karty i zasilenia jej rachunku odpowiednią kwotą. Po zasileniu rachunku karty, staje się ona w pełni funkcjonalną kartą płatniczą.

Korzyści:

 • Brak personalizacji karty, co oznacza, że może być przekazana dowolnej osobie.
 • Natychmiastowe udostępnienie środków poprzez zasilanie karty w trybie on-line.
 • Pełna kontrola nad kartami i transakcjami poprzez system bankowości internetowej Millenet.
 • Elastyczny sposób zarządzania kartami poprzez limity dzienne i miesięczne.
 • Bezpieczeństwo - karta z mikroprocesorem, możliwość ustalania indywidualnych limitów.
 • Rabaty w ramach programu „Inspiracje".

Schemat

schemat

Program Inspiracje

Płacąc kartami Banku Millennium w sklepach oraz punktach usługowych możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Miejsc, w których otrzymasz zniżkę, jest już blisko 1000!

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet

Wygodne bankowanie przez całą dobę.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Co należy zrobić, żeby otrzymać karty przedpłacone Millennium MasterCard Prepaid Commercial?

  O wydanie kart Millennium MasterCard Prepaid Commercial może się ubiegać wyłącznie posiadacz rachunku bieżącego w Banku Millennium korzystający z systemu bankowości internetowej Millenet. Zawiera on z Bankiem umowę ramową rachunków i usług bankowych, a następnie składa wniosek o wydanie kart przedpłaconych, podając w nim ilość kart oraz podstawowe parametry. Nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy o wydanie i używanie kart.

 • 2. Jak można ustanowić PIN do karty?

  Po otrzymaniu karty, użytkownik powinien ją podpisać czytelnym imieniem i nazwiskiem oraz niezwłocznie zdefiniować dla niej PIN. Aby nadać PIN do karty, należy skontaktować się z automatycznym telefonicznym serwisem Zdalnej Obsługi Kart Przedpłaconych dostępnym pod numerami 801 341 341 lub +48 22 598 41 41. Po podaniu 8 ostatnich cyfr numeru karty oraz 10 ostatnich cyfr numeru rachunku karty, użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie swojego numeru PIN.

 • 3. Jak dokonać aktywacji karty?

  Aktywacja karty następuje automatycznie podczas realizacji pierwszej operacji z użyciem poprawnego, zdefiniowanego wcześniej kodu PIN. Zalecane jest, aby pierwszą transakcją było dokonanie operacji przy użyciu karty w bankomacie Banku Millennium. W trakcie pierwszej transakcji system Banku dokonuje automatycznie szeregu operacji parametryzacyjnych na karcie, a przeprowadzenie transakcji w bankomacie Banku gwarantuje ich prawidłowy przebieg. Ma to szczególne znaczenie, jeśli karta będzie używana również za granicą.

 • 4. Jak dokonać zasilenia karty Millennium MasterCard Prepaid Commercial?

  Każda karta posiada swój odrębny rachunek techniczny w formacie NRB. Dzięki temu zasilenia karty dokonuje się poprzez standardowy przelew na rachunek karty. W momencie wnioskowania o wydanie kart, Klient ma możliwość zdecydowania, czy mają one być zasilane tylko i wyłącznie z rachunku Klienta w Banku, czy również przez użytkownika karty.

 • 5. Gdzie można dokonywać transakcji za pomocą karty?

  Po zasileniu rachunku karty wybraną kwotą środków, karta Millennium MasterCard Prepaid Commercial staje się w pełni funkcjonalną kartą płatniczą, która umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą:
  • płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowych i usługowych oznaczonych znakiem MasterCard,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty (np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem Internetu),
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych MasterCard.
  Wszystkie operacje zrealizowane za pomocą karty rozliczane są na bieżąco na rachunku technicznym karty. W przypadku gdy waluta transakcji różni się od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, dokonywane jest przewalutowanie zgodne z zasadami opisanymi szczegółowo w Regulaminie kart przedpłaconych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.

 • 6. Jak można sprawdzić stan dostępnych środków oraz transakcje zrealizowane za pomocą karty Millennium MasterCard Prepaid Commercial?

  Zarówno Klient, jak i użytkownik mają możliwość kontroli stanu karty. Klient poprzez system bankowości internetowej Millenet może:
  • sprawdzić saldo środków dostępnych na rachunku każdej z kart,
  • sprawdzić listę wszystkich operacji zaksięgowanych na rachunkach kart,
  • zasilić kartę,
  • zmienić dzienne i miesięczne limity transakcyjne,
  • zastrzec kartę,
  • pobrać elektroniczne raporty zawierające informacje o posiadanych kartach oraz operacjach zrealizowanych na ich rachunkach.
  Użytkownik karty może kontrolować stan środków na karcie i transakcje nią dokonane poprzez automatyczny telefoniczny serwis Zdalnej Obsługi Kart Przedpłaconych, który po zalogowaniu umożliwia:
  • sprawdzenie salda środków dostępnych na rachunku użytkowanej karty,
  • uzyskanie informacji o 5 ostatnich operacjach zarejestrowanych na rachunku karty,
  • zmianę/odblokowanie kodu PIN do karty,
  • zdefiniowanie/zmianę numeru telefonu komórkowego powiązanego z kartą dla usługi MilleSMS,
  • zastrzeżenie karty.
  Ponadto do dyspozycji użytkownika karty pozostają bankomaty Banku Millennium, w których można:
  • zmienić kod PIN do karty,
  • sprawdzić saldo środków dostępnych na rachunku użytkowanej karty,
  • uzyskać informację o 10 ostatnich operacjach zarejestrowanych na rachunku karty
  oraz usługa MilleSMS, która pozwala na:
  • sprawdzenie salda środków dostępnych na rachunku użytkowanej karty,
  • uzyskanie informacji o 3 ostatnich operacjach zarejestrowanych na rachunku karty.
  Szczegóły dotyczące korzystania z usługi MilleSMS każdy użytkownik otrzymuje w liście przewodnim przesyłanym wraz z kartą.

 • 7. Co należy zrobić w przypadku utraty karty?

  W przypadku kradzieży lub zgubienia karty, należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia. Klient może zrealizować dyspozycję zastrzeżenia karty przedpłaconej:
  • poprzez system Millenet,
  • telefonicznie pod numerem +48 22 598 41 14 - serwis telefoniczny czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (wymagane jest podanie 16-cyfrowego numeru karty oraz pełnego 26-cyfrowego numer rachunku karty),
  • w każdej placówce Banku Millennium.

  Użytkownik może zrealizować dyspozycję zastrzeżenia karty przedpłaconej:

  • poprzez automatyczny telefoniczny serwis Zdalnej Obsługi Kart Przedpłaconych dostępny pod numerem telefonu 801 341 341 lub +48 22 598 41 41 – należy zalogować się i wybrać opcję „Zastrzeżenie karty",
  • telefonicznie pod numerem +48 22 598 41 14 - serwis telefoniczny czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (wymagane jest podanie 16-cyfrowego numeru karty oraz pełnego 26-cyfrowego numer rachunku karty).