Płać kartami Visa i korzystaj z rabatów

W ramach promocji organizowanej przez Visa, użytkownicy kart firmowych Visa mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów u wybranych partnerów przy płatności kartą Visa. Co trzy miesiące na stronie Visa publikowane będą nowe oferty.

Aktualnie obowiązujące oferty to:

 • Sixt Rent a Car – do 10% zniżki na wypożyczenie samochodu
 • Auto Europe – do 37% zniżki na wypożyczenie samochodu  
 • Swissotel Hotels & Resorts oraz Raffles Hotels & Resorts – voucher na śniadanie dla dwojga oraz kupon obiadowy o równowartości 25 USD przy rezerwacji online
 • Park ‘n Fly  – zniżki na parking na wielu lotniskach w USA (jej wysokość zależy od daty i lokalizacji) 
 • Oceania Cruises (rejsy w Oceanii) – dwa bilety na rejs w cenie jednego, darmowy bilet lotniczy w klasie ekonomicznej (z wybranych lokalizacji) oraz kupon do 500 USD do wykorzystania podczas rejsu.

Oferty obowiązują do 31 grudnia 2018 r. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji.

Szczegóły promocji organizowanej przez Visa, jej warunki oraz regulamin oferty znajdują się na https://www.visa.pl/pl_pl/visa-offers-and-perks/?cardProduct=124.

Zachęcamy do korzystania z promocji!

O produkcie

Karty obciążeniowe to usługa dla przedsiębiorstw poszukujących nowoczesnego rozwiązania dla właścicieli oraz pracowników, których obowiązki służbowe wymagają częstych podróży, reprezentowania firmy oraz płacenia za wydatki związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. W ramach ustalonego limitu można dokonywać płatności kartą, wypłacać gotówkę z bankomatów oraz realizować transakcje na odległość (telefonicznie lub przez Internet), takie jak rezerwacja hotelu czy lotu. Spłata zadłużenia karty odbywa się w wybranym przez Twoją firmę terminie. Karty obciążeniowe oferują dodatkowe korzyści ułatwiające podróżowanie, m. in. zapewnienie pomocy w przypadku choroby, wypadku oraz innych zdarzeń losowych. Zakres dodatkowych świadczeń zależy od rodzaju karty: Millennium MasterCard Corporate, Millennium Visa Executive Silver, Millennium Visa Executive Gold.

Korzyści:

 • Kontrola wydatków dzięki indywidualnie ustalonym limitom kart.
 • Ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego w Twojej firmie.
 • Nawet 19-dniowy nieoprocentowany okres na spłatę zadłużenia.
 • Możliwość natychmiastowego zwiększenia dostępnych środków.
 • Zabezpieczenie transakcji internetowych technologią 3D Secure.
 • Zarządzanie wydatkami poprzez system bankowości internetowej Millenet oraz raporty transakcyjne.
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń.
 • Rabaty w ramach programu „Inspiracje" oraz w sklepach internetowych w ramach ofert Visa

Schemat

schemat

Program Inspiracje

Płacąc kartami Banku Millennium w sklepach oraz punktach usługowych możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Miejsc, w których otrzymasz zniżkę, jest już blisko 1000!

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet

Wygodne bankowanie przez całą dobę.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Co należy zrobić, żeby otrzymać karty obciążeniowe Banku Millennium?

  O wydanie kart obciążeniowych Millennium MasterCard Corporate, Millennium Visa Executive Silver, Millennium Visa Executive Gold może się ubiegać wyłącznie posiadacz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Zawiera on z Bankiem umowę ramową rachunków i usług bankowych, a następnie składa wnioski o wydanie kart obciążeniowych, podając w nich dane użytkowników kart oraz wnioskowane limity wydatków dla każdej z kart. Nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy o wydanie i używanie kart. Warunkiem wydania kart obciążeniowych jest pozytywna ocena zdolności kredytowej przedsiębiorcy dokonywana przez Bank.

 • 2. Jak mogę ustanowić PIN do karty?

  Po otrzymaniu karty, użytkownik powinien ją podpisać oraz niezwłocznie zdefiniować dla niej PIN. Aby nadać PIN do karty, należy skontaktować się z TeleMillennium, wybrać opcję 0 („Połączenie z konsultantem") lub 1 („Aktywacja i zastrzeganie kart"). Po weryfikacji, użytkownik zostanie przełączony do automatycznego serwisu, gdzie zdefiniuje swój PIN do karty.

 • 3. Jak dokonać aktywacji karty?

  Aktywacja karty następuje automatycznie podczas realizacji pierwszej operacji z użyciem poprawnego, zdefiniowanego wcześniej kodu PIN. Zalecane jest, aby pierwszą transakcją było dokonanie operacji przy użyciu karty w bankomacie Banku Millennium. W trakcie pierwszej transakcji, system Banku dokonuje automatycznie szeregu operacji parametryzacyjnych na karcie, a przeprowadzenie transakcji w bankomacie Banku gwarantuje ich prawidłowy przebieg. Ma to szczególne znaczenie, jeśli karta będzie używana również za granicą.

 • 4. Gdzie mogę dokonywać transakcji za pomocą karty?

  Karty obciążeniowe Millennium MasterCard Corporate, Millennium Visa Executive Silver, Millennium Visa Executive Gold to międzynarodowe karty płatnicze, które umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą:
  • płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowych i usługowych oznaczonych znakiem Visa/MasterCard,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty (np. przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem Internetu),
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych symbolami Visa/MasterCard.

 • 5. Na czym polega rozliczanie operacji zrealizowanych za pomocą karty i spłata zadłużenia karty?

  Wszystkie operacje zrealizowane za pomocą karty księgowane są na bieżąco na indywidualnym rachunku karty. W przypadku gdy waluta transakcji różni się od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, dokonywane jest przewalutowanie zgodne z zasadami opisanymi szczegółowo w Regulaminie wydawania i użytkowania kart obciążeniowych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A. Rozliczenie karty obciążeniowej odbywa się w ramach cyklu rozliczeniowego. Klient ma do wyboru jeden z trzech cykli rozliczeniowych oraz, w zależności od wybranego cyklu rozliczeniowego, od jednej do trzech opcji terminów spłaty karty. W zależności od wybranej przez Klienta opcji, rachunek rozliczeniowy Klienta obciążany jest kwotą całkowitego zadłużenia karty automatycznie w następujących terminach:
  • 6 dni po zamknięciu tygodniowego cyklu rozliczeniowego lub
  • 6 lub 13 dni po zamknięciu dwutygodniowego cyklu rozliczeniowego lub
  • 6, 13 lub 19 dni po zamknięciu miesięcznego cyklu rozliczeniowego.
  Kwota całkowitego zadłużenia karty jest to kwota obejmująca wartość transakcji dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w danym cyklu rozliczeniowym oraz należne Bankowi opłaty i prowizje związane z użytkowaniem karty, pomniejszona o spłaty dokonane na rachunek karty. Kwotą zadłużenia karty obciążany jest automatycznie rachunek wskazany przez Klienta we wniosku o wydanie karty obciążeniowej. Klient ma możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości wykorzystanego limitu karty. Środki zaksięgowane na rachunku karty są od razu dostępne do ponownego wykorzystania. Oznacza to, że poprzez wcześniejszą spłatę Klient ma możliwość natychmiastowego podniesienia salda środków dostępnych na płatności kartą. Numer rachunku do wcześniejszej spłaty karty obciążeniowej jest prezentowany na szczegółowym zestawieniu transakcji wysyłanym po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Klient otrzymuje informację o transakcjach dokonanych kartami, wysokości całkowitego zadłużenia, a także o terminie spłaty zadłużenia karty w postaci zbiorczego zestawienia transakcji dokonanych na wszystkich kartach oraz dodatkowo w postaci oddzielnych, szczegółowych zestawień transakcji dla każdej karty.

 • 6. Co powinienem zrobić, jeżeli utraciłem swoją kartę?

  W przypadku kradzieży lub zgubienia karty, należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia:
  • telefonicznie pod numerem +48 22 598 41 14 - serwis telefoniczny czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub
  • w każdym oddzial Banku Millennium.
  W celu zastrzeżenia karty, można również skorzystać z ogólnopolskiego numeru do zgłaszania zastrzeżeń kart +48 828 828 828.

 • 7. Na czym polega zabezpieczenie płatności kartą w sieci Internet poprzez technologię 3D Secure?

  Usługa 3D Secure zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji realizowanych na odległość, czyli bez fizycznego przedstawienia karty. Transakcje 3D Secure realizowane są z wykorzystaniem dodatkowego zabezpieczenia w postaci autoryzacji jednorazowymi H@słami SMS. Podczas płatności kartą np. w sklepie internetowym, Bank może wysłać na zdefiniowany przez użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe, bezpieczne H@sło SMS z prośbą o jego wprowadzenie na specjalnie do tego celu przygotowanej i zabezpieczonej stronie. Wszystkie dane finansowe przekazywane są następnie do bezpiecznego serwera uwierzytelniającego, gdzie przeprowadzona zostaje weryfikacja użytej karty. Z usługi 3D Secure może korzystać każdy Klient Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium posiadający aktywną kartę płatniczą wydaną przez Bank, po uprzednim zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego dla tej usługi. Zdefiniowania tego numeru można dokonać:
  • w systemie bankowości internetowej Millenet lub
  • za pośrednictwem TeleMillennium: 801 31 31 31 (z telefonów stacjonarnych) lub +48 22 598 41 61 (z telefonów komórkowych i spoza Polski) – należy wybrać język obsługi, a następnie opcję „Zmiana lub nadanie numeru telefonu komórkowego dla usługi 3D Secure".

 • 8. Jaki pakiet ubezpieczeniowy powiązany jest z kartami obciążeniowymi Banku Millennium?

  Użytkownik karty objęty jest ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia okresu ważności karty w ramach bezpłatnego pakietu ubezpieczeniowego, który zapewnia pokrycie szkód w przypadku:
  • kradzieży gotówki podjętej z bankomatu lub zmuszenia do jej podjęcia,
  • nieuprawnionego użycia w przypadku kradzieży lub zgubienia karty - ubezpieczenie do wysokości 150 EUR* obejmuje transakcje dokonane aż do 72 godzin przed zastrzeżeniem karty,
  • następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • utraty lub opóźnienia bagażu,
  • opóźnienia lotu,
  • dostarczenia dokumentów zastępczych,
   pod warunkiem zapłaty za podróż kartą.

  * Równowartość w PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji.

   

   

  Karta Millennium Visa Executive Silver

  Karta Millennium MasterCard Corporate

  Karta Millennium Visa Executive Gold

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  SUMA UBEZPIECZENIA

  Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty

  150 EUR*

  150 EUR*

  150 EUR*

  Ubezpieczenie gotówki od rabunku

  3000 PLN

  3000 PLN

  4000 PLN

  Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku

  40 000 PLN

  40 000 PLN

  80 000 PLN

  Całkowite inwalidztwo

  40 000 PLN

  40 000 PLN

  80 000 PLN

  Trwały uszczerbek na zdrowiu

  40 000 PLN

  40 000 PLN

  80 000 PLN

  Koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania

  60 000 PLN

  60 000 PLN

  125 000 PLN

  Opóźnienie bagażu (powyżej 6 godzin)

  500 PLN

  500 PLN

  700 PLN

  Utrata bagażu

  1250 PLN

  1250 PLN

  2000 PLN

  Opóźnienie lotu

  1000 PLN

  1000 PLN

  2000 PLN

  Transport chorego do RP

  125 000 PLN

  125 000 PLN

  200 000 PLN

  Transport zwłok Ubezpieczonego do kraju

  25 000 PLN

  25 000 PLN

  40 000 PLN

  Wydanie dokumentów zastępczych

  1000 PLN

  1000 PLN

  2000 PLN