Płać kartami Visa i korzystaj z rabatów

W ramach promocji organizowanej przez Visa, użytkownicy kart firmowych Visa mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów u wybranych partnerów przy płatności kartą Visa. Co trzy miesiące na stronie Visa publikowane będą nowe oferty.

Aktualnie obowiązujące oferty to:

 • Sixt Rent a Car – do 10% zniżki na wypożyczenie samochodu
 • Auto Europe – do 37% zniżki na wypożyczenie samochodu  
 • Swissotel Hotels & Resorts oraz Raffles Hotels & Resorts – voucher na śniadanie dla dwojga oraz kupon obiadowy o równowartości 25 USD przy rezerwacji online
 • Park ‘n Fly  – zniżki na parking na wielu lotniskach w USA (jej wysokość zależy od daty i lokalizacji) 
 • Oceania Cruises (rejsy w Oceanii) – dwa bilety na rejs w cenie jednego, darmowy bilet lotniczy w klasie ekonomicznej (z wybranych lokalizacji) oraz kupon do 500 USD do wykorzystania podczas rejsu.

Oferty obowiązują do 31 grudnia 2018 r. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji.

Szczegóły promocji organizowanej przez Visa, jej warunki oraz regulamin oferty znajdują się na https://www.visa.pl/pl_pl/visa-offers-and-perks/?cardProduct=124.

Zachęcamy do korzystania z promocji!

O produkcie

Karty debetowe Millennium Visa Executive Electron umożliwią pracownikom Twojej firmy korzystanie ze środków dostępnych na rachunku bankowym firmy przy regulowaniu wydatków służbowych. Oprócz możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki (w tym na preferencyjnych warunkach w bankomatach Banku Millennium, BZ WBK oraz Planet cash4you), uzyskujesz także możliwość realizowania płatności telefonicznie lub w Internecie (na przykład przy rezerwacji lotu czy hotelu). Przy użyciu karty możesz zrealizować operacje do wysokości aktualnego salda na rachunku, powiększonego o dostępny limit overdraft lub kredytu w rachunku. Wszystkie transakcje dokonane kartą rozliczane są na bieżąco w ciężar rachunku, a zestawienie dokonanych daną kartą operacji otrzymasz na wyciągu z rachunku rozliczeniowego przekazywanym przez Bank z częstotliwością określoną w umowie rachunku bankowego.

Korzyści:

 • Ograniczenie kosztów obrotu gotówkowego w Twojej firmie dzięki wyeliminowaniu konieczności wydawania pracownikom zaliczek.
 • Bezpieczeństwo - karta z mikroprocesorem, możliwość ustawienia indywidualnych limitów oraz zabezpieczenie transakcji internetowych technologią 3D Secure.
 • Pełna kontrola nad wydatkami poprzez system bankowości internetowej Millenet oraz raporty transakcyjne.
 • Bezpłatny pakiet ubezpieczeń.
 • Rabaty w ramach programu „Inspiracje" oraz w sklepach internetowych w ramach ofert Visa

Schemat

schemat

Program Inspiracje

Płacąc kartami Banku Millennium w sklepach oraz punktach usługowych możesz skorzystać z atrakcyjnych rabatów. Miejsc, w których otrzymasz zniżkę, jest już blisko 1000!

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Millenet

Wygodne bankowanie przez całą dobę.

Pytania i odpowiedzi

 • 1. Co należy zrobić, żeby otrzymać karty debetowe Millennium Visa Executive Electron?

  O wydanie kart Millennium Visa Executive Electron może się ubiegać wyłącznie posiadacz rachunku bieżącego w Banku Millennium. Zawiera on z Bankiem umowę ramową rachunków i usług bankowych, a następnie składa wnioski o wydanie kart debetowych, podając w nich dane użytkowników kart. Nie ma potrzeby zawierania odrębnej umowy o wydanie i używanie kart.

 • 2. Jak mogę ustanowić PIN do karty?

  Po otrzymaniu karty, użytkownik powinien ją podpisać oraz niezwłocznie zdefiniować dla niej PIN. Aby nadać PIN do karty, należy skontaktować się z TeleMillennium, wybrać opcję 0 („Połączenie z konsultantem") lub 1 („Aktywacja i zastrzeganie kart"). Po weryfikacji użytkownik zostanie przełączony do automatycznego serwisu, gdzie zdefiniuje swój PIN do karty.

 • 3. Jak dokonać aktywacji karty?

  Aktywacja karty następuje automatycznie podczas realizacji pierwszej operacji z użyciem poprawnego, zdefiniowanego wcześniej kodu PIN. Zalecane jest, aby pierwszą transakcją było dokonanie operacji przy użyciu karty w bankomacie Banku Millennium. W trakcie pierwszej transakcji system Banku dokonuje automatycznie szeregu operacji parametryzacyjnych na karcie, a przeprowadzenie transakcji w bankomacie Banku gwarantuje ich prawidłowy przebieg. Ma to szczególne znaczenie, jeśli karta będzie używana również za granicą.

 • 4. Gdzie mogę dokonywać transakcji za pomocą karty?

  Karta Millennium Visa Executive Electron to międzynarodowa karta płatnicza, która umożliwia dokonywanie (w kraju i za granicą):
  • płatności za towary i usługi nabywane w punktach sieci handlowych i usługowych oznaczonych znakiem Visa Electron,
  • płatności za towary i usługi nabywane bez fizycznego użycia karty (na przykład przy okazji zamówień składanych telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem Internetu),
  • wypłat gotówkowych w bankach i bankomatach oznaczonych symbolem Visa.
  Wszystkie operacje zrealizowane za pomocą karty rozliczane są na bieżąco na rachunku, do którego karta została wydana. W przypadku gdy waluta transakcji różni się od waluty, w jakiej prowadzony jest rachunek, dokonywane jest przewalutowanie zgodne z zasadami opisanymi szczegółowo w Regulaminie wydawania i użytkowania kart debetowych dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A.

 • 5. Co powinienem zrobić, jeżeli utraciłem swoją kartę?

  W przypadku kradzieży lub zgubienia karty, należy natychmiast dokonać jej zastrzeżenia:

  • telefonicznie pod numerem +48 22 598 41 14 - serwis telefoniczny czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub
  • w każdym oddziale Banku Millennium.

  W celu zastrzeżenia karty, można również skorzystać z ogólnopolskiego numeru do zgłaszania zastrzeżeń kart +48 828 828 828.


 • 6. Na czym polega zabezpieczenie płatności kartą w sieci Internet poprzez technologię 3D Secure?

  Usługa 3D Secure zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji realizowanych na odległość, czyli bez fizycznego przedstawienia karty. Transakcje 3D Secure realizowane są z wykorzystaniem dodatkowego zabezpieczenia w postaci autoryzacji jednorazowymi H@słami SMS. Podczas płatności kartą np. w sklepie internetowym, Bank może wysłać na zdefiniowany przez użytkownika karty numer telefonu komórkowego jednorazowe, bezpieczne H@sło SMS z prośbą o jego wprowadzenie na specjalnie do tego celu przygotowanej i zabezpieczonej stronie. Wszystkie dane finansowe przekazywane są następnie do bezpiecznego serwera uwierzytelniającego, gdzie przeprowadzona zostaje weryfikacja użytej karty. Z usługi 3D-Secure może korzystać każdy Klient Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium posiadający aktywną kartę płatniczą wydaną przez Bank, po uprzednim zdefiniowaniu numeru telefonu komórkowego dla tej usługi.

  Zdefiniowania tego numeru można dokonać:

  • w systemie bankowości internetowej Millenet lub
  • za pośrednictwem TeleMillennium: 801 31 31 31 (z telefonów stacjonarnych) lub +48 22 598 41 61 (z telefonów komórkowych i spoza Polski) – należy wybrać język obsługi, a następnie opcję „Zmiana lub nadanie numeru telefonu komórkowego dla usługi 3D Secure".

 • 7. Jaki pakiet ubezpieczeniowy powiązany jest z kartą Millennium Visa Executive Electron?

  Użytkownik karty objęty jest ochroną ubezpieczeniową od pierwszego dnia okresu ważności karty w ramach bezpłatnego pakietu ubezpieczeniowego, który zapewnia pokrycie szkód w przypadku:
  • kradzieży gotówki podjętej z bankomatu lub zmuszenia do jej podjęcia,
  • nieuprawnionego użycia w przypadku kradzieży lub zgubienia karty - ubezpieczenie do wysokości 150 EUR* obejmuje transakcje dokonane aż do 72 godzin przed zastrzeżeniem karty,
  • zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia produktu nabytego za pomocą karty,
  • dokonania przy użyciu karty zakupu produktu za cenę wyższą niż cena wskazana w innej drukowanej ofercie,
  • utraty portfela,
  • wystąpienia utrudnień lub niewygód w podróży (np. utrata lub opóźnienie bagażu, opóźnienie lotu), pod warunkiem zapłaty za podróż kartą.

  * Równowartość w PLN według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania transakcji.

   

  ZAKRES UBEZPIECZENIA

  SUMA UBEZPIECZENIA (na jedno zdarzenie)

  Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty

  150 EUR*

  Ubezpieczenie gotówki od rabunku

  1000 PLN

  Ubezpieczenie zakupu

  1000 PLN

  Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny

  500 PLN

  Ubezpieczenie utraty i uszkodzenia bagażu

  1000 PLN

  Ubezpieczenie opóźnienia dostarczenia bagażu

  300 PLN

  Ubezpieczenie opóźnienia lotu

  800 PLN