O produkcie

Linia wieloproduktowa zapewnia elastyczne finansowanie bieżącej działalności Twojej firmy. W ramach jednej umowy i jednego globalnego limitu o charakterze odnawialnym masz możliwość skorzystania z wielu produktów.

Jeżeli korzystasz jednocześnie z różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych, warto skorzystać z tego rozwiązania. W ramach jednej umowy zyskujesz dostęp do dodatkowych środków na bieżący obrót w firmie oraz do instrumentów potwierdzających wiarygodność Twojej firmy i zapewniających bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami (gwarancje i akredytywy).

Konstrukcja linii oraz wielkość finansowania są dostosowane do bieżących potrzeb i możliwości Klienta.

Suma wykorzystanych środków w ramach poszczególnych produktów nie może przekroczyć kwoty globalnego limitu, ale o strukturze jego wykorzystania decydujesz Ty i w każdej chwili możesz dostosować ją do bieżącej sytuacji firmy bez konieczności podpisywania aneksu do umowy.
Szczegółowe informacje dotyczące poziomu zadłużenia i wysokości dostępnych środków możesz na bieżąco monitorować w systemie bankowości internetowej Millenet.

Korzyści:

  • Możesz elastycznie korzystać z wielu produktów w ramach jednego globalnego limitu.
  • Masz dostęp do wielu produktów kredytowych w ramach jednej umowy.
  • Skutecznie zarządzasz środkami i łatwo możesz zmienić strukturę limitu globalnego.
  • Limit globalny możesz wykorzystać w różnych walutach obcych.
  • Masz możliwość ustanowienia jednego pakietu zabezpieczeń do całego limitu.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Linia na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe

Składaj zlecenia na produkty finansowania handlu bez konieczności każdorazowego podpisywania umów, skracając do minimum czas wystawienie dokumentów przez Bank.

Gwarancje

Najwygodniejsze rozwiązania zabezpieczające wzajemne zobowiązania.

Akredytywy

Zabezpieczenie i finansowanie płatności w handlu międzynarodowym.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi