Kredyty z gwarancją Biznesmax Plus

Kredyt inwestycyjny lub obrotowy dla Twojej firmy

Gwarancja Biznesmax Plus

Kredytem z gwarancją Biznesmax Plus sfinansujesz rozwój i innowacyjność w Twojej firmie. W ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferujemy kredyty z gwarancją Biznesmax Plus, udzielaną dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Z oferty mogą skorzystać firmy z sektora MŚP oraz spółki o średniej kapitalizacji w realizacji projektów ukierunkowanych na innowacyjność.

Co to jest gwarancja Biznesmax Plus?

 • bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców
 • udzielana na zasadach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • zabezpiecza do 80% wartości Twojego kredytu lub kwoty kredytu pomniejszonej o dopłatę do kapitału
 • firmom MŚP umożliwia wnioskowanie o dopłatę do odsetek w przypadku kredytów obrotowych lub o dopłatę do kapitału kredytu w przypadku kredytów inwestycyjnych

Kredyt inwestycyjny z gwarancją Biznesmax Plus z dotacją do 20% ze środków UE

 • Oferta kredytu z gwarancją Biznesmax Plus to finansowe wsparcie modernizacji Twojej firmy.
 • Maksymalna kwota gwarancji to równowartość 2,5 mln EUR dla firm z sektora MŚP i 1,5 mln EUR dla spółek o średniej kapitalizacji.

Dopłaty do kapitału

 • jeśli Twoja firma należy do sektora MŚP, możesz skorzystać z dopłaty do kapitału z przeznaczeniem na spłatę kapitału kredytu
 • dopłata do kapitału wynosi 10% kwoty kredytu dla inwestycji innowacyjnej, identyfikowanej co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub realizacji inwestycji ekoinnowacyjnej albo 20% kwoty kredytu w przypadku realizacji inwestycji służącej transformacji cyfrowej przedsiębiorstw
 • wniosek o dopłatę do kapitału złożysz w Banku Millennium po zakończeniu inwestycji

Korzystne zasady

 • 10% - niższy niż standardowy wkład własny kredytobiorcy
 • 0 zł prowizji przygotowawczej
 • 0 zł za udzielenie gwarancji Biznesmax Plus
 • bez konieczności zastawiania majątku firmy
 • wsparcie w różnych formach: możliwość uzyskania gwarancji i dopłaty

Kredyt obrotowy z gwarancją Biznesmax Plus z dopłatą do odsetek ze środków UE

 • Kredyt obrotowy z gwarancją Biznesmax Plus to rozwiązanie finansowe, które wspiera potrzeby obrotowe innowacyjnych firm.
 • Maksymalna kwota gwarancji to 1,5 mln EUR.

Dopłaty do odsetek

 • Twoja firma z sektora MŚP może skorzystać z dopłaty do odsetek kredytu
 • dopłata do oprocentowania oferowana jest przez okres do 24 miesięcy i wyliczana na podstawie rocznej stawki w wysokości 5% kwoty kapitału kredytu
 • wniosek o dopłatę do odsetek złożysz w Banku Millennium razem z wnioskiem o gwarancję

Korzystne zasady

 • 0 zł za udzielenie gwarancji Biznesmax Plus
 • niższa marża banku niż w przypadku standardowego kredytu obrotowego
 • bez konieczności zastawiania majątku firmy
 • wsparcie w różnych formach: możliwość uzyskania gwarancji i dopłaty