Kredyt z gwarancją Ekomax

Kredyt inwestycyjny z dotacją 20% ze środków UE

Gwarancja Ekomax

Kredyt z gwarancją Ekomax to wsparcie w finansowaniu inwestycji ukierunkowanych na transformację energetyczną. W ramach współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oferujemy kredyt z gwarancją Ekomax, udzielaną dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Co to jest gwarancja Ekomax?

 • bezpłatna gwarancja spłaty kredytu dla przedsiębiorców
 • udzielana na zasadach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej
 • udzielana pod warunkiem osiągnięcia oszczędności zużycia energii pierwotnej na poziomie min. 30% w porównaniu do zużycia pochodzącego z działalności objętej projektem przed realizacją inwestycji
 • maksymalna kwota gwarancji to równowartość 2,5 mln EUR dla firm z sektora MŚP i 1,5 mln EUR dla spółek o średniej kapitalizacji
 • zabezpiecza do 80% wartości Twojego kredytu inwestycyjnego lub kwoty kredytu pomniejszonej o dopłatę do kapitału

Poznaj korzyści kredytu z gwarancją Ekomax

Dopłaty do kapitału

 • z gwarancją Ekomax, Twoja firma z segmentu MŚP może skorzystać z dopłaty do kapitału z przeznaczeniem na spłatę kapitału kredytu
 • dopłata do kapitału wynosi 20% kwoty kredytu
 • wniosek o dopłatę do kapitału złożysz w Banku Millennium po zakończeniu inwestycji

Korzystne zasady

 • 10% - niższy niż standardowy wkład własny kredytobiorcy
 • 15 lat - maksymalny okres kredytowania
 • 0 zł prowizji przygotowawczej
 • 0 zł za udzielenie gwarancji Ekomax
 • wsparcie w różnych formach: możliwość uzyskania gwarancji i dopłaty