O produkcie

Bank Millennium uczestniczy w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK. Na mocy umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawartej z BGK (Program PLD) Bank oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP produkty kredytowe w PLN zabezpieczone gwarancjami de minimis.

Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie kredytu.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej na rzecz BGK należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2020 r. wynosi 0%.

Korzyści:

  • Wysoka kwota – gwarancja obejmuje aż do 80% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN)*.
  • Długi okres finansowania - do 39 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • Brak kosztów zabezpieczenia – prowizja wynosi 0% wysokości gwarancji za roczny okres jej obowiązywania.
  • Prosta procedura - czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium.

* Wysokość gwarancji uzależniona jest od otrzymanej przez Klienta wielkości pomocy de minimis, której limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego). 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.deminimis.gov.pl


Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt inwestycyjny

Realizuj długoterminowe cele związane z planowaną inwestycją w przedsiębiorstwie.

Brak konfiguracji

Dokumenty do pobrania

Brak konfiguracji

Pytania i odpowiedzi