O produkcie

Bank Millennium uczestniczy w rządowym programie wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK. Na mocy umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis zawartej z BGK (Program PLD) Bank oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP produkty kredytowe zabezpieczone gwarancjami de minimis.

Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie kredytu.

Uprzejmie informujemy, iż w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, stawka opłaty prowizyjnej na rzecz BGK należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 30 czerwca 2023 roku wynosi 0%.

Korzyści:

  • Wysoka kwota* – gwarancja obejmuje aż do 80% wartości kredytu - maksymalnie 3,5 mln PLN, a w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023 roku maksymalnie równowartość 1,5 mln EUR.
  • Długi okres finansowania - do 39 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych - w okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2023 roku do 75 miesięcy w przypadku kredytów na bieżące potrzeby lub do 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych.
  • Brak kosztów zabezpieczenia – prowizja wynosi 0% wysokości gwarancji za roczny okres jej obowiązywania - dotyczy gwarancji udzielonych do 30 czerwca 2023.
  • Możliwość obejmowania gwarancją BGK kredytów udzielonych przez Bank Millennium S.A. nie tylko w PLN ale i walutach obcych (gwarancja BGK zawsze jest wyrażona w PLN)
  • Prosta procedura - czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są bezpośrednio w Banku Millennium.

* Wysokość gwarancji uzależniona jest od otrzymanej przez Klienta wielkości pomocy de minimis, której limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego). 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: www.deminimis.gov.pllink otwiera się w nowym oknie


Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Kredyt inwestycyjny

Realizuj długoterminowe cele związane z planowaną inwestycją w przedsiębiorstwie.

Brak konfiguracji

Dokumenty do pobrania

Brak konfiguracji

Pytania i odpowiedzi