O produkcie

Kredyt pod hipotekę to kredyt o charakterze nieodnawialnym, przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy. Podstawą jego zabezpieczenia jest posiadana przez firmę nieruchomość. Jeżeli istotna jest dla Ciebie możliwość zarządzania finansami w długoterminowej perspektywie, a Twoja firma funkcjonuje na rynku minimum 2 lata ― to rozwiązanie jest dla Ciebie.

Środki pochodzące z tego kredytu przeznaczane są najczęściej na zakup surowców, materiałów potrzebnych do produkcji, towarów, a także na finansowanie bieżących płatności wobec dostawców i innych podmiotów, wobec których firma ma zobowiązania.

Korzyści:

  • Relatywnie wysoka kwota finansowania w stosunku do wartości nieruchomości (nawet do 60%).
  • Łatwy dostęp do środków z kredytu ― w momencie uruchomienia cała kwota udostępniana jest na rachunku bieżącym.
  • Dodatkowe środki na rachunku umożliwiają terminowe regulowanie zobowiązań w sytuacji okresowych problemów płatniczych (np. związanych z sezonowością w branży, a także z innymi zaplanowanymi wydatkami).
  • Możliwość finansowania kapitału obrotowego w bardzo długim okresie ― nawet 10 lat.
  • Równomierne rozłożenie spłaty zadłużenia na wiele lat ― zarówno odsetki, jak i kapitał będą spłacane na bieżąco, każdego miesiąca.
  • W pierwszych miesiącach po uruchomieniu środków możesz skorzystać z odroczenia spłaty kapitału.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi