O produkcie

Kredyt inwestycyjny to kredyt nieodnawialny. Może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, odtworzeniowym lub na zakup środków trwałych. Kredyt może być udzielony również na takie działania, jak refinansowanie poniesionych nakładów czy spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku.

Jeżeli masz pomysł na dalszy rozwój firmy, poniosłeś już pewne nakłady finansowe i poszukujesz dodatkowych środków, które uzupełnią Twoje nakłady inwestycyjne, możesz liczyć na finansowanie nawet do 80% wartości inwestycji. Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej firmy i oceny finansowanego przedsięwzięcia.

Korzyści:

  • Wysoka kwota finansowania ― nawet do 80% wartości inwestycji.
  • Możliwość finansowania w bardzo długim okresie ― w zależności od przedmiotu inwestycji nawet do 15 lat.
  • W początkowym okresie finansowania możesz skorzystać z odroczenia spłaty kapitału.
  • Wygoda dysponowania środkami ― kredyt może być postawiony do dyspozycji Twojej firmy jednorazowo lub zgodnie z harmonogramem inwestycji.
  • Spłata zadłużenia rozłożona jest na wiele lat i dokonywana jest wg indywidualnie uzgodnionego harmonogramu.

Twoje projekty mogą być dofinansowane w ramach  wielu różnorodnych programów nowej perspektywy unijnej przewidzianej na lata 2014-2020. Pomożemy Ci wykorzystać tę szansę.  Mamy 10-letnie doświadczenie w tym zakresie.

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek rozliczeniowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Dopasuj przepływy na rachunku, aby mieć środki na realizację różnorodnych celów związanych z codziennym funkcjonowaniem Twojej firmy.

Kredyt rewolwingowy

Skorzystaj z dodatkowych środków finansowych, by jeszcze sprawniej płacić dostawcom, i bądź przygotowany na nagłe wydatki firmy.

Kredyt obrotowy

Pozyskaj dodatkowe środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z finansowania majątku obrotowego.

Karty płatnicze

Najwygodniejsze rozliczenia kartowe.

Pytania i odpowiedzi