Kredyt ekologiczny

Finansowanie inwestycji przyjaznych środowisku

Kredyt ekologiczny

Planujesz inwestycję, która podniesie energooszczędność w przedsiębiorstwie? Zamierzasz przeprowadzić transformację zakładu produkcyjnego, aby zwiększyć efektywność energetyczną i wykorzystać nowe technologie? Chcesz otrzymać bezzwrotne wsparcie - premię ekologiczną?

Z kredytem ekologicznym w Banku Millennium możesz:

 • przeprowadzić termomodernizację posiadanych budynków oraz modernizację infrastruktury swojego przedsiębiorstwa
 • sfinansować nawet 90% wydatków kwalifikowanych projektu inwestycyjnego
 • uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych – premię ekologiczną przyznaną przez BGK
 • już po zrealizowaniu 25% planowanych wydatków wystąpić o częściową wypłatę premii ekologicznej
 • spłacić część kapitału kredytu środkami z premii ekologicznej

Pytania i odpowiedzi

 • Kredytem ekologicznym możesz sfinansować inwestycje polegające na:

  • termomodernizacji posiadanych budynków,
  • modernizacji infrastruktury, w tym zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego,
  • inwestycje w OZE, jako element dodatkowy wynikający z rekomendacji audytu energetycznego.

  Inwestycja może być objęta finansowaniem jeżeli wdrażana technologia wykazuje oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30%.

  Przykłady przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej:

  • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń, instalacji, sieci, izolacji instalacji przemysłowych,
  • odzyskiwanie energii, w tym w szczególności odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych przez instalację lub modernizację systemów, układów urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych,
  • zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła, które wykorzystują paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną.
 • Okres kredytowania zależy od rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta i może wynieść nawet 10 lat.

 • Kredytu ekologicznego udzielamy wyłącznie w złotówkach.

 • Przyznanie kredytu i jego wysokość uzależniamy od zdolności kredytowej klienta oraz wysokości kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

 • Kredyt ekologiczny może otrzymać przedsiębiorca: mikro, mały i średni, mała spółka o średniej kapitalizacji (small mid-cap) w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz spółka o średniej kapitalizacji (mid-cap) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017, w przypadku posiadania siedziby na terytorium Polski.

 • Kredyt możesz spłacać zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu. Część kapitału kredytu spłacisz otrzymaną premią ekologiczną.

 • Premia ekologiczna może wynosić nawet 80% wydatków kwalifikowanych, które są przyznawane zgodnie z poziomem wsparcia określonym w Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027".

 • Terminy naboru wniosków w konkursie udostępnia na swojej stronie internetowej Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Pamiętaj! Do wniosku o premię ekologiczną dołącz promesę kredytową lub warunkową umowę kredytu ekologicznego oraz audyt efektywności energetycznej.

 • Aby ubiegać się o premię ekologiczną:

  • złóż wniosek o wydanie promesy kredytowej lub zawarcie warunkowej umowy kredytu ekologicznego,
  • złóż w BGK wniosek o dofinansowanie,
  • podpisz umowę kredytu ekologicznego, o ile wcześniej wraz z wnioskiem o dofinansowanie w BGK złożyłeś promesę kredytową,
  • podpisz umowę o dofinansowanie z BGK,
  • zrealizuj co najmniej 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
  • złóż w BGK wniosek o płatność.
 • Zgodnie z zasadami udzielania kredytu ekologicznego, inwestycja w OZE może stanowić dodatkowy element inwestycji, gdy wynika to z rekomendacji audytu energetycznego.

 • Porozmawiaj na temat finansowania kosztów niekwalifikowanych z naszym Doradcą. Ustalisz z nim najwygodniejszą formę finansowania np. kredytem inwestycyjnym: Kredyt inwestycyjny - Przedsiębiorstwa - Bank Millenniumlink otwiera się w nowym oknie.

Szczegółowe informacje dotyczące premii ekologicznej możesz znaleźć na stronie Kredyt ekologiczny - BGKlink otwiera się w nowym oknie