O produkcie

W ramach usługi inkasa płatności zapewnimy Twojej firmie obsługę i rozliczanie wierzytelności, monitorowanie terminowości spłat oraz dochodzenie należności, w tym ewentualne prowadzenie działań ponaglających w stosunku do kontrahentów opóźniających się z płatnościami. Ponadto udostępnimy Ci aplikację WEB Faktor zapewniającą dostęp do pełnej informacji na temat aktualnego stanu rozliczeń w bardzo przejrzystym układzie.

Do transakcji możesz zgłosić wybranych kontrahentów, a rozliczenia prowadzone są zarówno w PLN, jak i w walutach obcych. Inkaso płatności oferowane jest w ramach jednej umowy faktoringowej łącznie z faktoringiem niepełnym lub faktoringiem pełnym z ubezpieczeniem.

Korzyści:

  • Przejęcie przez Bank czynności związanych z monitorowaniem terminowości spłat od kontrahentów.
  • Brak minimalnej kwoty wierzytelności przekazywanej do inkasa płatności.
  • Całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnianej przez Bank, umożliwiającej przeprowadzanie transakcji faktoringowych on-line oraz kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bankowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.