O produkcie

Faktoring samorządowy to usługa finansowa, w której Bank zapewnia dostawcom jednostek samorządu terytorialnego (JST) pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. W ramach umowy faktoringowej Bank nabywa i finansuje 100% wartości nominalnej wierzytelności przysługującej Twojej firmie od JST oraz przejmuje ryzyko opóźnienia spłaty tych wierzytelności.

Korzyści dla Klienta:

  • Uzyskanie środków finansowych przed terminem płatności wierzytelności.
  • Przejęcie przez Bank ryzyka opóźnienia spłaty wierzytelności.
  • Finansowanie nie wymaga badania kondycji finansowej Twojej firmy.
  • Całodobowy dostęp do aplikacji WEB Faktor udostępnianej przez Bank, umożliwiającej przeprowadzanie transakcji faktoringowych on-line oraz kontrolę statusu rozliczeń bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Korzyści dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:

  • Brak wymogu przeprowadzenia przetargu publicznego (dotyczącego obsługi finansowej); Bank finansuje istniejące zobowiązania.
  • Możliwość dokonania spłaty po terminie płatności zgodnie z planem spłat zaakceptowanym przez Bank.

Schemat

schemat

Jak korzystać

Internet

Z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu, przez 24 godziny na dobę możesz sprawdzać salda i historię operacji na rachunkach, jak również informacje dotyczące innych produktów, tj.: kart płatniczych, kredytów, gwarancji i akredytyw, zleceń stałych czy lokat terminowych.
W bezpieczny i wygodny sposób za pośrednictwem funkcjonalnej aplikacji internetowej WEB Faktor w każdej chwili możesz zarejestrować faktury, śledzić status rozliczeń faktoringowych czy wygenerować raport obrazujący stan interesujących Cię należności.

Doradcy korporacyjni

Szczegółowe informacje o produktach Banku Millennium uzyskasz, kontaktując się z Doradcami Bankowymi sieci Bankowości Przedsiębiorstw.

Kontakt z Doradcą

Przez telefon

Nasi Konsultanci udzielą Ci szczegółowych informacji oraz zrealizują Twoje dyspozycje.

801 31 31 31
numer dostępny z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

Produkty powiązane

Rachunek bankowy

Efektywnie zarządzaj przepływami finansowymi w przedsiębiorstwie i korzystaj z kompleksowej oferty produktowej Banku.