Szybko zamień faktury na gotówkę

Sfinansujemy Twoje wierzytelności od samorządów

O faktoringu samorządowym

Oferujesz produkty albo usługi gminom, powiatom czy województwom? Chcesz im dać odroczone terminy płatności, a jednocześnie zachować płynność finansową i regulować własne zobowiązania w terminie?

Proponujemy Ci dodatkowe finansowanie bez badania Twojej zdolności kredytowej. Sfinansujemy nawet 100% wartości Twoich wierzytelności przed terminem ich wymagalności.

  • Zaoferuj samorządowi dłuższy terminy płatności – my podpiszemy z nim porozumienie określające warunki spłat
  • Popraw swoją płynność finansową bez procesu kredytowego i zabezpieczeń
  • Ureguluj własne zobowiązania wcześniej. Zyskaj skonto u swoich dostawców
  • Przenieś na nas ryzyko opóźnień lub braku spłaty ze strony samorządów
  • Zarządzaj usługą przez naszą platformę online

Pytania i odpowiedzi